SECTIE NCR NATUURSTUDIO

RICHTLIJN 92/43/EEG
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn)

  WETTEN.EN.OVEREENKOMSTEN
NB.WET.NEDERLAND
HABITATRICHTLIJNEN
 
- NatuurCentruM ROTTERDAM -
 
INHOUD
       
       

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Habitatrichtlijn /\
NaaR
BoVeN
Inhoud
 
RICHTLIJN 92/43/EEG
  Inleiding ...
Definities
  Artikel 1 Definities
Artikel 2 Doelstellingen
Instandhouding van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten
  Artikel 3 ...
Artikel 4 ...
Artikel 5 ...
Artikel 6 ...
Artikel 7 ...
Artikel 8 ...
Artikel 9 ...
Artikel 10 ...
Artikel 11 ...
Bescherming van de soorten
  Artikel 12 ...
Artikel 13 ...
Artikel 14 ...
Artikel 15 ...
Artikel 16 ...
Informatie
  Artikel 17 Informatie
Onderzoek
  Artikel 18 Onderzoek
Wijziging van de bijlagen
  Artikel 19 Wijziging van de bijlagen
Comité
  Artikel 20 ...
Artikel 21 ...
Aanvullende bepalingen
  Artikel 22 Aanvullende bepalingen
Slotbepalingen
  Artikel 23 ...
Artikel 24 ...
Bijlagen
  BIJLAGE I Typen natuurlijke habitats van communautair belang
voor de instandhouding waarvan
aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is
BIJLAGE II(1) Diersoorten van communautair belang
voor de instandhouding waarvan
aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is
BIJLAGE II(2) Plantesoorten van communautair belang
voor de instandhouding waarvan
aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is
BIJLAGE III Criteria voor de selectie van gebieden die kunnen worden aangewezen als gebieden van communautair belang en als speciale beschermingszones
BIJLAGE IV Dier- en plantesoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd
BIJLAGE V Dier- en plantesoorten van communautair belang waarvoor het onttrekken aan de natuur en de exploitatie aan beheersmaatregelen kunnen worden onderworpen
BIJLAGE VI Verboden methoden en middelen voor het vangen en doden en verboden wijzen van vervoer
.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

RICHTLIJN9243EEG.htm

© StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 28 april 2019

Titel
RICHTLIJN 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

Beschrijving

Trefwoorden: