NB
  KNNV ROTTERDAM   De Vereniging
 
-
 
Afdeling
Natuurbescherming
 
- KNNV ROTTERDAM -

De KNNV ROTTERDAM kent een Natuurbeschermingscommissie die alle activiteiten op het gebied van natuurbescherming co÷rdineert.

Recreatiegebieden en stadsparken in en om Rotterdam zijn de belangrijkste plaatsen waar randstadbewoners, dicht bij huis, in contact kunnen komen met wilde planten en dieren.
Hoewel de natuurlijke kwaliteit in veel gevallen nu nog gering is verdient de natuur in deze gebieden bescherming en zijn inspanningen tot verbetering van deze natuurplekken noodzakelijk.

NAT.BESCH.-COMMISSIE NATUURBEHEER LITERATUUR
PROJECTEN NATUURGEBIEDEN WEBLINKS
STADSNATUUR NATUURBESCHERMINGS-ORGANISATIES SOORTENOPVANG
    N.B.WETGEVING
 
NATIONALE PARKEN WETTEN + OVEREENKOMSTEN (NATUUR- EN)
RECREATIESCHAPPEN
HABITATGEBIEDEN
IN ZUID-HOLLAND
NEDERLANDSE WETTEN
m.b.t. DE NATUUR
WATERSCHAPPEN
  PLANTENOPVANG
  POLITIEKE PARTIJEN
IN ROTTERDAM
DIERENOPVANGCENTRA
  OVERHEDEN  
STADSNATUUR
RECHT OP GROEN ? BEWONERS BEHEREN
OPENBAAR PLANTSOEN
STADSBOMEN
GROEN PER INWONER    
     
 

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbescherming
Natuurbeschermings-commissie

Bijeenkomsten
...

Voor info gelieve contact op te nemen met het Bureau per E-MAIL

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbescherming
Projecten

STADSBOMEN
Co÷rdinator: H. van der Werf
Aanvang:
Einde:
KRALINGSE BOS
Co÷rdinator: H. van der Werf
Aanvang:
Einde:
BOTANISCHE TUIN CEDERSTRAAT
Co÷rdinator: H. van der Werf
Aanvang:
Einde:
SCHIEBROEKSE PARK
Co÷rdinator: vacant
Aanvang:
Einde:
ja
HEEMTUIN KRALINGSE BOS
Co÷rdinator: H. van der Werf
Aanvang:
Einde:
Betreden van gazons in Rotterdam
Co÷rdinator: H. van der Werf
Aanvang:
Einde:
Kapvergunning Wilg en Populier
Co÷rdinator:
Aanvang:
Einde:
 

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbescherming
Natuurgebieden

Naar de NATUURGEBIEDEN

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbescherming
Stadsnatuur

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbescherming
Natuurbeschermingswetten en
-overeenkomsten

Naar de

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbescherming
Natuur- en Recreatieschappen

Naar de

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/NATBES.htm

ę KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 18 april 2022

Titel
NATUURBESCHERMING met de KNNV ROTTERDAM, NATUURVERENIGING VOOR NATUURRECREATIE, NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING voor natuurliefhebbers van alle leeftijden in Rotterdam en de omliggende gemeenten

Decription

Trefwoorden
knnv, Rotterdam, natuurbescherming, stadsnatuur, bomen, natuurgebieden, recreatiegebieden, parken, water, bossen, moerassen, graslanden, bosranden, wegbermen, oecologie, rode lijst, nationale parken, habitatrichtlijnen, recreatieschap, natuurbeheer, wetten, regelgeving,