werk in uitvoering
  NATUURBESCHERMING    
 
   
 
Natuurbescherming
Literatuur
 
- KNNV ROTTERDAM -
 
PUBLICATIES
LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND
LITERATUUR
     
     
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


 
Natuurbescherming Literatuur /\
NaaR
BoVeN
Publicaties van
Landschapsbeheer Nederland
 

Houtige gewassen

 • Geriefhoutbosjes
  De auteur beschrijft het ontstaan, het onderhoud en de toekomst van boerengeriefhoutbosjes.

 • Hoogstamvruchtbomen
  Dit boek is al jaren het standaardwerk over de geschiedenis, het onderhoud en de aanplant van hoogstamvruchtbomen.

 • Houtwallen, heggen en singels
  Over het ontstaan, het onderhoud en de betekenis voor planten en dieren van heggen, hotwallen, singels en andere lijnvormige beplantingen.

 • Knotbomen
  Een uitvoerige handleiding voor het planten en onderhouden van knotwilgen en andere geknotte bomen.

 • Mťťr groen voor groene energie
  Methoden voor het verwerken van snoei- en dunningshout, met speciale aandacht voor het bestemmen van dit materiaal als brandstof voor bio-energiecentrales.


Natte elementen:

 • Natuurlijke oevers in beweging
  Handleiding voor de aanleg, beheer en herstel van riet- en andere natuurlijke oevers.

 • Poelen
  Handleiding voor het herstel en onderhoud van oude en nieuw te graven poelen en andere kleine stilstaande wateren.


Weidevogels en agrarisch natuurbeheer:

 • Handboek agrarisch natuurbeheer
  Dit ruim 350 pagina's dikke handboek is een uniek naslagwerk en biedt een uitgebreid overzicht van maatregelen die boeren kunnen toepassen bij het beheer van landschap, dier- en plantensoorten.

 • Handvat voor weidevogelbescherming
  Een handleiding voor boeren en vrijwilligers die zich gezamenlijk willen inzetten voor de bescherming van weidevogels.

 • Tijd voor weidevogels
  Brochure voor boeren met veel informatie over weidevogels, beschermende maatregelen en hoe vrijwilligers daarbij kunnen helpen.

 • Administratieboekje weidevogels
  Veldboekje voor vrijwilligers en boeren waarin men de aangetroffen nesten, locaties en data nauwkeurig kan bijhouden.

 • Jaarverslag weidevogelbescherming 1999
  Met alle gegevens over de weidevogelbescherming in Nederland.

 • Weidevogels en predatie
  Een brochure met informatie over predatoren en predatiebeelden, cijfers over predatie en richtlijnen voor het omgaan met predatie.

 • Zorgen voor soorten
  Wegwijzer bescherming planten- en diersoorten.


Geschiedenis in het landschap:

 • Aardkundig landschapsbeheer
  Een informatieve brochure over de (on)mogelijkheden van het beheer van aardkundige landschapselementen.

 • Cultuurhistorisch landschapsbeheer
  Een informatieve brochure over de (on)mogelijkheden van het beheer van cultuurhistorische landschapselementen.

 • Archeologische landschapselementen
  Over bescherming, beheer en restauratie van archeologische landschapselementen.

 • Historische infrastructuur
  Een brochure over historische wegen en paden, vaarten, tram- en spoorwegen.

 • Van knuppelpad tot galgenberg
  Veertig voorbeelden van aardkundig en cultuurhistorisch landschapsbeheer.


Natuur en landschap overig:

 • Minimilieus van Minifauna
  Het belang van zeer kleine landschapselementen als leefgebied van ongewervelde dieren.

 • Natuurontwikkeling voor beginners
  Handleiding voor mensen die aan de slag willen gaan om de natuur in de dagelijkse leefomgeving een nieuwe start te geven.

 • Het kruipend gedierte des aardbodems
  Een collectorsitem, geschreven door Jan Wolkers.

 • De Groene Knoop
  Praktijkvoorbeelden van groene verbindingen tussen stad en platteland.


Landschapsbeleidsplannen:

 • Het Landschapsplan
  Een handleiding voor het opstellen van landschapsbeleidsplannen en landschapsstructuurplannen.

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbescherming Literatuur
Literatuur

Nederlanden
(Nederland)
Neotropis
(Zuid-Amerika)
West-Palaearctis
(Europa)
West-Palaeotropis
(Afrika)
Oost-Palaearctis
(SiberiŽ & China)
Oost-Palaeotropis
(India & Zuidoost-AziŽ)
Nearctis
(Noord-Amerika)
Australis
(AustraliŽ)
Aarde
(Wereld)

.

Natuurbescherming Literatuur
Nederlanden (Nederland)

M E N U

Natuurbescherming Literatuur
West-Palaearctis (Europa)

M E N U

Natuurbescherming Literatuur
Oost-Palaearctis (SiberiŽ & China)

M E N U

Natuurbescherming Literatuur
Nearctis (Noord-Amerika)

M E N U

Natuurbescherming Literatuur
Neotropis (Zuid-Amerika)

M E N U

Natuurbescherming Literatuur
West-Palaeotropis (Afrika)

M E N U

Natuurbescherming Literatuur
Oost-Palaeotropis (India & Zuidoost-AziŽ)

M E N U

Natuurbescherming Literatuur
Australis (AustraliŽ)

M E N U

Natuurbescherming Literatuur
Aarde (Wereld)

M E N U

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL

/NATBESLIT.htm

© KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
NATUURBESCHERMINGSLITERATUUR

Beschrijving

Trefwoorden