STRAATBOMEN
  NATUURBESCHERMING    
 
   
 
Project
Stadsbomen
Straatbomen
 
- KNNV ROTTERDAM -

De KNNV ROTTERDAM vindt het belangrijk dat er in de bebouwde omgeving ten minste solitaire bomen aanwezig zijn die het leefklimaat positief beļnvloeden.

KAPPEN MET KAPPEN BOMENVERORDENING BOMENBEHEER
HOE KAN IK DE KAP VAN EEN STRAATBOOM VERHINDEREN
BOMEN WEBLINKS
DETERMINEREN
PROJECT
BOOM IN DE BUURT
 
Monumentale bomen
IN DE REGIO
IN ROTTERDAM
Bomenbeleid
IN DE REGIO
IN ROTTERDAM
STRUIKEN
LOOFBOMEN
CONIFEREN
ORGANISATIES TEGEN KAPPEN  

.

/\
NaaR
BoVeN


Stadsbomen
Kappen met kappen

Bedreigde (straat-)bomen kunt u bij de KNNV ROTTERDAM melden.
Let ook op de aankondigingen van aangevraagde kapvergunningen en verleende kapvergunningen in uw huis-aan-huiskrant.
Wij willen zelf of namens u protesteren tegen het voorgenomen, maar door u en ons ongewenste rooien of kappen.
Die mogelijkheid is geregeld in de gemeentelijke
bomenverordening.

Beschadigd maar niet dood
Bomen worden vaak onnodig beschadigd door b.v. kabelleggers, zwaar verkeer dat naast de rijbaan rijdt, herinrichting en ga zo maar door.
Hierbij zou de gemeente door adequaat optreden schade kunnen voorkomen.
Bovendien zijn beschadigde bomen nog niet onmiddellijk dood. Geen reden waarom ze gekapt zouden moeten worden.

Gebrek aan bomenzorg
Een boom die ziek is (Wat heet ziek? Wat heet dodelijk ziek?) kan dat alleen zijn geworden door verwaarlozing van zijn verzorger.
Het zou te ver gaan te veronderstellen dat de bomen in de openbare ruimte met opzet verwaarloosd worden om ze bij een eventuele herinrichting zonder 'gegronde bezwaren' te kunnen rooien.
Maar veel onderhoud, of liever gezegd veel bomenzorg, wordt niet bedreven. "Zorg" bestaat in de praktijk veelal uit "kappen".

Kappen vaak NIET onvermijdelijk
Maar al te vaak zijn bomen het slachtoffer van herinrichtingsplannen van de Gemeente. Onverschillige ontwerpers van die herinrichtingsplannen nemen meestal niet de moeite bestaande bomen te laten inmeten. Alles moet maar wijken voor zijn of haar "geniale" nieuwe ontwerp.

De waarde die de bewoners aan de bomen in hun omgeving stellen is vrijwel nooit een punt van overweging. Tegen wil en dank moet en zal het plein of de straat een "herinrichting" ondergaan.

Wat vaak opvalt bij bomen die om planologische redenen moeten verdwijnen is dat als argument wordt gegeven dat zij (plotseling) ziek blijken te zijn, hoewel er eerder nooit sprake van was, en dat zij gevaarlijk zijn voor hun omgeving en voor het verkeer.
Je kan het de portefeullehouder of wethouder al horen zeggen: "In zo'n geval is kap onvermijdelijk, dat begrijpt u".
Of toch niet?

Bezwaar maken
Tegen de aanvraag van een kapvergunning kunnen bewoners of organisaties die de zorg voor bomen in het betreffende gebied tot doelstelling hebben, hun schriftelijke bedenkingen kenbaar maken.
Voorbeeld van een bedenkingsbrief vind je HIER.
(in opbouw)

Wanneer toch de kapvergunning is verleend kan daartegen schriftelijk bezwaar worden gemaakt.
Voorbeeld van een bezwaarbrief vind je HIER.
(in opbouw)

Zie voor een volledige weergave de
JURIDISCHE PROCEDURE TEGEN KAPPEN

Vragen aan onze Projectleider STADSBOMEN .

.

/\
NaaR
BoVeN


Stadsbomen
Bomenverordening

ln Nederland is in ..... door een commissie van enkele gemeenteambtenaren en o.a. de Bomenstichting een concept Bomenverordening voor gemeenten opgesteld.
Iedere gemeente heeft echter het recht eigen aanpassingen aan te brengen en dat heeft de gemeente Rotterdam ook gedaan.

Andere gemeenten hebben het concept niet overgenomen of hebben ook hun eigen wijziging/verbeteringen aangebracht.

De regels voor het kappen van bomen kunnen dus van gemeente tot gemeente belangrijke verschillen vertonen: van "geen verordening" tot een uitgebreide "bomenverordening".
De bomenverordening van de gemeente Rotterdam zal dus verschillen met die van de omliggende gemeenten.

Wanneer u een beroep op een verordening wilt doen, zal u terdege moeten nagegaan wat er in de betreffende bomenverordening wordt vermeld.
Uiteindelijk zal de rechter een bomenverordening naar de letter volgen.

We hopen de verschillen met de Rotterdamse bomenverordening op deze website te plaatsen. We kunnen dan zien welke b.v. de beste is.

De gehele Rotterdamse Bomenverordening vind u HIER.
Naar de bomenverordeningen van de GEMEENTEN IN DE REGIO.

.

/\
NaaR
BoVeN


Stadsbomen
Weblinks

STADSBOMEN WEBLINKS

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/BOMEN.htm

© KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
STADSBOMEN, STRAATBOMEN

Beschrijving

Trefwoorden
KNNV, ROTTERDAM, natuurvereniging, Rijnmond, Rotterdam, stad, urbaan, natuurbescherming, bomen, boom, stadsbomen, stadsboom, straatbomen, straatboom, laanbomen, laanboom, pleinbomen, pleinboom, klimbomen, klimboom, parkbomen, parkboom, bosbomen, bosboom, kappen, kap, rooien, omkappen, omkap, vellen, omzagen, snoeien, kandelaberen, rooivergunning, kapvergunning, kapaanvraag, kapaanvrage, bomenactie, bomenacties, kapplan, kapplannen,