STRAATBOMEN
  NATUURBESCHERMING
  STADSBOMEN
BESLUITVORMING.BOMENKAP
PROCEDURE.TEGEN KAP
 
   
 
Hoe kan ik de kap van een straatboom verhinderen?
 
- KNNV ROTTERDAM -
 
WAT KAN IK DOEN? HOE KAN IK IETS DOEN?
BESLUITVORMING BOMENKAP WOORDVERKLARING
BIJ DE
PROCEDURE TEGEN KAP
PROCEDURE TEGEN KAP VAN
EEN STRAATBOOM
PROCEDURE TEGEN KAP VAN
EEN PARTICULIERE BOOM
BOMEN HERKENNEN
BOMENVERORDENINGEN ORGANISATIES TEGEN KAPPEN
  OVERHEDEN

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Hoe kan ik de kap van straatbomen verhinderen ?
Wat kan ik doen?

Begin bij 1 en kies de situatie die van toepassing is.
Klik vervolgens op "Ga naar . . ."

NR. Vraag Ga naar Procedure tegen kap
1 Er bereikt mij het bericht dat iemand een vergunning voor het kappen van een boom heeft aangevraagd Ga naar 2 Fase 1
Er bereikt mij het bericht dat een vergunning voor het kappen van een boom is verleend Ga naar 9 Fase 3
Er bereikt mij het bericht dat de bezwaarschriftencommissie hoorzitting houdt. Jammer, jammer, jammer.
Ik ben te laat om nog met het protest mee te kunnen doen

Ik bied mijn steun aan bij een
organisatie tegen kappen
bij mij in de buurt
die wel tijdig in actie kwam.

Er bereikt mij het bericht dat een boom in mijn straat (toch) gekapt gaat worden
Er bereikt mij het bericht dat er een rechtzaak loopt tegen de gemeente over de kap van een boom in mijn straat
Er bereikt mij het bericht dat er hoger beroep bij de Raad van State is aangetekend tegen de gemeente over de kap van een boom in mijn straat
2 De boom staat in de tuin of op de grond van een partikulier (privpersoon / natuurlijk persoon) Geen behandeling
op deze website
De boom staat in de tuin of op de grond van een partikuliere organisatie (rechtspersoon) Ga naar andere tabel
De boom staat in een straat, langs een openbare weg of in een openbaar perk, park of parkbos en is eigendom van de gemeentelijke of deelgemeentelijke overheid Ga naar 3 -
3 Naar mijn mening is de boom in goede staat. Ik ben het oneens met het kapvoornemen en wil kappen verhinderen Ga naar 4 -
Naar mijn mening is de boom slecht en/of gevaarlijk.
Ik ben het eens met het kapvoornemen.
Ik doe niets
4 Ik weet zeker dat de boom gezond is en wil hem graag behouden Ga naar 5 -
Ik weet niet zeker of de boom nog veilig kan voortbestaan en vraag advies bij een 'organisatie tegen kappen' bij mij in de buurt Ga naar
Organisaties tegen kappen
5 Ik ben belanghebbende omdat de boom in mijn straat staat en kan daarom actie voeren tegen het kappen van de boom Ga naar 6 -
Ik ben geen belanghebbende omdat de boom niet in mijn straat staat of niet in het aanliggende plantsoen en kan daarom geen actie voeren.
Ik zoek contact met een 'organisatie tegen kappen' bij mij in de buurt
Ga naar
Organisaties tegen kappen
6 Ik ga zelf actievoeren Ga naar 7 -
Ik wil graag meedoen met een actie van een 'organisatie tegen kappen' bij mij in de buurt Ga naar
Organisaties tegen kappen
7 Er is een termijn aangegeven waarbinnen ik mijn zienswijze, waarom de boom moet blijven staan, kan indienen Modelbrief zienswijze Fase 2
Er is geen termijn gegeven noch een sluitingsdatum voor inzending van een zienswijze.
Bij mijn (deel-)gemeente informeer ik ernaar per
brief, fax, telefoon, e-mail of kijk op de website van mijn (deel-)gemeente
Ga naar 8 -
8 De termijn is nog niet verstreken en ik dien mijn zienswijze om de boom te laten staan in Modelbrief zienswijze Fase 2
De termijn is verstreken, ik wacht op de aankondiging van de beslissing van het (deel-)gemeentebestuur af. Ga naar 10 Fase 3
9 De boom staat in de tuin of op de grond van een partikulier (privepersoon) Geen behandeling
op deze website
De boom staat in de tuin of op de grond van een partikuliere organisatie Ga naar andere tabel
De boom staat in een straat, langs een openbare weg of in een openbaar perk, park of parkbos en is eigendom van de gemeentelijke of deelgemeentelijke overheid Ga naar 10 -
10 De kapvergunning is verleend Ga naar 11 Fase 3
De kapvergunning is niet verleend De boom mag
voorlopig blijven
11 Ik ben niet tevreden over de beslissing van het bestuur om de kapvergunning te verlenen en maak hiertegen zelf bezwaar Modelbrief bezwaarschrift Fase 4
Ik ben niet tevreden met de beslissing van het (deel-)gemeentebestuur om de kapvergunning te verlenen en zoek steun bij een 'organisatie tegen kappen' bij mij in de buurt Ga naar
Organisaties tegen kappe
n
.

/\
NaaR
BoVeN


Hoe kan ik de kap van straatbomen verhinderen ?
Hoe kan ik iets doen
?

Nr. Vraag Antwoord Ga naar
1. Weet u of er voor het kapplan van de straatboom een vergunning nodig is? JA Nr.2.
NEE Bomenverordeningen
2. Is voor de kap van een straatboom een vergunning vereist? JA Nr.3.
NEE - Geen bestuursrechtelijke middelen
- wel informele brief
- civielrechtelijke procedure (hier niet behandeld)
3. Is er al een vergunning verleend? JA Nr.4.
NEE Nr.6.
4. Is de vergunning langer dan 6 weken geleden verleend? JA geen juridische middelen meer
NEE Nr.5.
5. U kunt een bezwaarchrift in dienen. Wilt u een model? JA modelbrief Bezwaarschrift
NEE Fase 4 Procedure tegen kap
6. Is er al een vergunning aangevraagd? JA Nr.7.
NEE - publicaties in de gaten houden
-
site van gemeente bezoeken
- navragen op
gemeentehuis of Deelgemeentesecretarie
7. Ligt de vergunning nog ter inzage? JA Nr.8.
NEE wachten op bezwaar
of informele brief
8. U kunt uw zienswijze indienen
Wilt u een model?
JA modelbrief Zienswijze
NEE Fase 2 Procedure tegen kap
..

/\
NaaR
BoVeN


Deze pagina kwam tot stand met medewerking van mr. E.L. Bal.

/BVHOEKAPVERH.htm

KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
HOE KAN IK DE KAP VAN STRAATBOMEN VERHINDEREN?

Beschrijving

Trefwoorden: