STRAATBOMEN
  NATUURBESCHERMING
  STADSBOMEN
HOE.KAP.VERHINDEREN
BESLUITVORMING.BOMENKAP

Procedure om
tegen de
kap
van een
straatboom te protesteren
 
- KNNV ROTTERDAM -

De procedure maakt gebruikt van de wettige regelingen zoals die in Nederland anno 2002 bestaan.

In welke fase bevindt zich het besluitvormingsproces?
In welke fase bevindt zich de protestprocedure?

Als u dat niet weet of u bent onzeker, klik dan HIER

[?] = sitelink naar de WOORDVERKLARING

PROCEDURE OVERZICHT LITERATUUR WEBLINKS
HOE KAN IK DE KAP VAN EEN STRAATBOOM VERHINDEREN
  BOMENVERORDENINGEN WOORDVERKLARING
BESLUITVORMING BOMENKAP AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN OVERHEDEN
  VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN BOMEN HERKENNEN
.

/\
NaaR
BoVeN


Procedure tegen kap
Procedure overzicht

De procedure om een besluit van een gemeentebestuur aan te vechten is vastgelegd in de AWB; Algemene Wet Bestuursrecht.
De procedure kan om drie redenen worden afgebroken:
> als de aanvrager afziet van zijn kapvoornemen
> als de actievoerder niet langer protesteert.
> als de vergunning niet wordt verleend

Verder zijn er fasen in de procedure die niet altijd genomen behoeven te worden, zoals de 5e fase over de bezwaarschriftencommissie die door het gemeentebestuur overgeslagen kan worden.

Het aanvragen van
een kapvergunning
Bij een straatboom vraagt een gemeentelijke dienst (kapaanvrager) een kapvergunning aan bij de gemeente.
Het indienen van
zienswijzen tegen de
kapaanvrage
Teneinde de boom te behouden maakt een belanghebbende (actievoerder) zijn zienswijze aan de gemeente kenbaar.
3e
FASE
Het niet/wel verlenen van
een kapverguinning
Als de gemeente de actievoerder in het gelijk stelt, kan de boom (voorlopig) blijven staan en eindigt deze procedure, zoniet wordt de kapvergunning verleend en kan bezwaar worden gemaakt.
4e
FASE-
Het maken van
bezwaar tegen de
kapvergunning
De actievoerder berust niet in het verlenen van de kapvergunning en maakt bezwaar bij de gemeente. Als de gemeente hem in het gelijk stelt, kan de boom (voorlopig) blijven staan en eindigt de procedure, zoniet kan de gemeente advies inwinnen.
5e
FASE-
Het inwinnen van
advies bij de
bezwaarschriftencommissie
De gemeente kan meer zekerheid willen over de argumenten die beide partijen inbrengen, en kan ter advisering een bezwaarschriftencommissie benoemen.
6e
FASE-
Het heroverwegen van
de vergunningverlening
Als de gemeente de actievoerder in het gelijk stelt, kan de boom (voorlopig) blijven staan en eindigt deze procedure, zoniet kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank.
7e
FASE
Het aantekenen van
beroep bij de
Rechtbank
De activoerder berust niet in de afwijzing van zijn bezwaar en tekent beroep aan bij de rechtbank. Als de rechtbank hem in het gelijk stelt, kan de boom (voorlopig) blijven staan en eindigt de procedure, zoniet kan hoger beroep worden aangetekend bij de Raad van State.
Het aantekenen van
hoger beroep bij de
Raad van State
De activoerder berust niet in de afwijzing van zijn beroep en tekent hoger beroep aan bij de Raad van State. Als de Raad van State hem in het gelijk stelt, kan de boom (voorlopig) blijven staan en eindigt de procedure, zoniet wordt de boom alsnog gekapt.

.

/\
NaaR
BoVeN


Deze pagina kwam tot stand met medewerking van mr E.L. Bal.

/BVPROCTEGENKAP.htm

KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
PROCEDURE OM TEGEN DE KAP VAN EEN STRAATBOOM TE PROTESTEREN

Beschrijving

Trefwoorden: