werk in uitvoering
  NATUURBESCHERMING   STADSNATUUR
 
   
 
Recht op groen?
 
- KNNV ROTTERDAM -
 
RECHT OP GROEN? STADSBOMEN LITERATUUR WEBLINKS
GROEN PER INWONER DE GROOTSTE PARKEN    
       
       

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbescherming
Recht op groen ?

Vergeet het maar !
De burger kan geen rechten laten gelden op het groen in de stedelijke omgeing, oftewel op het openbaar groen.
Niet op de aanleg,
niet op het onderhoud,
niet op het behoud en
niet op het gebruik ervan.
Anders gezegd bestaat er geen wet, regeling, norm of afspraak die een burger de gelegenheid verschaft in zijn directe omgeving van rust, ruimte, groen en dieren te kunnen onrmoeten danwel ervan te genieten.

De Algemeen Plaatselijke Verordening APV geeft een aantal regels die er in grote lijnen op zijn gericht het groen tegen de burger te beschermen.
De APV kent geen verordening tot het inrichten en behouden van groen in enige functie van de burger.

Het groen dat op gemeentegrond is aangeplant is eigendom van de gemeente en dus niet van de burger.
De zeggenschap over dat groen ligt bij de gemeente.
De burger wacht rustig af of er een park in zijn omgeving wordt aangelegd, zoja hoe dat park dan per saldo wordt ingericht en hoe lang het daar zal blijven.

In principe is het niet de bedoeling dat de burger gebruik maakt van zo´n groenvoorziening. De paden die door een park worden aangelegd mogen door de burger worden gebruikt om zich van de ene kant naar de andere te verplaatsen. Soms is het de 'reiziger' gegund om halverwege op een bankje even te rusten, maar ook daarop mag hij geen rechten laten gelden. Over de kwaliteit van een bankje ....... niet dus!

Het is de burger/reiziger, sinds een actie van de KNNV ROTTERDAM, toegestaan het pad te verlaten en het gras te betreden. Het zich tussen de beplanting te begeven is onverminderd niet toegestaan. Een regeling waarvoor op de meeste plaatsen iets voor te zeggen is.

Er bestaat geen model voor het onderhoud van openbaar groen. Dat bepaalt gemeentewerken zelf, per deelgemeente apart welteverstaan. Elke werf van gemeentewerken kan een eigen beleid voeren. De frequentie, de aard en de wijze waarop het onderhoud van het openbaar groen wordt uitgevoerd is dus willekeurig.

Het kan vóórkomen dat men ontdekt dat een boom over een reeks van jaren een rotte plek heeft ontwikkeld die zo groot is dat de boom, om geen slachtoffers te maken, gekapt moet worden. Het 'onderhoud' bestaat dan uit kappen. De burger mag dan dankbaar zijn dat dit gevaar werd aangepakt.
Het kappen van een boom om reden van zijn slechte conditie is
wel een gevolg van slecht onderhoud, m.a.w. gemeentewerken heeft in zo'n geval een wanprestatie geleverd.

Wie kan hierop worden afgerekend? De wethouder?
Was het niet de directeur gemeentewerken die 'deskundig advies' gaf
?

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/RECHTOPGROEN.htm

© KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
RECHT OP GROEN? VERGEET HET MAAR!

Beschrijving

Trefwoorden: