werk in uitvoering
  NATUURBESCHERMING    
 
   
 
Natuurbeheer
Het beÔnvloeden van de natuurlijke processen van een gebied, zowel in ruimte als in tijd.
 
- KNNV ROTTERDAM -
 
DOEL INFORMATIE LITERATUUR WEBLINKS
PADDESTOELEN IN BOSSEN  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbeheer /\
NaaR
BoVeN
Doel van natuurbeheer

De niet-levende natuur streeft, in overeenstemming met de tweede hoofdwet van de thermodynamica, naar toename van de entropie, dat wil zeggen naar ruimtelijke gelijkschakeling of nivellering.
In de loop van de evolutie zijn op verschillende plaatsen steeds nieuwe soorten organismen ontstaan. Deze vormden samen met de niet-levende (abiotische) omgeving van plaats tot plaats verschillende oecosystemen.
De levende natuur streeft naar een toename van ruimtelijke variatie (denivellering). WESTHOFF (1955) acht het behoud van de aanwezige differentiatie het belangrijkste doel van het natuurbeheer, indien we ervan overtuigd zijn dat de natuur haar funkties moet kunnen (blijven) vervullen.

Deze funkties worden door WESTHOFF (1971) in vier groepen ingedeeld:
reservoirfunctie signaalfunktie
laboratoriumfunktie regulatiefunktie

1. reservoirfunctie
het belang dat we van planten en dieren (kunnen) hebben als leveranciers van geneesmiddelen, voedingsmiddelen en genotmiddelen. De "wilde" soorten vormen een "genenreservoir" voor het kweken van nieuwe rassen etc.

M E N U

2. signaalfunktie
Door analyse van de makrofauna kon worden aangetoond dat e'e'n van de fraaiste Veluwse beken, de Hierdense Beek, door organische stoffen werd verontreinig. Toen dit werd gekonstateerd had de Provinciale Waterstaat bij de routinebemonsteringen in de voorafgaande jaren nog geen veranderingen in de chemische samenstelling van het beekwater opgemerkt. Bij nader onderzoek bleek dat de bio-industrie 's nachts en tijdens het weekend gier (drijfmest) op de beek loosde.

M E N U

3. laboratoriumfunktie
de levende natuur is een onmisbare "proeftuin" voor oecologisch onderzoek. Als voorbeeld: om te weten te komen of vermindering van de belasting met fosfaten de waterkwaliteit ten goede zal komen is het noodzakelijk om niet of weinig met fosfaten belaste oeco-systemen als voorbeeld en referentiepunt te hebben.

M E N U

4. regulatiefunktie
b.v. zelfreiniging in stromend water.

Naast deze vier funkties pleiten velen ook op ethische en esthetische gronden voor het behoud van de natuur (zie b.v. DE GRAAF, 1973)

Ongunstige neveneffekten van de moderne civiele en kultuurtechniek hebben een ruimtelijke nivellering veroorzaakt. LEENTVAAR noemt o.a. normalisatie van beken en rivieren, eutrofiering van voedselarme vennen en het wegvallen van getijden, b.v. in de Biesbosch.
De ruimtelijke nivellering gaat vaak gepaard met een grotere fluktuatie van milieufaktoren in de tijd (temporele denivellering), zoals het onregelmatiger worden van de beekafvoer bij normalisatie en het groter worden van de schommelingen van het zuurstofgehalte bij vervuiling.
Hierdoor verdwijnen tal van zeldzame soorten, die zijn aangepast aan een weinig veranderlijk milieu, ten gunste van algemene soorten, die de voorkeur geven aan een sterk veranderlijke omgeving.

M E N U

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbeheer
Informatie

Nr. Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Aantal soorten
    Ned. Eur. Wer.
1 M        
             
             
Totaal      

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbeheer
Literatuur

Sitelinks op deze pagina
HOL-
ARC-
TIS
(Noor-
delijk
Half-
rond)
Nederlanden
(Nederland)
Aarde
(Wereld)
Palaearctis Palaeotropis
Nearctis
(Noord-Amerika)
WESTELIJK HALFROND
(Noord en Zuid Amerika)
Neotropis
(Zuid-Amerika)
  Algemeen
(Diversen)
------------- Australis
(AustraliŽ)
Antarctis
(Antarctica)
Sitelinks naar andere pagina's
        KWEKEN

Natuurbeheer Literatuur
Algemeen (Diversen)

.

M E N U

. Literatuur
Nederlanden (Nederland)

M E N U

. Literatuur
West-Palaearctis (Europa)

.

M E N U

. Literatuur
Oost-Palaearctis (SiberiŽ & China & Japan)

.

M E N U

. Literatuur
Palaearctis (Europa & SiberiŽ & China & Japan)

.

M E N U

. Literatuur
Holarctis (Noordelijk halfrond)

.

M E N U

Literatuur
Westelijk Halfrond (Noord & Zuid Amerika)

.

M E N U

. Literatuur
Nearctis (Noord-Amerika)

.

M E N U

. Literatuur
Neotropis (Zuid-Amerika)

.

M E N U

. Literatuur
Palaeotropis (Afrika & India & Zuidoost-AziŽ)

.

M E N U

. Literatuur
West-Palaeotropis (Afrika)

.

M E N U

. Literatuur
Oost-Palaeotropis (India & Zuidoost-AziŽ)

.

M E N U

. Literatuur
Australis (AustraliŽ)

.

M E N U

. Literatuur
Antarctis (Antarctica)

.

M E N U

. Literatuur
Aarde (Wereld)

.

M E N U

.

/\
NaaR
BoVeN


Natuurbeheer
Weblinks

Sitelinks op deze pagina
Nederland
(Nederlanden)
Wereld
(Aarde)
Europa
(West-Palaearctis)
Afrika
(West-Palaeotropis)
SiberiŽ & China & Japan
(Oost-Palaearctis)
India & Zuidoost-AziŽ
(Oost-Palaeotropis )
Noord-Amerika
(Nearctis )
Zuid-Amerika
(Neotropis)
  AustraliŽ
(Australis)
Antarctica
(Antarctis)
Sitelinks naar andere pagina's
       

. Weblinks
Nederland (Nederlanden)

M E N U

. Weblinks
Europa (West-Palaearctis)

M E N U

. Weblinks
SiberiŽ & China & Japan (Oost-Palaearctis)

M E N U

. Weblinks
Noord-Amerika (Nearctis)

M E N U

. Weblinks
Zuid-Amerika (Neotropis)

M E N U

. Weblinks
Afrika (West-Palaeotropis)

M E N U

. Weblinks
India & Zuidoost-AziŽ (Oost-Palaeotopis)

M E N U

. Weblinks
AustraliŽ (Australis)

M E N U

. Weblinks
Antarctica (Antarctis)

M E N U

. Weblinks
Wereld (Aarde)

M E N U

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/NATBEHEER.htm

© KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
NATUURBEHEER

Beschrijving

Trefwoorden: