KNNVR
  KNNV ROTTERDAM   De Vereniging
Meedoen
 
.  
 
Lidmaatschap
 
- ALLES OVER HET LIDMAATSCHAP VAN DE KNNV ROTTERDAM -
 
LIDSOORTEN PROFIJTEN INFORMATIE
CONTRIBUTIE   AANMELDEN

Ik maak deel uit van de vereniging en heb o.a. recht op deelname aan alle activiteiten.
Ik ga accoord met de statuten en reglementen.

.

Lidsoorten
De vereniging kent drie soorten lidmaatschap:
GL - Gewoon lidmaatschap
voor iedereen afzonderlijk met alle rechten
HL - Huisgenootlidmaatschap
voor een lid van een "gezin"
op hetzelfde adres wonend als een Gewoon Lid en afziend van het persoonlijk ontvangen van tijdschriften en andere informatie.
EL - Erelidmaatschap
voor leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt

MENU


Profijten
Voor een lid van de KNNV ROTTERDAM is het volgende bereikbaar:
Gratis:

- ontvangst van het mededelingenblad
- deelname aan natuurwandelingen . . . [OPM]
- deelname aan natuurfietstochten
- bijwonen van lezingen
-
deelname aan studieavonden
- deelname aan studie-excursies . . . [OPM]
- deelname aan natuur-expedities . . . [OPM]
-
deelname aan bosronden
-
raadplegen van de bibliotheek
 

Tegen gereduceerd tarief:
- volgen van cursussen
- volgen van workshops

MENU


Contributie

2022 GL HL
KNNV ROTTERDAM 22,25 17,00
K.N.N.V. 22.25 8,00
Totaal 45,00 25,00

Wie lid wordt van onze vereniging wordt automatisch lid van de landelijke K.N.N.V.
Het totaalbedrag dient aan de KNNV ROTTERDAM te worden voldaan.
Na aanmelding wordt een verzoek om betaling verstuurd.

MENU


Informatie
Aanvragen van informatie over het lidmaatschap kan:
- schriftelijk aan ons
BUREAU.
- aan ons
E-MAIL-adres

MENU


Aanmelden

Direct aanmelden voor het lidmaatschap kan:
- schriftelijk aan ons
BUREAU
- per
E-MAIL aan ons BUREAU
- door invullen en verzenden van het
Aanmeldingsformulier (WORDT AAN GEWERKT)

MENU

.

/\
NaaR
BoVeN


Lidmaatschap
Opmerking /\
NaaR
BoVeN
 
Hier zijn NIET in begrepen de kosten aan derden zoals:

- entreegelden
- reiskosten
- overnachtingskosten
- maaltijden
terug naar Profijten

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/LIDMAATSCHAP.htm

KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 15 augustus 2022

Titel
LIDMAATSCHAP VAN DE KNNV ROTTERDAM, natuurvereniging voor natuurrecreatie, natuurstudie en natuurbescherming

Beschrijving

Trefwoorden
KNNV ROTTERDAM, Koninklijke, Nederlandse, Natuurhistorische, Vereniging, Rotterdam, natuurvereniging, natuurrecreatie, natuurstudie, natuurbescherming, deelnemen, lidmaatschap, contributie,