KNNVR
      De Vereniging
MEEDOEN
 
   
 
Aanmeldingsformulier lidmaatschap
 
- KNNV ROTTERDAM -

Ten minste de met vette letters aangeduide vakjes invullen a.u.b.

KNNV ROTTERDAM
Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Titulatuur
Voorletters
Tussenvoegsels
zoals: ter / in 't / van de / van / der / ..
Achternaam
Man/Vrouw "M" of "V" Roepnaam
Geboortejaar Indien minderjarig, dan het subformulier laten invullen
   
Beroep
   
  Huisadres
Wijk
Deelgemeente
Woonplaats
   
Postadres
Postcode
Plaats
   
Telefoon
GSM
FAX
E-mail
Website
   
Postbank Bank
   
Gewoon lid Huisgenootlid
Met ingang van 1 januari (jaartal)
 
Subformulier: Bij minderjarige hieronder invullen
De wettelijke vertegenwoordiger,
Volledige naam
Adres
Postcode/Plaats
van bovengenoemde minderjarige, verklaart toestemming te geven voor zijn lidmaatschap van de KNNV ROTTERDAM.

13 november 2020

.

Terug naar LIDMAATSCHAP

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/AANMELDEN.htm

KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP KNNV ROTTERDAM

Beschrijving

Trefwoorden