KNNVR
  KNNV ROTTERDAM
  De Vereniging
.
Meedoen
 
- MEEDOEN AAN DE ACTIVITEITEN VAN DE KNNV ROTTERDAM -

Meedoen met de activiteiten kan op verschillende manieren.

Klik op n van de vier vormen waarin je mee wilt doen.
LID BEGUNSTIGER DEELNEMER DONATEUR SCHENKING
Ik maak deel uit van de vereniging en heb o.a. recht op deelname aan alle activiteiten.
Ik ga accoord met de statuten en reglementen.
Ik heb recht op deelname aan alle activiteiten.
Ik ga accoord met de statuten en reglementen.
Ik heb tegen directe betaling recht op deelname aan n bepaalde activiteit. Ik steun de activiteiten van de vereniging door een jaarlijkse financile bijdrage. Ik steun de vereniging door het eenmalig schenken van een bedrag of een hartewens.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Meedoen /\
NaaR
BoVeN
Begunstigerschap

Een begunstiger van de KNNV ROTTERDAM ontvangt een begunstigerschapskaart, die het volgende biedt:
gratis:
- ontvangst van het mededelingenblad
STENTOR
- deelname aan
natuurwandelingen . . . [OPM]
- deelname aan
natuurfietstochten . . . [OPM]
- bijwonen van
lezingen
- gebruik maken van de
Open Natuurstudio
- deelname aan
studieavonden
- deelname aan
studie-excursies . . . [OPM]
- deelname aan
natuur-expedities . . . [OPM]

tegen gereduceerd tarief:
- volgen van
cursussen
- volgen van workshops

De bijdrage voor het jaar 2021 is 25,00

Na aanmelding wordt een verzoek om betaling verstuurd.

Informatie aanvragen over het begunstigerschap kan
- schriftelijk aan ons
BUREAU
- aan ons
e-mailadres knnv.rotterdam@mail.be
Toezending kost EUR 2,50

Direct aanmelden voor het begunstigerschap kan:
- schriftelijk aan ons
BUREAU
- invullen van de Begunstigersverklaring
(WORDT AAN GEWERKT)

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Meedoen /\
NaaR
BoVeN
Deelnemers

Wie geen lid of begunstiger is kan bij betaling van Eur 2,00 per keer:
- deelnemen aan
natuurwandelingen . . . [OPM]
- deelnemen aan
natuurfietstochten . . . [OPM]
- deelname aan
bosrondes
- een middag of avond gebruik maken van de
Open Natuurstudio

Als entreegeld voor een lezing geldt het dubbele tarief.

Deelnemers die regelmatig aan activiteiten van de KNNV ROTTERDAM deelnemen kunnen gebruik maken van de voordeel knipkaart:

10x deelnemen voor slechts Eur 15,--

Betaling van de tarieven dient vr aanvang contant te worden voldaan.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Meedoen /\
NaaR
BoVeN
Donateurschap

Bedrijven of particulieren die onze vereniging jaarlijks willen steunen bij de realisering van ons werk, kunnen dat doen door donateur te worden voor € 50,00 per jaar.
Deze ondersteuning wordt vastgelegd in een
Donateursovereenkomst.

Nadere informatie:
E-mail: knnv.rotterdam@mail.be

Ter informatie ontvangt een donateur het mededelingenblad STENTOR.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Meedoen /\
NaaR
BoVeN
Opmerking
 
Hier zijn niet in begrepen de kosten aan derden zoals:

- entreegelden
- reiskosten
- overnachtingskosten
- maaltijden
BEGUNSTIGERSCHAP

DEELNEMERS

DONATEURSCHAP

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/MEEDOEN.htm

KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 december 2020

Titel
MEEDOEN MET DE KNNV ROTTERDAM

Beschrijving

Trefwoorden
KNNV ROTTERDAM, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Rotterdam, deelnemen, lidmaatschap, begunstigerschap, deelnemerschap, donateurschap, contributie, bijdrage, entreegeld, donatie,