SECTIE NCR NATUURSTUDIO

Boswet

van 20 juli 1961

  WETTEN+OVEREENKOMSTEN
NEDERLANDSE WETTEN
 
NatuurCentruM ROTTERDAM
 
WET      
AFD I AFD II AFD III AFD IV AFD V AFD VI AFD VII AFD VIII

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


.


WET van 20 juli 1961, Stb. 256,
houdende nieuwe regelen ter bewaring van bossen en andere houtopstanden, zoals deze wet gewijzigd is bij de wetten van 9 mei 1963, Stb. 246 en van 8 december 1982, Stb. 706.

Wij JULIANA, enz.
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen vast te stellen ter bewaring van bossen en andere houtopstanden:
Zo is het, enz.

Afdeling I Algemene bepalingen Artikel 1
Afdeling II Velling en herbeplanting Artikel 2 - 6
Afdeling III Beroep Artikel 7 - 8
Afdeling IV Bijdragen en kredieten Artikel 9 - 11
Afdeling V De bosbouwvoorlichtingsraad Artikel 12
Afdeling VI Kapverbod Artikel 13 - 14
Afdeling VII Voorzieningen door andere openbare lichamen Artikel 15 - 17
Afdeling VIII Straf-, slot- en overgangs- bepalingen Artikel 18 - 24
Lasten en bevelen, enz.

Gegeven ten Paleize Het Loo, 20 juli 1961.

JULIANA.

De Minister van Landbouwen Visserij,
V.G.M. Marijnen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
Y. Scholten.

(Uitgegeven 22 augustus 1961.)
De Minister van Justitie,
A.C.W. Beerman.

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/BOSWET.htm

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 28 april 2019

Titel
BOSWET

Beschrijving

Trefwoorden