CURSUS INS2023
 
NCR SECTIES
NCR NATUURSTUDIO
NATUURCURSUSSEN

-----------------

ARTHROPODA
HEXAPODA

 .
...
 .
Cursus Natuurplezier met
Insecten
verzamelen, prepareren en determineren
Aanvang 10 juli 2023
.
- NatuurCentruM RotterdaM -
.
Doe mee,
en leer ook omgaan met
:

Vlinders,
Kevers,
Vliegen,
Muggen,
Bijen,
Wespen,
Mieren,
Vlooien,
Oorwurmen,
Libellen,
Sprinkhanen,
Wantsen,
Cicaden,
Haften,
Schietmotten,
Steenvliegen,
enz.

   

Voor wie?

Voor iedere natuurliefhebber die kennis wil maken met de Nederlandse insectenfauna en met de methoden om ze te verzamelen en te herkennen.

Geen voorkennis vereist.
Iedereen kan meedoen.

 
INHOUD VAN DE CURSUS TIJDEN KOSTEN
DOEL VOOR U PLAATS AANMELDEN
INSECTEN INFORMATIE INSECTEN LITERATUUR INSECTEN WEBLINKS MICROSCOPIE

.

/\
NaaR
BoVeN


Cursus  Natuurplezier met Insecten /\
NaaR
BoVeN
Voorwaarden
 

Tijden
4 maandagavonden 19.30 - 22.00 uur
3 Zondagmiddagen van 14.00 - 16.30 uur.

Data
10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 juli

Plaats
Natuurstudio, Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam-C.
Kralingse Bos, Lage Bergsebos, Schiebroekse park

Kosten
Cursusgeld is € 50,--, contant te voldoen op de 1e avond.

Begunstigers en Vrienden van het StichtinG NatuurCentruM RotterdaM en
Leden, begunstigers  en deelnemers van de KNNV ROTTERDAM 25,00

Informatie/aanmelden
NATUURSTUDIO NATUURCENTRUM ROTTERDAM
Telefoon 06-17859440
E-mail:
natuurstudio@natuurcentrum-rotterdam.nl

.

/\
NaaR
BoVeN


Cursus Natuurplezier met Insecten /\
NaaR
BoVeN
Inhoud van de cursus

De instructie wordt ondersteund door levende en geprepareede insecten, gereedschappen, microscopen, boeken, dia's, video en computer.

  Verzamelexcursie 10.00 tot 12.30 uur   Natuurstudio 19.30 - 10.00 uur
    10 juli Wat zijn Insecten, wat andere beestjes
Kort overzicht van de systematiek van de Nederlandse Insectenfauna.
Dia's en video geven een indruk van de bouw en de levenswijze.
Eerst komt de groep aan de orde waarbij de ontwikkeling van jong tot volwassen dier geleidelijk gaat.
Bij iedere vervelling komt het uiterlijk van de larve een stapje dichter bij dat van het volwassen dier.
Geprepareerde insecten bekijken onder de microscoop.

Ter voorbereiding van de a.s. excursie bespreken we het verzamelen van insecten in het veld.
16 juli We bezoeken het Kralingse Bos.
Met eigen vangnet, zuiger en stikpot op zoek naar de rijkdom aan insectensoorten.

Hier vinden we een veelheid aan insecten die we in het veld kunnen bestuderen.
Het gebruik van loep en verzamelgeraadschap.
Insecten verzamelen om maandagavond  te determineren.
17 juli Gereedschap/hulpmiddelen, maken/kopen
Insectenstudie vereist het gebruik van vangnet, zuiger, insectenpincet, stikpot, azijnether, loep, prepareerdoos, spelden, etiketten en bewaardozen. Determineren met het NCR Digitaal Informatiesysteem van het Natuurcentrum Rotterdam.
23 juli Vandaag bezoeken we een gebied met veel afwisseling: het Zestienhovensepark.
Met eigen vangnet, zuiger en stikpot op zoek naar de rijkdom aan insectensoorten.
Er is een grote variatie aan bomen, struiken en kruiden te vinden waarop we insecten kunnen verwachten.
Insecten verzamelen om maandagavond  te determineren.
24 juli Prepareren, etiketteren en bewaren
De zelfgevangen dieren met beschikbaar gestelde insectenspelden leren prepareren in de eigen prepareerdoos.
Geprepareerde insecten bekijken onder de microscoop.
Op deze avond  kunnen we verder oefenen met het determineren van eigen vondsten.
Verdere gegevens over insecten kunnen worden opgezocht in andere bronnen die beschikbaar zijn.
Meegebrachte Insecten prepareren.
30 juli Vandaag bezoeken we een gebied met een bijzondere plantengroei: het Ommoordseveld.
Met eigen vangnet, zuiger en stikpot op zoek naar de rijkdom aan insectensoorten.
Er is een grote variatie aan oever-, moeras- en waterplanten te vinden. Zijn hie andere insectensoorten te zien?
Insecten verzamelen om maandagavond  te determineren.
31 juli Determineren en registreren
Op deze laatste cursusavond  kunnen we verder oefenen met het determineren van je zelf verzamelde Insecten.
Landelijke erspreidingsgegevens kunnen worden opgezocht en vergeleken met eigen vondsten.
Na uitleg van de werkwijze zelf insecten op naam brengen m.b.v. een determineertabel en de microscoop.

Insecten of beestjes houden/kweken
Overzicht van de insectengroepen die in hun ontwikkeling een popstadium doormaken.
Speciale aandacht voor gespecialiseerde insecten die staten bouwen zoals Bijen, Wespen en Mieren.
Zelf een mierennest maken.

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/CURSUS INSECTEN.htm

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 10 juni 2023

Titel
CURSUS NATUURPLEZIER MET INSECTEN VERZAMELEN, PREPAREREN EN DETERMINEREN, informatie over de beginnerscursus Natuurplezier met Insecten vangen, prepareren en determineren, bestemd voor natuurliefhebbers van alle leeftijden in de regio van Rotterdam en de omliggende gemeenten

Beschrijving
Website NATUURCENTRUM ROTTERDAM | Deze pagina geeft informatie over de beginnerscursus Natuurplezier met Insecten vangen, prepareren en determineren en is bestemd voor natuurliefhebbers van alle leeftijden in de regio van Rotterdam en de omliggende gemeenten.

Trefwoorden
Website, NATUURCENTRUM, ROTTERDAM, informatie, beginnerscursus, Natuurplezier, Insecten, vangen, prepareren, determineren, natuurliefhebbers, Rotterdam, CURSUS, NATUURPLEZIER, INSECTEN, VERZAMELEN, PREPAREREN, DETERMINEREN, insectenstudie, insectenliefhebbers, insectencursus, zespotigen, vangen, prepareren, determineren, etiketteren, insectenspelden, insectencollectie, insectenonderzoek, vlinders, kevers, vliegen, bijen, wespen, mieren, sprinkhanen, wantsen, libellen, eendagsvliegen, mierenleeuwen, gaasvliegen, oorwormen,