SECTIE NCR NATUURCENTRUM
NCR Doelstellingen
Uit de statuten
 

NCR SECTIES
NCR NATUURCENTRUM
 BUREAU
SECRETARIAAT

 
- Informatie over de doelstellingen van het NatuurCentruM RotterdaM -
 
 AGENDA BUREAU CROWDFUNDING DOCUMENTATIE
NIEUWSBRIEF CONTACT DONATEURS JAARVERSLAGEN
  DOEL SPONSORS PUBLICATIES
  GESCHIEDENIS VRIENDEN VAN NCR  

.

 
StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

Statuten

Doel
Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
a. Het verwerven, bezwaren, vervreemden, beheren en exploiteren van één of meer (gedeelten van) onroerende zaken of de beperkte rechten daarop, welke aan natuur- en milieuorganisaties als vergader- en werkruimten beschikbaar worden gesteld.
b. Het samenstellen en onderhouden van een elektronisch informatiesysteem over de natuur van Nederland en omgeving, welke ten dienste dient te staan van natuurliefhebbers.
c. Het scheppen van arbeidsplaatsen voor mensen zonder betaald werk.
d. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. aankoop van gebouwen of gedeelten daarvan;
  b. het inrichten van de ruimten van de gebouwen;
  c. het onderhouden van de gebouwen en de inrichtingen;
  d. het bijeenbrengen van gelden;
  e. het aantrekken van medewerkers;
  f. het aanbieden van werkervaringsplaatsen;
  g. het aanbieden van dagbestedingsaccomodatie;
  h. het ondernemen van al die activiteiten die rechtstreeks of zijdelings met een en ander verband houden en aan de verwezenlijking van het doel dienstig zijn.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/DOEL.htm

© Stichting NatuurCentruM RotterdaM

WEBREDACTIE

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 19-01-2021

Titel
UIT DE STATUTEN ARTIKEL 2 DOEL

Beschrijving
Stichting NatuurCentruM RotterdaM | Deze pagina bevat artikel 2 van de statuten van de stichting: het doel

Trefwoorden
NATUURCENRUM, NatuurCentruM, Natuurcentrum, natuurcentrum, centrum, RotterdaM, Rotterdam, rotterdam, ROTTERDAM, doel, statuten,