FUNGI
  NATUURSTUDIE


  Het leven op aarde
Zes rijken
-
Biota
Eukaryota

Determineertabel kiezen

 
.
 
Rijk
Fungi, Paddestoelen
Determineertabellen
naar veldkenmerken
 
- NatuurCentruM RotterdaM -
 
SYSTEEMOVERZICHT SYNONIEMEN KENMERKEN WAARNEMINGEN SITEARTIKELEN
DETERMINEERTABELLEN NAAMLIJSTEN AFBEELDINGEN INVENTARISATIES LITERATUUR
BIJZONDERHEDEN COLLECTIES BIOLOGIE VERSPREIDING WEBLINKS
TAXONOMISCHE RANGEN     ECOCODES CD-ROMS
HABITATRICHTLIJNEN       ORGANISATIES

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


.
Fungi, Paddestoelen /\
NaaR
BoVeN
Determineertabel naar veldkenmerken
 
Volgnr. Vraag Ga naar
Volgnr. Taxon Vervolgtabel
1 a Aan de onderzijde van de hoed regelmatige plaatjes, straalsgewijs gerangschikt 2    
b Geen plaatjes of plooien 8    
2 a Paddestoel op hout
(soms schijnbaar op de grond, dan "wortelend" op hout)
  Plaatjeszwammen op hout TABEL
b Paddestoel op de grond 3    
c Soms hebben de plaatjes meer het karakter van dikke plooien   Cantharelachtige paddestoelen TABEL
3 a Sporen zuiver wit   Witsporige plaatjeszwammen TABEL
b Sporen niet zuiver wit 4    
4 a Sporen licht getint, roomkleurig, licht groenachtig, licht rose-lila;
ofwel geel tot oranjegeel of zeer licht oker.
  Witsporige plaatjeszwammen TABEL
b Sporen duidelijk rose, bruin, paars of zwart van kleur. 5    
5 a Sporen duidelijk rose, soms wat bruinrose, maar niet echt bruin of roestkleurig.   Rosesporige plaatjeszwammen TABEL
b Sporen zonder een roodachtige tint;
meer bruin, paars of zwart.
6    
6 a Sporen roetzwart, niet paarsachtig, hoogstens bij doorvallend licht onder een microscoop zeer donkerbruin-zwart.   Zwartsporige plaatjeszwammen TABEL
b Sporen niet roetzwart maar bruin of paars. 7    
7 a Sporen bruin als kaneel, roest, oker of leem.   Bruinsporige plaatjeszwammen TABEL
b Sporen donker purper-violet, zwartpurper of purperbruin.   Purpersporige plaatjeszwammen TABEL
8 a Aan de onderzijde regelmatige stekels of puntjes. 9    
b Geen stekels 10    
9 a Vlees vast tot taai als kurk   Stekelzwammen
Hydnaceae
TABEL
b Vlees slijmerig gelatineus   Stekeltrilzwam
Pseudohydnum gelatinosum
 
10 a Vlezige op de grond groeiende paddestoel met hoed en steel.
De onderzijde vertoont fijne gaatjes, soms zo fijn als speldeprikken, meestal wijder.
Deze laag buisjes, die bij het doorbreken van de hoed goed te zien is, laat zich gemakkelijk van het hoedvlees scheiden.
  Boleten
Boletaceae
TABEL
b Niet zo 11    
11 a De paddestoel vertoont aan de onderzijde regelmatige gaatjes.
Deze zijn zeer fijn, vooral bij sommige harde boomzwammen;
veelal wijder;
ofwel doolhofachtige gangen of netvormige aderen en plooien.
  Gaatjeszwammen
Aphyllophorales
TABEL
b Geen gaatjes, doolhofachtige gangen of netvormige plooien. 12    
12 a Aan de paddestoel zijn duidelijk twee delen te onderscheiden:
een bovendeel en een steelgedeelte, welke niet geleidelijk in elkaar overgaan.
13    
b De paddestoel bestaat niet duidelijk uit twee delen.
Als er iets is, dat op een steel lijkt, gaat dit geleidelijk over in een ander deel.
14    
c Een gesteeld papierachtig bolletje met een kleine opening, waar de sporen uit kunnen ontsnappen;
Sporenmassa okergeel.
NB: Ook sommige andere stuifzwammen zijn min of meer duidelijk gesteeld, maar deze steel gaat geleidelijk over in het bovendeel.
  Gesteelde stuifbal
Tolustoma brumale
 
13 a Paddestoel met brosse, witte, fijnmazige steel.
De hoed is slechts weinig dikker dan de steel.
  Stinkzwammen
Phallaceae
TABEL
b Beantwoordt de paddestoel niet aan 7a of 7b , dan kan de hoed een der volgende vormen vertonen: Spons, lobbige lappen, hersenachtige massa, vingerhoed, kommetje of napje, geelgroen glibberig lichaam.   Zakjeszwammen
Ascomycota
TABEL
14 a Paddestoel geheel of grotendeels onder de grond   Truffels
Tuberales
TABEL
b Paddestoel boven de grond. 16    
15 a        
b        
16 a Paddestoel bestaande uit een papierachtige bol op een ster met vier of meer punten.   Aardster
Geastrum
TABEL
b Niet zo'n vorm 17    
17 a Paddestoel knol-, bol- of peervormig, bij rijpheid "stuivend", d.w.z. wolken van sporen ontsnappen ofwel uit een daarvoor bestemde opening ofwel door het verbrokkelen van de wand.   Buikzwammen
Gasteromycetes
TABEL
b Niet stuivend 18    
18 a Paddestoel week, gelei-, jujube- of gelatineus-hoornachtig, op hout
(bij droogte soms sterk verschrompeld en verhard)
19    
b Niet zo. 23    
19 a Paddestoel als een ronde zwarte knoop, jujube-achtig.   Zwarte knoopzwam
Bulgaria inquinans
 
b Paddestoel knoop- tot bekervormig, paars.   Paarse Knoopzwam
Coryne sarcoides
 
c Paddestoel gelatineus-hoornachtig, wat kleverig geel of oranje. 20    
d Niet zo 21    
20 a Paddestoel priemvormig.   Gele hoorntjes
Calocera cornea
 
b Paddestoel koraalachtig vertakt.   Kleverig koraalzwammetje
Calocera viscosa
 
21 a Paddestoel bruin tot zwart, oorvormig op vlier.   Judasoor
Hirneola 
auricula-judae
 
b Paddestoel grauw-zwart, week, gezwollen, onregelmatig van vorm.   Zwarte trilzwam
Exidia plana
 
c Paddestoel geel, bruin, oranje of melkachtig wit.   Trilzwammen
Tremellales
TABEL
22 a        
b        
23 a Paddestoel in de vorm van een kleine beker, waarin enige afgeronde lichaampjes   Nestzwamachtigen
Nidulariales
TABEL
b Nietzo.. 24    
24 a Paddestoel in de vorm van een aangegroeide korst, geheel vastgehecht of met omgebogen deel, waardoor er kleine "hoedjes" ontstaan.
(Als er aan de onderzijde gaatjes zijn dan terug naar 4).
  Korst- en Franjezwammen TABEL
b Paddestoel niet korstvormig. 25    
25 a Kleine bolletjes op hout. 40    
b Niet zo 26    
26 a Koraal of geweiachtig vertakt. 27    
b Niet vertakt, ofwel gelapt, dakpansgewijs of op een andere wijze samengesteld 30    
27 a Paddestoel in hoofdzaak zwart of zwart met wit. 28    
b Paddestoel anders van kleur. 29    
28 a Geweiachtig, zwart met witte punten.   Geweizwam
Xylaria hypoxylon
 
b Knots- of vingervormig, meestal vertakt, geheel bruinzwart   Houtknotszwam
Xylaria polymorpha
 
29 a Koraalachtig, wit, geel grijs, rose, oranje enzovoort.   Knots- of Koraalzwammen TABEL
b Is de paddestoel aanvankelijk gelatineus-hoornachtig, daarbij kleverig dan terug naar. 19    
30 a Paddestoel knoop-, nap- of bekervormig, soms groeit de beker uit tot oorvormige lappen.
Is de paddestoel daarbij geleiachtig week, bij droogte hoornachtig dan terug naar
19.
  Bekerzwam
Pezizales
TABEL
b Niet zo. 31    
31 a Paddestoel trompetvormig, vliezig, grauw of bruin.   Hoorn van overvloed
Craterellus cornucopioides
 
b Niet zo 32    
32 a Paddestoel trechter-trompetvormig, met gevulde steeltje.   Kleine trompetzwam
Pseudocraterellus sinuosus
 
b Niet nap-, beker- of trompetvormig. 33    
33 a Paddestoel dakpansgewijs, fluwelig bruin.   Franjezwam
Telephora terrestris
 
b Niet zo 34    
34 a Paddestoel niet knotsvormig. 35    
b Paddestoel spatel- of knotsvormig. 37    
35 a Korte stronk, met bladvormig door elkaar gekronkelde takken, die daardoor iets op een grote spons lijken.   Grote sponszwam
Sparassis crispa
 
b Niet zo 36    
36 a Opgebold, van onderen hol.   Oliebolzwam
Rhizina undulata
 
b Kussenvormig, zacht, fluwelig-vezelig, wit of lichtbruin .   Boompuist
Ptychogaster albus
 
37 a Knotsjes glad, geel of oranje.   Knots- of Koraalzwammen TABEL
b Niet zo. 38    
38 a Knotsjes fijn wrattig, geel, oranje, groenachtig, bruin of zwart.   Cordyceps TABEL
b Niet zo.. 39    
39 a Knotsjes bruinzwart, glad of harig.   Aardtongen
Geoglossaceae
TABEL
b Paddestoel bestaande uit witte of lichtgele steeltjes en oranje bovendeel   Mijtertje
 ..
 
40 a Bolletjes hard, meniekleurig.   Meniezwammetje
Nectria cinnabarina
 
b Bolletjes hard, maar zwart of roodachtig bruin. 41    
41 a Bolletjes 0,5- 1,5 cm breed, eerst roodbruin, later donkerder op loofhout   Roestbruin Kogelzwammetje
Hypoxylon ferrugineum
 
b Paddestoel 2 -9 cm breed
eerst bruinzwart, later geheel koolzwart,
fijn wrattig,
van binnen grauwzwart met concentrische, zijdeachtig glanzende banden
  Kogelhoutskoolzwam
Daldinia concentrica
 
.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/FUNGI DETERMTABEL subtabellen.htm

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 14 september 2014

Titel
FUNGI DETERMINEERTABEL TOT SUBTABELLEN

Beschrijving

Trefwoorden
NatuurCentruM, ROTTERDAM, natuurstudie, determineren, tabel, determineertabel, determinatie, determinatietabel, sleutel, determineersleutel, determinatiesleutel, veelkenmerken, veelkenmerkentabel, wetenschappelijke, naam, latijnse, nederlandse, opzoeken, zoeklijst, herkennen, soort, soorten, vinden, namen,