FUNGI
 
NatuurCentruM RotterdaM
NCR NATUURSTUDIO
PADDESTOELENSTUDIE

Natuurinformatie
Het leven op aarde
Zes rijken

-
Domein

Biota
Eukaryota

 
2006  
 
Rijk
Fungi
(Linnaeus, 1753) Nees, 1817
Zwammen, Schimmels, Paddestoelen
 
- Informatie over Paddestoelen, systematisch geordend, in gebruik bij de NatuurCentruM RotterdaM -
 

.

/\
NaaR
BoVeN


Rijk Fungi, Paddestoelen
Aantal Ned. Vla. Wal. Eur. Wer.
afdelingen . . . . .
onderafdelingen . . . . .
klassen . . . . .
onderklassen . . . . .
orden . . . . .
superfamilies . . . . .
families . . . . .
geslachten . . . . .
soorten 3.800 5.178 . . 100.000
  /\
NaaR
BoVeN
Systeemoverzicht

Ken je de naam van de orde niet, klik dan:
http://www.mycokey.com (werkt alleen m.b.v. cookies)

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Aantal soorten
Afdeling Auteur
  Onderafdeling Ned. Vla. Wal. Eur. Wer.
    Klasse
      Onderklasse
        Orde
Chytridiomycota      
       
Zygomycota      
  ...      
    Zygomycetes      
      ...      
        Mucorales              
        Entomophthorales              
        Zoopagales              
        Glomales Morton & Benny, 1990            
        Dimargaritales              
        Kickxellales              
        Endogonales              
    Trichomycetes      
      ...      
        Amoebidiales              
        Harpellales              
        Asellariales              
        Eccrinales              
Ascomycota   Zakjes- zwammen  
  ...              
    Hemiascomycetes              
      ....              
    Loculoascomycetes              
      Loculoplectasco- mycetidae              
      Loculoparenche- mycetidae              
      Loculoanotero- mycetidae              
      Loculoedapho- mycetidae              
    Plectomycetes              
      ...              
    Pyrenomycetes              
      ...              
    Discomycetes              
      ...              
Basidiomycota   Steeltjeszwammen  
  ...              
    Teliomycetes   Roesten & Branden          
      ...              
        Uredinales   Roesten          
        Ustilaginales   Branden          
    Phragmo-
basidiomycetes
    90        
      Hetero-
basidiomycetidae
             
        Eutremellales              
        Septobasidiales              
      Meta-
basidiomycetidae
             
        Metatremellales Tremellales Trilzwammen          
    Hymenomycetes Fries, E., 1821 Vlieszwammen 2.653        
      ...              
        Exobasidiales     562        
        Agaricales   Plaatjes zwammen
+ Boleten
2.091        
          Aphyllophorales            
    Gasteromycetes   Buikzwammen 114        
      ...              
        11 orden              
    Homobasidiomycetes              
                     
                       
                       
Deuteromycota              
    Phycomycetes     13        
Mycophycophyta              
                   
Totaal 3.800 5.178     100.000

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/FUNGI 2006.htm

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

SITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 02 oktober 2022

Titel
FUNGI, PADDESTOELENSTUDIE BIJ DE NatuurCentruM RotterdaM, NATUURVERENIGING VOOR NATUURRECREATIE, NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING

Beschrijving
Website NatuurCentruM RotterdaM | FUNGI, PADDESTOELEN is de eerste pagina van een reeks over paddestoelenonderwerpen waarin op basis van de systematische groepen (taxa) van de paddestoelen informatie wordt gegeven over de kenmerken, aanbevolen boeken en andere schriftelijke publicaties, en relevante weblinks.

Trefwoorden
NatuurCentruM RotterdaM, natuurstudie, sporeplantenstudie, paddestoelenstudie, , paddestoelenstudiegroep, paddestoelengroep, paddestoelenliefhebbers, natuurplezier, paddestoelencursus, paddestoelenexcursie, paddestoelentocht, paddestoelenexpeditie, paddestoelenflora, paddestoelenherbarium, paddestoelenmonitoring, paddestoelenfoto's, paddestoelendia's, paddestoeleninventarisaties, paddestoelenseizoen, paddestoelentijd, paddestoelentabellen, paddestoelen, determineertabellen, paddestoelendroogtoren, mycologen, mycoloog, mycologie, mycologische, mycomycetes, mycomycota, mycomyceten, macrofungi, fungi, zwammen, schimmels, elfenbankjes, sporen, sporenfiguur, mycelium, zwamvlok, heksenkring, saprofiet, parasiet, steeltjeszwammen, zakjeszwammen, plaatjeszwammen, buisjeszwammen, mycorrhiza, Rijnmond,