DETERMINEERTABEL KIEZEN FUNGI

NatuurCentruM RotterdaM
 NCR NATUURSTUDIO
PADDESTOELENSTUDIE
 
Natuurinformatie
Het leven op aarde
Vijf  rijken
-
Domein
Biota
Eukaryota
 

DETERMINEERTABEL KIEZEN
 

 
2005
 
Rijk
Fungi, Paddestoelen
Determineertabel tot de orde
naar de macroscopische kenmerken van het vruchtlichaam
 
- NatuurCentruM RotterdaM -
 
SYSTEEMOVERZICHT SYNONIEMEN KENMERKEN WAARNEMINGEN SITEARTIKELEN
DETERMINEERTABELLEN NAAMLIJSTEN AFBEELDINGEN INVENTARISATIES LITERATUUR
BIJZONDERHEDEN COLLECTIES BIOLOGIE VERSPREIDING WEBLINKS
TAXONOMISCHE RANGEN     ECOCODES CD-ROMS
HABITATRICHTLIJNEN       ORGANISATIES

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Rijk Fungi /\
NaaR
BoVeN
Determineertabel tot de orden
 
Volgnr. Vraag Ga naar
Volgnr. Taxon Vervolgtabel
1 a Hoed en steel duidelijk te onderscheiden 2    
b Hoed en steel niet duidelijk te onderscheiden 9    
2 a Hymenium meestal aan de onderkant;
sporen ontstaan op basidiŽn
3 Basidiomycota
Basidiomyceten
TABEL
b Hymenium aan de bovenkant;
sporen ontstaan in asci (zakjes)
6 Ascomycota
Ascomyceten
TABEL
c Sporen ontstaan in een bolvormig vruchtlichaam 7    
3 a Met min of meer vlezige lamellen, plooien of lijsten.   Agaricales
sensu lato
 
TABEL
b Niet met vlezige lamellen 4    
4 a Met stekels   Hydnaceae
Stekelzwammen
TABEL
b Met buizen, poriŽn of zeer taaie lamellen 5    
5 a Buizen een zachtvlezige, van de hoed scheidbare laag vormend.   Boletaceae
Boletenfamilie
TABEL
b PoriŽn (zelden lamellen) van taaie consistentie, niet van het hoedweefsel te scheiden.   Aphyllophorales
Gaatjeszwammen
TABEL
6 a Hoed schotel- of komvormig.   Helvella p.p.
Kluifzwam
TABEL
Sclerotinia s.l. TABEL
andere Helotiales TABEL
b Hoed afgerond, knopvormig of langwerpig.   Ostropales TABEL
Helotiales TABEL
Geoglossaceae TABEL
zie ook Cordyceps TABEL
c Hoed onregelmatig hersenachtig gewonden   Helvellaceae TABEL
ook sommige
Leotiaceae
TABEL
d Hoed honingraatachtig of bijna glad en kegelvormig.   Morchellaceae TABEL
7 a Sporen ontstaan in ronde asci;
vruchtlichamen klein (ę1 cm)
  Onygena TABEL
b Sporen ontstaan op basidiŽn;
vruchtlichamen groter
8    
8 a Gleba (sporenmassa) slijmig, bij rijpheid vrij aan de buitenlucht   Phallales
Stinkzwammen
TABEL
b Gleba stofachtig, door apicale monding vrijkomend   Tulostomatales TABEL
9 a Vruchtlichamen zijdelings of ruggelings vastzittend 10    
b Vruchtlichamen rechtop staand, plat of komvormig 11    
10 a Hoedonderkant met volkomen glad hymenium   StereoÔde Fungi TABEL
b Hoedonderkant met lamellen, stekels of gaten 3    
11 a Vruchtlichamen plat tot komvormig met open hymenium 12    
b Vruchtlichamen knots- of geweivormig 15    
c Vruchtlichamen afgerond, gesloten of met ťťn of (zelden) meer openingen 18    
12 a Vruchtlichamen schijfvormig of komvormig, alleen in het midden aangehecht, soms min of meer kort gesteeld 13    
b Vruchtlichamen geheel aan het substraat vastgegroeid (resupinaat); hymenium met basidiŽn 14    
13 a Hymenium met asci (apotheciŽn)   Pezizales
Bekerzwammen
TABEL
Helotiales TABEL
b Hymenium met basidiŽn   CyphelloÔde Fungi TABEL
14 a Hymenium glad of gestekeld   Stereum
Korstzwammen
TABEL
b Hymenium merulioÔd   MerulioÔde Fungi TABEL
c Hymenium poroÔd   Gaatjeszwammen TABEL
15 a Vruchtlichamen hard, met ingezonken peritheciŽn ..   Xylaria
Geweizwam
TABEL
b Vruchtlichamen vlezig;
hymenium met basidiŽn of asci
16    
16 a Vruchtlichamen geweivormig vertakt;
hymenium met basidiŽn.
gelatineus   Calocera TABEL
niet gelatineus clavarioÔde Fungi TABEL
b Vruchtlichamen onvertakt 17    
17 a Vruchtlichamen meestal donker groen of zwart;
hymenium met asci.
  Geoglossaceae
Aardtongen
TABEL
b Vruchtlichamen van andere, lichtere kleur;
hymenium met basidiŽn.
  Clavariadelphus TABEL
Clavulinopsis
Knotszwam
TABEL
e.a. clavarioÔde geslachten TABEL
18 a Vruchtlichamen klein (5 mm), echter vaak meerdere in ťťn groot stroma (vruchtbed) verenigd 19    
b Vruchtlichamen groter (Ľ 5 mm), knolvormig, min of meer vlezig, tenminste in jonge toestand gesloten 23    
19 a Vruchtlichamen van verschillende vorm, een conidiŽnmassa bevattend
(sporen die op verschillende dragercellen, maar niet in asci gevormd worden)
  pycnidiŽn van Ascomyceten TABEL
pycnidiŽn van Coelomyceten TABEL
b Vruchtlichamen van verschillende vorm, met asci 20    
c Vruchtlichamen ondergronds (= hypogeÔsch), onregelmatig knolvormig, zygosporen, chlamydosporen of sporangiŽn bevattend.   Endogonales TABEL
20 a Vruchtlichamen bolrond, gesloten, met onregelmatig verspreide, meestal ronde asci   cleistotheciŽn van Eurotiales
 
TABEL
b Vruchtlichamen gesloten of met opening; asci min of meer langwerpig, parallel of in bundels gerangschikt 21    
21 a Talrijke ascomata in grote stromata ingebed 22    
b Niet aldus.   talrijke andere
Ascomycota
Ascomyceten
TABEL
22 a Stroma donker en hard. vooral   Xylariaceae
 
TABEL
b Stroma licht en vlezig.   Hypocrea TABEL
Cordyceps TABEL
en andere  
23 a HypogeÔsch (=ondergronds; zie de Vries, 1971) 24    
b EpigeÔsch (= bovengronds) 26    
24 a Vruchtlichamen met een stevige wand en stofachtig uiteenvallende inhoud.   Elaphomyces
Hertetruffel
TABEL
b Inhoud van vruchtlichamen van stevige consistentie, niet stofachtig uiteenvallend 25    
25 a Sporen in asci, vaakgroot en sterk geornamenteerd.   Tuberales
Echte truffels
TABEL
b Sporen op basidiŽn basidiogene   Hypogaea TABEL
  Vruchtlichamen bevatten zygosporen, chlamydosporen of sporangiŽn.   Endogonales
 
TABEL
26 a Vruchtlichamen bij rijpheid opengaand waarbij een slijmige sporenmassa (gleba) vrijkomt (al of niet op een steelachtig orgaan)   Phallales
Stinkzwammen
TABEL
b Vruchtlichamen bij rijpheid een stoffige sporenmassa vormend 27    
c Sporenmassa blijft in peridiolen ingesloten, waarvan ťťn of meerdere uit elk vruchtlichaam vrijkomen.   Nidulariales
Nestzwammetjes
TABEL
27 a Vruchtlichamen omgeven door een zacht en min of meer dun peridium.   Lycoperdales
Stuifzwammen
TABEL
b Vruchtlichamen omgeven door een dik en hard peridium 28    
28 a Peridium bij rijpheid onregelmatig aan de top openbrekend.   Sclerodermataceae
Aardappelbovisten
TABEL
b De buitenste laag van het peridium stervormig opengaand.   Geastraceae
Buikzwammen
TABEL
Astraeaceae TABEL
.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/FUNGI DETERMTABEL MACR.htm

© StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

SITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 30 september 2022

Titel
FUNGI DETERMINEERTABEL MACR

Beschrijving

Trefwoorden