werk in uitvoering
  KNNV.ROTTERDAM
  ALGEMEEN
HISTORIE
HUIDIG BESTUUR
 
   
 
Besturen & Bestuursleden
 
- KNNV ROTTERDAM -
 
HET EERSTE BESTUUR  
DE BESTUURSLEDEN VAN 1917 TOT HEDEN BIOGRAFIEňN
HUIDIG BESTUUR  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Besturen & Bestuursleden /\
NaaR
BoVeN
Het eerste bestuur
 

In de ledenvergadering na de oprichting, op maandag 22 januari 1917, wordt het eerste bestuur verkozen:

Functie Naam Aanvang Einde
voorzitter dr. S. Birnie 22-01-1917 1939
ondervoorzitter A.B. van Deinse 22-01-1917 1948
eerste secretaris F.A. des Tombe 22-01-1917 1926
tweede secretaris C.J. Bryce 22-01-1917  
penningmeester J.E.J. Baudet 22-01-1917  
lid D. Gerhardt 22-01-1917  

Drie bestuursleden die in belangrijke mate het verenigingsleven in de vooroorlogse jaren hebben bepaald, zullen hieronder kort worden voorgesteld: dr. S. Birnie, A.B. van Deinse en F.A. des Tombe.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Dr. Steven Birnie (1855-1939)

Birnie is leraar schei- en natuurkunde aan de HBS.
Voor het Bataafsch Genootschap houdt hij op 6 januari 1890 een lezing en tijdens een demonstratie met ozon ontploft een fles zuur. Als gevolg van de ontploffing verbranden zijn beide hoornvliezen en wordt hij bijna blind.
Als voorzitter van de N.N.V. Rotterdam mist hij tussen 1917 en 1939 bijna geen enkele vergadering of excursie.
Mr. A. Loeff, het oudste lid en 70 jaar lid van onze afdeling, herinnert zich Birnie als de maker van "speeches".
Bij zijn overlijden in 1939 wordt over hem geschreven:
"Tientallen van jaren lang kon men te Rotterdam na afloop van een wetenschappelijke rede, door een bekende geleerde, vakman of expert uitgesproken, den ouden grijzen man zien opstaan en met onzekere schreden en moeizaam tastend - daarbij liefdevol geholpen door oplettend-voorzichtige jongere paladijnen - zich op het podium een plaats zien kiezen om den spreker van den avond te bedanken en in een kort commentaar nog eens de kwintessens te geven van het gehoorde".

.


Anton Boudewijn van Deinse (1885-1965)

Deinse wordt in het eerste bestuur verkozen als ondervoorzitter.
Vanaf 1913 tot aan zijn pensionering in 1951 is hij leraar natuurlijke historie aan het Erasmiaans Gymnasium.
In natuurwetenschappelijke kringen in Rotterdam en daarbuiten is hij een zeer geziene figuur, vooral vanwege zijn beroemde "walviscauserieŽn".
Van 1952-1962 is hij voorzitter van de afdeling Rotterdam.

.


Frans Andries des Tombe (1884-1926)

Des Tombes is vanaf de oprichting tot aan zijn overlijden in 1926 secretaris van de vereniging.
Hij is de organisator, de stimulator en de propagandist van de vereniging.
Hij leidt excursies en organiseert grote tentoonstellingen die vele nieuwe leden aanbrengen.
Hij stimuleert de leden actief aan natuurstudie te doen en op de vergaderingen "kleine meededelingen" te houden.
Vooral door zijn propaganda-activiteiten wordt de Rotterdamse afdeling binnen enkele jaren de grootste afdeling van het land.

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/BESTUUR.htm

© KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 14 november 2020

Titel
BESTUREN EN BESTUURSLEDEN VAN DE KNNV ROTTERDAM

Beschrijving

Trefwoorden