SPS
  NATUURSTUDIE
SPOREPLANTENSTUDIE 

Het leven op aarde
Zes rijken
-
Biota
Eukaryota


Plantendetermineertabellen

.
Sporeplanten determineertabel
Tot welke groep 'sporeplanten' behoort mijn vondst?
 
- NatuurCentruM RotterdaM -
SYSTEEMOVERZICHT SYNONIEMEN KENMERKEN WAARNEMINGEN SITEARTIKELEN
DETERMINEERTABELLEN NAAMLIJSTEN AFBEELDINGEN INVENTARISATIES LITERATUUR
BIJZONDERHEDEN COLLECTIES BIOLOGIE VERSPREIDING WEBLINKS
         

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Sporeplanten /\
NaaR
BoVeN
Determineertabel tot de...
 
Volgnr. Vraag Ga naar
Volgnr. Taxon Vervolgtabel
1 a Planten met stengel en bladen, de laatste soms in de vorm van schubjes, die een krans om de stengel vormen. 2    
b Geen duidelijk te onderscheiden stengel en bladen, maar of een bladachtig "loof", of geheel van de gewone plantenvorm afwijkende planten. 6    
2 a Stijve, rechte stengels, die gemakkelijk in leden uiteen zijn te trekken, met kransen van schubachtige, aaneengegroeide, zwartgepunte blaadjes en dikwijls (maar niet altijd) ook kransen van dunne, stijve zijtakken.
De sporendoosjes komen in aren aan de toppen der stengels.
  Paardestaarten
Sphenophytae
TABEL
b Anders gevormde plant. 3    
3 a De eigenlijke stengel zit onder de grond;
bladen groot, veelal samengesteld uit kleinere blaadjes of diep ingesneden, maar ook wel kleiner en enkelvoudig, breder dan 5 mm.
  Varens
Filices
TABEL
b Draadvormige bladen aan een kruipendwortelstokje.   Watervarens
...
TABEL
c Boven de grond al of niet vertakte, dunne stengels met kleine, hoogstens enkele mm brede blaadjes. 4    
4 a Aan de toppen van rechtopstaande takken, aren van zeer kleine sporendoosjes, die ongesteeld in de oksels van de blaadjes zitten.
Wolfsklauwen
Lycophyta
TABEL
b Gesteelde sporendoosjes aan de toppen van stengel of takken of in bladoksels.
Soms is er een bladrozetje van grotere, vaak gekleurde blaadjes aan de stengeltop.
5    
5 a Het plantje heeft fijne groene blaadjes, meestal met een duidelijk middennerfje.
De sporendoosjes gaan met een dekseltje open en hebben in 't begin eerst nog een "mutsje" op.
  Bladmossen
Bryatae
TABEL
b De uiterst tere blaadjes, aan plat uitgespreide takjes zittend, hebben geen middennerf.
Op een fijne witte steel staan kleine, glimmend zwarte sporendoosjes, die met 4 kleppen opengaan en nooit een "mutsje" op hebben.
  Levermossen
Hepaticae
TABEL
c De blaadjes zonder middennerf zitten zeer dicht opeen sluitend aan zijtakken van de stengel, die boven aan de plant samengedrongen staan als een rozetje.
Hiertussen ontstaan op korte, witte steeltjes de ronde bruinzwarte sporendoosjes zonder mutsje, maar met een dekseltje.
Planten bleekgroen of, van boven, roodachtig; ze groeien op vochtige plaatsen.
  Veenmossen
Sphagnopsida
TABEL
6 a Groene planten, geen "paddestoelvorm". 7    
b Anders gekleurde groeisels. 8    
7 a Uit het plat op de vochtige grond of steen liggende, heldergroene, vlakke, sterk vertakte "loof" komen gesteelde parapluutjes of dito schildjes, of met groene schubjes gevulde bekertjes, of ook wel fijne gesteelde, kogelronde sporendoosjes, die met 4 kleppen openspringen.   Levermossen
Hepaticae
TABEL
b Het op de grond liggende of tegen boomstammen of stenen enz. zittende loof is grijsgroen of bruinachtig groen, soms aan de onderkant wit. 8    
c Microscopisch kleine groene celletjes vormen een groen poederig aanslag op boomstammen, palen of muren.   Algen
...
TABEL
d Sommige bloemplanten met onduidelijke bloemen en bladen kunnen op Sporeplanten gelijken.   Zaadplanten
Spermatophytina
TABEL
8 a Grijze, gele of bruine (in natte toestand ook wel groenachtige) plantjes, die op de grond of tegen stenen, palen, boomschors enz. groeien en de vorm hebben, van korsten of van vertakte heestertjes, of van een bladachtig loof, soms ook wel van onregelmatige gesteelde bekertjes.
In droge toestand zijn ze leerachtig of bros, maar bij bevochtiging leven ze weer geheel op.
Meestal hebben ze anders gekleurde schijfjes of knopjes, waarin de sporen gevormd worden.
                           
  Korstmossen
Lichenes
TABEL
b Alle overige niet-groene 'Sporeplanten' met de vorm van paddestoelen, schimmels of onregelmatige uitgroeisels op bomen, op andere planten, op dood hout, op dode dieren, op mest of op de grond groeiend.
Parasitisch of saprophytisch levend.
  Zwammen,
Paddestoelen
Fungi
TABEL
.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/SPOREPLANTEN DETERMTABEL.htm

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 18 februari 2018

Titel
SPOREPLANTENTABEL Tot welke groep sporeplanten behoort mijn vondst?

Beschrijving
Website NatuurCentruM RotterdaM | Sporeplantentabel geeft een sleutel/tabel om te kunnen dedetermineren tot welke groep sporeplanten een vondst behoort. Het resultaat geeft de mogelijkheid door te linken naar de pagina waar dat onderwerp verder uitgewerkt wordt.

Trefwoorden
NatuurCentruM, ROTTERDAM, natuurstudie, sporeplantenstudie, lagere planten, sleutel, tabel, determineren,