werk in uitvoering
  NATUURSTUDIEHISTORIE
BIOGRAFIEN
 
2005
 
Biografie
C. Beukelman
 
- KNNV ROTTERDAM -
 
INFORMATIE LITERATUUR
   
..
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Biografie Cor Beukelman

1901 - 2007
Erelid sinds 15 november 1965

Erelid C. Beukelman

Beukelman leidde vaak excursies naar Voornes Duin en was 20 jaar lang bestuurslid.
En
excursie stond hem nog heel helder voor de geest: zijn honderdste, naar Voorne, op 31 juli 1971. “Toen we bij hotel Van Marion aankwamen, zag ik opeens kopjes en gebakjes en voorzitter Wim Backhuys zitten. Die maakte een feestelijke ontvangst vanwege mijn honderdste excursie. Een geweldige verrassing”.

Bij zijn afscheid als bestuurslid in 1979 sprak voorzitter Dick Hallink deze waarderende woorden over hem: “Hij beschikt over een enorme schat aan kennis en is altijd bereid die kennis over te dragen en hij doet dat met een geweldig enthousiasme.”

Beukelman herinnerde zich zijn oude vriend Balke nog goed: “Samen hebben we nog gegrasduind tussen het puin van de verwoeste stad.” Na de oorlog schrijft hij hierover een artikel in “In weer en wind”. Hij herinnert zich ook dat hij in 1976, tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de afdeling, Balke de oorkonde van zijn erelidmaatschap mocht overhandigen.

:=:=:=:

Op 22 augustus 1901 werd Cor Beukelman geboren. Het gebeurt niet vaak dat iemand, maar zeker niet een lid de leeftijd van een eeuw bereikt. Beukelman behoort daarmee tot de allersterksten onder ons, een gegeven waarmee we hem van harte feliciteren.

De voorzitter (rechts) in gesprek met de 100-jarige

Beukelman had in de oorlogsjaren met zijn vriend Balke in de puin van de stad al naar wilde planten gezocht. Plantenliefhebber in hart en nieren als hij toen al was heeft hij zich verder ontwikkeld tot een plantenkenner bij uitstek. In 1945 werd hij lid van onze verenging. Hij leidde natuurlijk vele excursies, uiteindelijk meer dan 100, waardoor hij veel leden zijn enthousiasme voor de wilde fora heeft kunnen overbrengen.

Gedurende 20 jaar heeft hij zich ook als bestuurslid verdienstelijk gemaakt. Tijdens de jubileumviering van het 50-ste verenigingsjaar op 15 november 1965, werd Beukelman voor deze verdiensten tot erelid van de vereniging benoemd. Zo is hij al bijna 35 jaar erelid.

In 1968 richten Beukelman, Prins en Van Dijk het verenigingsblad STENTOR op. Tien jaar lang maakt Beukelman deel uit van de redactie. In zijn artikel in STENTOR 1979 nr 1 getiteld 'Afscheid' zegt hij onder meer: 'Na tien jaar medewerking aan de verzorging van Stentor, acht ik de tijd gekomen om plaats te ma- ken voor een ander, liefst een van de jongere leden . . . Excursieverslagen zijn zeer waardevol, kunnen een stimulans zijn voor niet-deelnemers ook eens mee te gaan, doch saaie opsommingen dienen te worden vermeden. Verscheidenheid aan onderwerpen zal de interesse verhogen en we moeten dus zorgen dat iedereen, al naar de aard van de belangstelling, aan zijn (haar) trekken komt.'

Beukelman heeft ook zelf vaak een artikel voor STENTOR afgeleverd, maar liefst 35 keer. Om een indruk te krijgen van de omvang van zijn belangstelling volgt hieronder (toch) een opsomming van zijn bijdragen. En van zijn artikelen valt op door het onderwerp, de behandeling van alle in Nederland voorkomende soorten en de combinatie met eigen waarnemingen.
Het artikel "Over Weegbree's" werd gepubiceerd in 1974, de tijd dat STENTOR nog gestencild werd, in A4-formaat en zonder plaatjes. Heden ten dage wordt STENTOR gefotocopieerd en zijn 'plaatjes' alleszins mogelijk.

Op 3 februari 2007 stierf Beukelman. Hij werd 105 jaar oud.
Hiermee kwam een einde aan een meer dan 60-jarig lidmaatschap.

.

/\
NaaR
BoVeN


Biografie Cor Beukelman
Literatuur

Lijst van artikelen in het tijdschrift STENTOR
van de hand van C. Beukelman

Edit.Jaar.jrg.nr.(afl) blz. Titel

1 1969 Jrg. 1 (1) 7 Even buiten
2 1969 Jrg. 1 (2) 4 En weer . . . Het hellingbos
3 1969 Jrg. 1 (3) 3-4 Aristolochia clematites, het Sarrazijnenkruid van Frederik van Eden
4 1970 Jrg. 2 (1) 5-6 Maretakken en Klimop
5 1970 Jrg. 2 (2) 2 Tussen kerkglazen en duindoorns
7 1971 Jrg. 3 (1) 3-4 Varkenskers
9 1971 Jrg. 3 (3) 2-4
De koedood, Herinneringen aan een verdwenen natuurgebied
10 1972 Jrg. 4 (1) 8 Nog meer Genadekruid
11 1972 Jrg. 4 (2) 1-3 Jeugdherinneringen en distels
12 1972 Jrg. 4 (3) 7 Botanische aantekeningen bij een Loetexcursie
14 1973 Jrg. 5 (2) 4-5 Ontmoetingen waarover men zich wel of niet verheugt
16 1974 Jrg. 6 (1) 8 Een ommetje in de sneeuw
17 1974 Jrg. 6 (2) 1-2 Over Weegbree's
18 1974 Jrg. 6 (3) 6-7 De Koningshof
19 1975 Jrg. 7 (1) 2-4 1925 - Thijsse ' s hof - 1975
19 1975 Jrg. 7 (1) 7-8 Boekenallerlei
20 1975 Jrg. 7 (2) 7 Bandvorming en nog wat
21 1975 Jrg. 7 (3) 4-5 Botanische verrassingen in het rijk van nijmegen
22 1976 Jrg. 8 (1) 2-3 Planten op muren en op knotwilgen
24 1976 Jrg. 8 (3) 4 Verslag excursie Amsterdamse waterleidingduinen op 31juli 1976
25 1976 Jrg. 8 (4) 5 Over excursies in de dertiger jaren en nu
25 1976 Jrg. 8 (4) 8-10 Onze jubileumexcursie
27 1977 Jrg. 9 (2) 2-4 Juli in Blaricum
28 1978 Jrg. 10 (1) 2 Een lastige plant
29 1978 Jrg. 10 (2) 7 Plantengroei op knotwilgen
30 1978 Jrg. 10 (3) 2 Stentoroverpeinzing
30 1978 Jrg. 10 (3) 3-4 Botaniseren in Blaricum
31 1979 Jrg. 11 (1) 2 Afscheid
32 1979 Jrg. 11 (2) 3-5 Doornstruik en Bezemstruik
35 1980 Jrg. 12 (2) 3-5 Schermbloemen
36 1980 Jrg. 12 (3) 2 Breedbladige wespenorchis en andere vondsten
52 1983 Jrg. 15 (4) 7 Plantjes kijken langs de Oude Maas
59 1984 Jrg. 16 (5) 3 Bestuursmededelingen
69 1986 Jrg. 18 (3) 3 Stentor in een nieuw jasje
138 1998 Jrg. 30 (3/4) 52 Wat is er met de mussen aan de hand

.

/\
NaaR
BoVeN


Biografie Cor Beukelman
Literatuur

Lijst van artikelen in het tijdschrift De Levende Natuur
van de hand van C. Beukelman

1932. Bonte Merel. DLN 36 (12): 400.
1932. De Musschenstaartziekte. DLN 36 (9): 286.
1932. Geelgorzentragedie. DLN 36 (9): 286.

.

/\
NaaR
BoVeN


.Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/BEUKELMAN.htm

KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 25 november 2020

Titel
BIOGRAFIE C. BEUKELMAN

Beschrijving

Trefwoorden