werk in uitvoering
  NATUURBESCHERMING   WETTEN+OVEREENKOMSTEN
 
   
 
Mondiale regelingen
ter bescherming van de natuur
 
- NatuurCentruM ROTTERDAM -
 
CONVENTIE VAN BERN BIODIVERSITEITSVERDRAG LITERATUUR
OVEREENKOMST VAN RAMSAR CITES-VERDRAG WEBLINKS
VERDRAG VAN PARIJS VERDRAG VAN BONN  
VERDRAG VAN MONTEGO BAY    
.
  NAT.BES.WETTEN NEDERLAND
  NAT.BES.WETTEN E.G.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Regelingen ter bescherming van de mondiale natuur /\
NaaR
BoVeN
Conventie voor de bescherming van wilde dieren en planten
(Bern 1979)
 

De "Conventie van Bern" bevat lijsten van te beschermen soorten.
Die bescherming houdt in dat broed- en rustplaatsen niet mogen worden verstoord. De lijsten zijn opgemaakt naar gelang de mate waarin de desbetreffende soorten worden bedreigd.
Bij de zeldzamere soorten zijn de mogelijkheden om uitzonderingen te maken beperkter.
De uitzonderingen moeten gepaard gaan met compensatiemaatregelen.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Regelingen ter bescherming van de mondiale natuur /\
NaaR
BoVeN
Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis,
in het bijzonder als Verblijfplaats voor Watervogels
(Ramsar 1971)
 

Dit verdrag houdt in dat de deelnemende staten in hun land gelegen grote watergebieden, wetlands genoemd, aanwijzen waar zich bijzondere vogels bevinden. Die worden centraal geregistreerd en iedere drie jaar wordt internationaal overleg gevoerd. Voor Nederland betreft het met name delen van de Waddenzee, IJsselmeer en Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Regelingen ter bescherming van de mondiale natuur /\
NaaR
BoVeN
Verdrag ter bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld
(Parijs 1972)
 


Heeft geen direkte werking.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Regelingen ter bescherming van de mondiale natuur /\
NaaR
BoVeN
Biodiversiteitsverdrag
Verdrag inzake Biologische Diversiteit
(Rio de Janeiro 1992)
 

 

http://www.biodiv.org

Een verdrag waarin inspanningen worden beloofd, maar geen afdwingbare toezeggingen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Regelingen ter bescherming van de mondiale natuur /\
NaaR
BoVeN
Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten
(Washington 1973)
 

http://www.wcmc.org.uk/cites/

Dit verdrag, ook wel Cites genoemd, verbiedt die handel.
Er zijn lijsten van de soorten die het betreft.
De Europese unie heeft dit onderwerp in een
richtlijn opgenomen.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Regelingen ter bescherming van de mondiale natuur /\
NaaR
BoVeN
Verdrag inzake de Bescherming van Trekkende Wilde Diersoorten
( Bonn 1979)
 


http://www.wcmc.org.uk/cms/

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Regelingen ter bescherming van de mondiale natuur /\
NaaR
BoVeN
Verdrag inzake het recht van de zee
(Montego Bay 1982)
 


un.gif (1245 bytes)

http://www.un.org/Depts/los/index.html

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Regelingen ter bescherming van de mondiale natuur /\
NaaR
BoVeN
Literatuur
 


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

/\
NaaR
BoVeN


 
Regelingen ter bescherming van de mondiale natuur /\
NaaR
BoVeN
Weblinks
 
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

/\
NaaR
BoVeN


Deze pagina kwam tot stand met medewerking van mr. E.L. Bal.

Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/NATBESWETINT.htm

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 28 april 2019

Titel
MONDIALE REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE NATUUR

Beschrijving

Trefwoorden: