Nieuwsbrief
 NatuurCentruM RotterdaM
Ervaringswerkcentrum voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden van natuurliefhebbers en andere Rotterdammers  oktober 2017
 
NCR WIL BLIJVEN WERKEN INLOOPAVOND CURSUS PADDESTOELEN NCR WINKEL .
WAT ER ZOAL GEBEURDE STUDIEAVONDEN CURSUS SPINNEN VACATURES VRIENDEN
AGENDA Natuurexpeditie WORKSHOP MODELHUISJES . COLOFON
NCR wil nog immer blijven werken
aan
meer mogelijkheden voor zelfontplooiing voor Rotterdammers
Het bestuur van het NCR is en blijft onomstotelijk van mening dat, in het belang van de Rotterdammers die daar gebaat mee zijn, de capaciteit van de nieuwe Ervaringswerkplaats moet kunnen beschikken over 50 werkplekken voor 100 medewerkers per week.
Het is van groot belang dat tot die tijd de huidige Leerwerkplaats blijft functioneren.
Wie kan helpen? NL87 INGB 0006 5605 04 t.n.v. Stichting Natuurcentrum, Rotterdam.
 

Wat er zoal wel en niet gebeurde in september

 

Agenda

In de maand september hebben we er 8 medewerkers bij gekregen en verlieten er 7 de leerwerkplaats.
De NCR Leerwerkplaats telde aan het einde van de maand augustus 16 medewerkers.
- - - - -

Aanbesteding
De gemeente Rotterdam treft nog immer voorbereidingen voor een aanbesteding om voor 14000 (veertienduizend) voorgeselecteerde Rotterdamse langdurig werkzoekenden een leertraject in te kopen dat moet leiden tot betaald werk.
Als de voorwaarden het toelaten wil het NCR inschrijven op de geplande aanbesteding.
De bekendmaking van de voorwaarden is pas mogelijk na het insturen van een reeks van documenten.
Opvallend is dat de geŽiste kwaliteiten (van het NCR) om mensen zo'n traject te laten volgen moet worden bepaald door derden.
Waarom vragen naar kwaliteiten als de gemeente die niet zelf kan inschatten.
Uit de begeleidende stukken blijkt dat er geen haast wordt gemaakt bij het vooruit helpen van langdurig werkzoekenden. Het aantal mensen dat in eerste instantie aan de beurt kan komen is zo gering dat de gedachte zich aan je opdringt dat alleen de preferente aanbieders (met referenties en bewezen bekwaamheid) voor een aanbesteding in aanmerking mogen komen en dan wel voor de eerstkomende 6 jaren.

De activiteiten-agenda voor  2017 is vastgesteld en op de website te raadplegen.
Lees verder

 2 oktober

Cursus Natuurplezier met Paddestoelen
verzamelen, prepareren en determineren

De cursus duurt
4 maandagavonden en
3 zondagmiddagen en
maakt natuurliefhebbers vertrouwd met de methoden van verzamelen, prepareren, determineren en bewaren van Paddestoelen.

Voor iedere natuurliefhebber die kennis wil maken met de Nederlandse Paddestoelen en met de methoden om ze te herkennen.
Ook als je geen voorkennis hebt, kan je gewoon meedoen!
Voor meer info over tijden, locaties en prijs

lees verder

11 oktober

Inloopavond
Kom naar de Natuurstudio

Op een inloopavond maakt je kennis met andere natuurliefhebbers en met de mogelijkheden van de Natuurstudio,
Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam.
Vanaf 19.00 uur kan je een plantje of beestje meebrengen. Eigen materiaal onderzoeken is altijd interessanter.
Met extra aandacht voor Spinnen.
.
Lees verder
 
Internetwinkel
Unieke artikelen voor jezelf of als cadeau
In de internetwinkel vind je materialen en gereedschappen voor je eigen natuuronderzoek,
maar ook schilderijen zoals dit landschap door Esmeija.lees verder

 17 oktober

Workshop Modelhuisjes
Knutsel je eigen droomhuis
Knutsel op 3 dinsdagavonden je eigen droomhuis in de schaal 1:87 (H0) met aangeleverde bouwval en verbouwingsmaterialen voor je eigen modelspoorbaan of voor die van een ander of zomaar voor jezelf. CreŽer ťťn of meer leuke huisjes of plaats ze in een boeiend diorama. Plaats nieuwe muren, ramen of deuren. Vervang de schoorsteen of monteer een koekoek. Richt een tuin in, plaats hekjes en plant een boom. Verf ramen en deuren en hang de vlag uit. Alles kan in de wereld van H0.
Voor meer info ...
lees verder

 28 oktober

Natuurexpeditie
Naar de natuur van Rotterdam en omgeving

Op een Natuurexpeditie gaat naar stad en land van Rotterdam.
Je bent in de gelegenheid oog in oog te staan met een dier en kan je van dichtbij bekijken hoe een wilde plant eruit ziet en waar hij leeft.
We letten op alle organismen, met extra aandacht voor Spinnen.
Vertrek om 10.00 uur vanaf de Natuurstudio.
Lees verder
 
1 november

Inloopavond
Kom naar de Natuurstudio

Op een inloopavond maakt je kennis met andere natuurliefhebbers en met de mogelijkheden van de Natuurstudio,
Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam.
Vanaf 19.00 uur kan je een plantje of beestje meebrengen. Eigen materiaal onderzoeken is altijd interessanter.
Met extra aandacht voor Spinnen.
Lees verder
 
Open Studieavonden
Antwoord vinden op een natuurvraag
Als je een plant of dier nader wilt onderzoeken kan je tijdens de openingsuren van de NCR NATUURSTUDIO van het Natuurcentrum Rotterdam gebruikmaken van alle beschikbare hulpmiddelen. Natuurlijk is er altijd iemand die je op weg of verder kan helpen. De NATUURSTUDIO kan je vinden aan de Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam.
Open: elke woensdagavond van 19.00-23.00 u.
€ 1,-- per avond, contant te voldoen.
Gratis voor 
VRIENDEN van het NatuurCentruM RotterdaM..
6 november

Cursus Natuurplezier met
Spinnen onder de loep
vinden, prepareren en determineren

De cursus duurt 4 maandagavonden en 3 zondagmiddagen. Natuurliefhebbers raken vertrouwd met de methoden van verzamelen, determineren, prepareren en bewaren van Spinnen .
Bestemd voor iedere natuurliefhebber die kennis wil maken met de Nederlandse Spinnenfauna en met de methoden om ze te herkennen.
Ook als je geen voorkennis hebt, kan je gewoon meedoen!
Nieuwsgierigheid is wel van belang.
Voor meer info over tijden, locaties en prijs ...
lees verder
 

 14 november

Workshop Modelhuisjes
Knutsel je eigen droomhuis
Knutsel op 3 dinsdagavonden je eigen droomhuis in de schaal 1:87 (H0) met aangeleverde bouwval en verbouwingsmaterialen voor je eigen modelspoorbaan of voor die van een ander of zomaar voor jezelf. CreŽer ťťn of meer leuke huisjes of plaats ze in een boeiend diorama. Plaats nieuwe muren, ramen of deuren. Vervang de schoorsteen of monteer een koekoek. Richt een tuin in, plaats hekjes en plant een boom. Verf ramen en deuren en hang de vlag uit. Alles kan in de wereld van H0.
Voor meer info ...
lees verder
   

Vrijwillig meewerken
administratief of technisch

Medewerker/-ster Natuureducatie

In de Leerwerkplaats van het NCR is nog behoefte aan hulp van mensen die zich willen inzetten voor de completering van het Natuurinformatiesysteem. Belangeloos meewerken voor 4, 8 of meer daguren per week. Eenvoudig werk of juist een meer gecompliceerde opdracht naar keuze.
Dat kan o.a. zijn:
- Het bijhouden van de bureauadministratie
- Webpagina's invullen met voorbewerkte informatie
Meer vacatures kan je vinden...
Lees verder
Alle werkplekken zijn ook geschikt verklaard voor werkzaamheden in het kader van de "tegenprestatie".

Ten behoeve van cursussen en eigen publicaties zoeken we iemand met enige bekendheid met de overdracht van kennis over de natuur.

Werktijden in overleg.
Aanmelden voor een oriŽnterend gesprek:
natuurstudio
@natuurcentrum-rotterdam.nl
Vrienden van het NatuurCentruM RotterdaM
Ondersteuning van hobby en werk voor iedereen

Het NatuurCentruM RotterdaM is er om natuurliefhebbers van alle leeftijden in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen aan zelf verzamelde voorwerpen uit de natuur.
Deze onderzoeken kunnen meestal niet tijdens een natuurexpeditie in het veld gedaan worden, zij vereisen de gereedschappen en materialen die in de Natuurstudio klaar liggen.
De Natuurstudio is als zelfstudiecentrum en onderzoeks-laboratorium uniek in de wereld van natuur en milieu.
Het kost een bijzondere inspanning om alles permanent en zo volledig mogelijk paraat te hebben voor de nieuwsgierige en leergierige natuurliefhebber.
Het scheppen van werkervaringsplaatsen is hieraan dienstig en eveneens een nuttige maatschappelijke functie.
Het kost ook geld om de voorzieningen te kunnen blijven onderhouden.
Ondersteun onze inspanningen door Vriend te worden!
Voor info over hoe je ons kan steunen en vriend worden. 

lees verder

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM | Tel: 06-17859440
E-mail:
nieuwsbrief@natuurcentrum-rotterdam.nl | Website: Natuurcentrum Rotterdam
Facebook: ncr natuurcentrum rotterdam

Natuurstudio, Leerwerkplaats, Atelier, Textielatelier, RailHuisLock en NCR Winkel: Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam

Schrijf mij uit als NCR Nieuwsbrief ontvanger

NatuurCentruM RotterdaM