Nieuwsbrief
 NatuurCentruM RotterdaM
Ervaringswerkcentrum voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden van natuurliefhebbers en andere Rotterdammers  juni 2017
 
NCR WIL BLIJVEN WERKEN INLOOPAVOND CURSUS INSECTEN WINKEL AGENDA
WAT ER ZOAL GEBEURDE STUDIEAVONDEN CURSUS WATERBEESTJES VACATURES VRIENDEN
NAAICURSUS TERUGBLIK Natuurexpeditie WORKSHOP MODELHUISJES . COLOFON
NCR wil nog immer blijven werken
aan
meer mogelijkheden voor zelfontplooiing voor Rotterdammers
Het bestuur van het NCR is en blijft onomstotelijk van mening dat, in het belang van de Rotterdammers die daar gebaat mee zijn, de capaciteit van de nieuwe Ervaringswerkplaats moet kunnen beschikken over 50 werkplekken voor 100 medewerkers per week.
Het is van groot belang dat tot die tijd de huidige Leerwerkplaats blijft functioneren.
Wie kan helpen? NL87 INGB 0006 5605 04 t.n.v. Stichting Natuurcentrum, Rotterdam.
 

Wat er zoal wel en niet gebeurde in MEI

 

Agenda

In de maand mei hebben we er geen medewerkers bij gekregen en verlieten er geen de leerwerkplaats.
De NCR Leerwerkplaats telde aan het einde van de maand mei 15 medewerkers.
- - - - -

CityLab010 project BIJTREKKEN
De Algemene Bezwaarschriftencommissie heeft de bezwaren tegen de afwijzingsbeschikking niet behandeld. Een ambtelijke commissie van ťťn persoon heeft de bezwaren nog eens aangehoord en geen enkele opening geboden om het Natuurcentrum mogelijk te maken om langdurig werkzoekenden te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling.
De argumenten van de gemeente blijven: Er is al een leerwerkplaats in de stad en het NCR plan is niet innovatief genoeg.

Inmiddels is de gemeente voorbereidingen aan het treffen voor een aanbesteding om voor 14000 (veertienduizend) voorgeselecteerde Rotterdamse langdurig werkzoekenden een leertraject in te kopen dat moet leiden tot betaald werk. Veertienduizend nieuwe banen???
Er blijkt dus toch nog wťl behoefte aan een stuk of wat leerwerkplekken.
Hoe innoverend zullen die moeten zijn?
Als de voorwaarden het toelaten wil het NCR inschrijven op de geplande aanbesteding.
Goede kans dat we de goedkoopste zijn.

Boekjaarsubsidie 2017 van de gemeente Rotterdam
De Algemene Bezwaarschriftencommissie heeft ons bezwaarschrift tegen de afwijzingsbeschikking niet in behandeling genomen. Door vertraging in het ambtelijke voortraject bleek het bezwaarschrift te laat te zijn ontvangen en daarom niet ontvankelijk verklaard.
Uit correspondentie met het subsidiebureau van de gemeente werd ons meegedeeld dat een werkplaats met 60 cliŽnten per week niet efficiŽnt is. Deze voorwaarde was niet tevoren bekend en er bestaat behalve in de genoemde mededeling geen geschreven bewijs. We hebben gevraagd met welk aantal cliŽnten naar het oordeel van de gemeente Rotterdam een werkplaats wťl efficiŽnt is. We wachten nog op het antwoord.

De activiteiten-agenda voor  2017 is vastgesteld en op de website te raadplegen.
Lees verder

Naaicursus was een goede activiteit

In het kader van persoonlijke ontwikkeling van Rotterdammers, met name van hen die richting armoedegrens dreigen af te zakken, werd 6 april voor de eerste maal een cursus Beginnen met de naaimachine  gestart.
Tegen het bescheiden tarief van € 45,00 voor 7 lessen hadden 10 leergierigen zich aangemeld.
In de 1e les ging het om Kennismaken met de naaimachine. De bedoeling was om iedereen vertrouwd te maken met de werking van de naaimachine. De machines waren zodanig ingesteld dat verandering aan draadspanning en snelheid niet direct noodzakelijk zouden zijn. De cursisten waren nieuwsgierig en hebben de opgedragen stikoefeningen aandachtig uitgevoerd.
In de 2e les kwam het Speldenkussen aan de orde. Hierbij was het belangrijk dat de juiste handelingen en de goede werkvolgorde werd gevolgd. Dit bleek niet door iedereen direct te worden begrepen. De werkstukken kwamen toch in de gegeven tijd gereed.
In de 3e les was een boodschappentas het werkstuk. Het was een eenvoudige tas met twee hengsels en een binnenzakje. Voor de meesten was het bevestigen van de hengsels aan de tas de moeilijkste opgave. Sommigen kwamen er binnen de tijd niet mee klaar.
In de 4e les moest een etui met binnenvoering worden gemaakt. Het inzetten van de rits was bij dit werk het moeilijkste onderdeel.
In de 5e les ging het over reparatie van kledingstukken. Enkele onderwerpen waren lusjes aanzetten en langer en korter maken van broekspijpen.
In de 6e les werd het lezen van patronen en het op de stof leggen behandeld. Verder werd de kwaliteit en gebruik van de verschillende stoffen besproken.
In de 7e les werd het werkstuk in elkaar gezet. De tevredenheid van de cursisten over deze cursus moedigt mij aan om op een later tijdstip deze cursus te herhalen.
W.g. Arnolda Kuipers

12 juni

Cursus natuurplezier met Insecten
verzamelen, prepareren en determineren

De Cursus is opgezet om in 7 bijeenkomsten natuurliefhebbers te laten kennismaken met vele van de  Nederlandse Insecten en met de methoden om ze te herkennen.
Aanvang 12 juni


Lees verder

De Cursus wordt gehouden in de Natuurstudio aan de Dirk Smitsstraat 76 te Rotterdam.
De excursies worden gehouden in
het Kralingse Bos,
het Lage Bergse Bos en
het Schiebroekse Park.
14 juni

Inloopavond
Kom naar de Natuurstudio

Op een inloopavond maakt je kennis met andere natuurliefhebbers en met de mogelijkheden van de Natuurstudio,
Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam.
Vanaf 19.00 uur kan je een plantje of beestje meebrengen. Eigen materiaal onderzoeken is altijd interessanter.
Met extra aandacht voor Insecten.
Lees verder
 
Internetwinkel
Unieke artikelen voor jezelf of als cadeau
In de internetwinkel vind je materialen en gereedschappen voor je eigen natuuronderzoek zoals deze glazen Pasteurpipetten.
lees verder
24 juni

Natuurexpeditie
Naar de natuur van Rotterdam en omgeving

Op een Natuurexpeditie gaat naar stad en land van Rotterdam.
Je bent in de gelegenheid oog in oog te staan met een dier en kan je van dichtbij bekijken hoe een wilde plant eruit ziet en waar hij leeft.
We letten op alle organismen, met extra aandacht voor Insecten.
Vertrek om 10.00 uur vanaf de Natuurstudio.
...
Lees verder
 

  27 juni

Workshop Modelhuisjes
Knutsel je eigen droomhuis
Knutsel op 3 dinsdagavonden je eigen droomhuis in de schaal 1:87 (H0) met aangeleverde bouwval en verbouwingsmaterialen voor je eigen modelspoorbaan of voor die van een ander of zomaar voor jezelf. CreŽer ťťn of meer leuke huisjes of plaats ze in een boeiend diorama. Plaats nieuwe muren, ramen of deuren. Vervang de schoorsteen of monteer een koekoek. Richt een tuin in, plaats hekjes en plant een boom. Verf ramen en deuren en hang de vlag uit. Alles kan in de wereld van H0.
Voor meer info ...
lees verder
10 juli

Cursus natuurplezier met Waterbeestjes
verzamelen, prepareren en determineren

De Cursus is opgezet om in 7 bijeenkomsten natuurliefhebbers te laten kennismaken met vele van de  Nederlandse waterbeestjes en met de methoden om ze te herkennen.
Aanvang 10 juli


Lees verder

De Cursus wordt gehouden in de Natuurstudio aan de Dirk Smitsstraat 76 te Rotterdam.
De excursies worden gehouden in
het Kralingse Bos,
het Lage Bergse Bos en
het Schiebroekse Park.
   
12 juli

Inloopavond
Kom naar de Natuurstudio

Op een inloopavond maakt je kennis met andere natuurliefhebbers en met de mogelijkheden van de Natuurstudio, Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam.
Vanaf 19.00 uur kan je een plantje of beestje meebrengen.
Eigen materiaal onderzoeken is altijd interessanter.

Met extra aandacht voor waterbeestjes.

Lees verder
 
Open Studieavonden
Antwoord vinden op een natuurvraag
Als je een plant of dier nader wilt onderzoeken kan je tijdens de openingsuren van de NCR NATUURSTUDIO van het Natuurcentrum Rotterdam gebruikmaken van alle beschikbare hulpmiddelen. Natuurlijk is er altijd iemand die je op weg of verder kan helpen. De NATUURSTUDIO kan je vinden aan de Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam.
Open: elke woensdagavond van 19.00-23.00 u.
€ 1,-- per avond, contant te voldoen.
Gratis voor VRIENDEN van het NatuurCentruM RotterdaM.
.

Vrijwillig meewerken
administratief of technisch

Medewerker/-ster Naaimachine naaien

In de Leerwerkplaats van het NCR is nog behoefte aan hulp van mensen die zich willen inzetten voor de completering van het Natuurinformatiesysteem. Belangeloos meewerken voor 4, 8 of meer daguren per week. Eenvoudig werk of juist een meer gecompliceerde opdracht naar keuze.
Dat kan o.a. zijn:
- Het bijhouden van het boekenbestand
- Webpagina's invullen met voorbewerkte informatie
Meer vacatures kan je vinden...
Lees verder
Alle werkplekken zijn ook geschikt verklaard voor werkzaamheden in het kader van de "tegenprestatie".

Ten behoeve van cursussen en eigen werk zoeken we iemand met enige vaardigheid in het naaien van grote en kleine kledingstukken.

Werktijden in overleg.
Aanmelden voor een oriŽnterend gesprek:
leerwerkplaats@natuurcentrum-rotterdam.nl
Vrienden van het NatuurCentruM RotterdaM
Ondersteuning van hobby en werk voor iedereen

Het NatuurCentruM RotterdaM is er om natuurliefhebbers van alle leeftijden in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen aan zelf verzamelde voorwerpen uit de natuur.
Deze onderzoeken kunnen meestal niet tijdens een natuurexpeditie in het veld gedaan worden, zij vereisen de gereedschappen en materialen die in de Natuurstudio klaar liggen.
De Natuurstudio is als zelfstudiecentrum en onderzoeks-laboratorium uniek in de wereld van natuur en milieu.
Het kost een bijzondere inspanning om alles permanent en zo volledig mogelijk paraat te hebben voor de nieuwsgierige en leergierige natuurliefhebber.
Het scheppen van werkervaringsplaatsen is hieraan dienstig en eveneens een nuttige maatschappelijke functie.
Het kost ook geld om de voorzieningen te kunnen blijven onderhouden.
Ondersteun onze inspanningen door Vriend te worden!
Voor info over hoe je ons kan steunen en vriend worden. 

lees verder

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM | Tel: 06-17859440
E-mail:
nieuwsbrief@natuurcentrum-rotterdam.nl | Website: Natuurcentrum Rotterdam
Facebook: ncr natuurcentrum rotterdam

Natuurstudio, Leerwerkplaats, Atelier, Textielatelier, RailHuisLock en NCR Winkel: Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam

NatuurCentruM RotterdaM