Nieuwsbrief
 NatuurCentruM RotterdaM
Ervaringswerkcentrum voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden van natuurliefhebbers en andere Rotterdammers  juli 2017
 
NCR WIL BLIJVEN WERKEN INLOOPAVOND CURSUS WATERBEESTJES VACATURES AGENDA
WAT ER ZOAL GEBEURDE STUDIEAVONDEN WORKSHOP MODELHUISJES . VRIENDEN
ZOMERPAUZE Natuurexpeditie . . COLOFON
NCR wil nog immer blijven werken
aan
meer mogelijkheden voor zelfontplooiing voor Rotterdammers
Het bestuur van het NCR is en blijft onomstotelijk van mening dat, in het belang van de Rotterdammers die daar gebaat mee zijn, de capaciteit van de nieuwe Ervaringswerkplaats moet kunnen beschikken over 50 werkplekken voor 100 medewerkers per week.
Het is van groot belang dat tot die tijd de huidige Leerwerkplaats blijft functioneren.
Wie kan helpen? NL87 INGB 0006 5605 04 t.n.v. Stichting Natuurcentrum, Rotterdam.
 

Wat er zoal wel en niet gebeurde in juni

 

Agenda

In de maand juni hebben we er 2 medewerkers bij gekregen en verlieten er 2 de leerwerkplaats.
De NCR Leerwerkplaats telde aan het einde van de maand juni 15 medewerkers.
- - - - -

Aanbesteding
Inmiddels is de gemeente voorbereidingen aan het treffen voor een aanbesteding om voor 14000 (veertienduizend) voorgeselecteerde Rotterdamse langdurig werkzoekenden een leertraject in te kopen dat moet leiden tot betaald werk. Veertienduizend nieuwe banen???
Er blijkt dus toch nog immer wťl behoefte aan een stuk of wat leerwerkplekken extra.
Als de voorwaarden het toelaten wil het NCR inschrijven op de geplande aanbesteding.
Goede kans dat we de goedkoopste zijn.
De bekendmaking van de voorwaarden is wederom verschoven en nu naar juli.

Boekjaarsubsidie 2017 van de gemeente Rotterdam
Uit correspondentie met het subsidiebureau van de gemeente werd ons meegedeeld dat een werkplaats met 60 cliŽnten niet efficiŽnt is. Deze voorwaarde was niet tevoren bekend en er bestaat behalve in de genoemde mededeling geen geschreven bewijs.
We hebben gevraagd met welk aantal cliŽnten naar het oordeel van de gemeente Rotterdam een werkplaats wťl efficiŽnt is.

Het antwoord was:
"In uw plan geeft u aan dat u met uw activiteiten 60 mensen wilt bereiken. Met dit aantal is het, gezien de aard van de doelgroep, niet efficiŽnt om uw activiteiten onder het stedelijk kader onder te brengen".

Het plan onzorgvuldig lezen leidt tot afwijzing. Onze intentie om in het kader van 'Stedelijk Welzijn' 60 mensen per week te ontvangen werd zonder overleg omgezet naar het potje van 'Couleur locale' en dus afgewezen omdat er in Kralingen-Crooswijk geen behoefte aan zou bestaan.

Ons plan ging over 60 mensen per week. Gezien de ervaringen van 2016 kan het aantal per jaar dan oplopen tot 150.
Niet belangrijk dus.

De activiteiten-agenda voor  2017 is vastgesteld en op de website te raadplegen.
Lees verder
Tijdens de Zomerpauze gesloten

Het Natuurcentrum, de Natuurstudio en alle werkplaatsen en activiteiten zijn wegens de Zomerpauze gesloten van
7  t/m  30 juli

 
2 augustus

Inloopavond
Kom naar de Natuurstudio

Op een inloopavond maakt je kennis met andere natuurliefhebbers en met de mogelijkheden van de Natuurstudio, Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam.
Vanaf 19.00 uur kan je een plantje of beestje meebrengen.
Eigen materiaal onderzoeken is altijd interessanter.

Met extra aandacht voor waterbeestjes.

Lees verder
 
Open Studieavonden
Antwoord vinden op een natuurvraag
Als je een plant of dier nader wilt onderzoeken kan je tijdens de openingsuren van de NCR NATUURSTUDIO van het Natuurcentrum Rotterdam gebruikmaken van alle beschikbare hulpmiddelen. Natuurlijk is er altijd iemand die je op weg of verder kan helpen. De NATUURSTUDIO kan je vinden aan de Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam.
Open: elke woensdagavond van 19.00-23.00 u.
€ 1,-- per avond, contant te voldoen.
Gratis voor 
VRIENDEN van het NatuurCentruM RotterdaM..
7 augustus

Cursus natuurplezier met Waterbeestjes
verzamelen, prepareren en determineren

De Cursus is opgezet om in zeven bijeenkomsten natuurliefhebbers te laten kennismaken met vele van de  Nederlandse waterbeestjes en met de methoden om ze te herkennen.
Aanvang 19.00 uur

.
Lees verder

De cursus wordt gehouden in de Natuurstudio aan de Dirk Smitsstraat 76 te Rotterdam.
De excursies worden gehouden in
het Kralingse Bos,
het Lage Bergse Bos en
het Schiebroekse Park.

  15 augustus

Workshop Modelhuisjes
Knutsel je eigen droomhuis
Knutsel op 3 dinsdagavonden je eigen droomhuis in de schaal 1:87 (H0) met aangeleverde bouwval en verbouwingsmaterialen voor je eigen modelspoorbaan of voor die van een ander of zomaar voor jezelf. CreŽer ťťn of meer leuke huisjes of plaats ze in een boeiend diorama. Plaats nieuwe muren, ramen of deuren. Vervang de schoorsteen of monteer een koekoek. Richt een tuin in, plaats hekjes en plant een boom. Verf ramen en deuren en hang de vlag uit. Alles kan in de wereld van H0.
Voor meer info ...
lees verder
26 augustus

Natuurexpeditie
Naar de natuur van Rotterdam en omgeving

Op een Natuurexpeditie gaat naar stad en land van Rotterdam.
Je bent in de gelegenheid oog in oog te staan met een dier en kan je van dichtbij bekijken hoe een wilde plant eruit ziet en waar hij leeft.
We letten op alle organismen, met extra aandacht voor waterbeestjes.
Vertrek om 10.00 uur vanaf de Natuurstudio.
...
Lees verder

Vrijwillig meewerken
administratief of technisch

Medewerker/-ster Naaimachine naaien

In de Leerwerkplaats van het NCR is nog behoefte aan hulp van mensen die zich willen inzetten voor de completering van het Natuurinformatiesysteem. Belangeloos meewerken voor 4, 8 of meer daguren per week. Eenvoudig werk of juist een meer gecompliceerde opdracht naar keuze.
Dat kan o.a. zijn:
- Het bijhouden van de bureauadministratie
- Webpagina's invullen met voorbewerkte informatie
Meer vacatures kan je vinden...
Lees verder
Alle werkplekken zijn ook geschikt verklaard voor werkzaamheden in het kader van de "tegenprestatie".

Ten behoeve van cursussen en eigen werk zoeken we iemand met enige vaardigheid in het naaien van grote en kleine kledingstukken.

Werktijden in overleg.
Aanmelden voor een oriŽnterend gesprek:
leerwerkplaats@natuurcentrum-rotterdam.nl
Vrienden van het NatuurCentruM RotterdaM
Ondersteuning van hobby en werk voor iedereen

Het NatuurCentruM RotterdaM is er om natuurliefhebbers van alle leeftijden in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen aan zelf verzamelde voorwerpen uit de natuur.
Deze onderzoeken kunnen meestal niet tijdens een natuurexpeditie in het veld gedaan worden, zij vereisen de gereedschappen en materialen die in de Natuurstudio klaar liggen.
De Natuurstudio is als zelfstudiecentrum en onderzoeks-laboratorium uniek in de wereld van natuur en milieu.
Het kost een bijzondere inspanning om alles permanent en zo volledig mogelijk paraat te hebben voor de nieuwsgierige en leergierige natuurliefhebber.
Het scheppen van werkervaringsplaatsen is hieraan dienstig en eveneens een nuttige maatschappelijke functie.
Het kost ook geld om de voorzieningen te kunnen blijven onderhouden.
Ondersteun onze inspanningen door Vriend te worden!
Voor info over hoe je ons kan steunen en vriend worden. 

lees verder

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM | Tel: 06-17859440
E-mail:
nieuwsbrief@natuurcentrum-rotterdam.nl | Website: Natuurcentrum Rotterdam
Facebook: ncr natuurcentrum rotterdam

Natuurstudio, Leerwerkplaats, Atelier, Textielatelier, RailHuisLock en NCR Winkel: Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam
Schrijf mij uit als NCR Nieuwsbrief ontvanger

NatuurCentruM RotterdaM