Nieuwsbrief
 NatuurCentruM RotterdaM
Centrum voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden van natuurliefhebbers en andere Rotterdammers  oktober 2016
 
NCR WIL BLIJVEN WERKEN CURSUS
SPINNEN ONDER DE LOEP
WINKEL VACATURES
AGENDA INLOOPAVOND VRIENDEN
WAT ER GEBEURDE WORKSHOP MODELHUISJES NATUUREXPEDITIE COLOFON
 
NCR wil blijven werken
aan
meer mogelijkheden voor zelfontplooiing voor Rotterdammers
Het bestuur van het NCR is onomstotelijk van mening dat de capaciteit van de Leerwerkplaats flink moet worden uitgebreid naar bijvoorbeeld 60 vrijwilligerswerkplekken voor 120 medewerkers per week. Daarom ...

BIJTREKKEN - Nieuw plan voor meer Leerwerkplaatsen
in het kader van CityLab010 2016 II

Een nieuw plan is ontwikkeld voor een leerwerkcentrum met 20 werkruimten die stuk voor stuk  een ander vakgebied bestrijken.

Die werkruimten betreffen:
Receptie/Winkel, Informatiezaal, Aquarium/Vivarium, Typografie, Informatica, Documentatie, Bureau, Modelbouw, Decoratie, Metaal, Hout, Textiel, Elektro, Magazijn, Vergaderzaal, Keuken, Koffiekamer, Kanoverhuur, Plantentuin, Toiletten/Garderobe.
D
eze werkruimten
kunnen samen 60 leerwerkplekken bevatten en vragen een oppervlak van 1100 m≤. Een tuin van 900 m≤ is een nuttige aanvulling.

Op de foto zien we op het uitlegbord een aantal voornamelijk (langdurig) werkzoekende personen met hun ontwikkelingstrajecten die verbonden worden met een maquette en een mogelijke ordening van de werkruimten.
Het ontwikkelingstraject staat niet bij voorbaat vast. Ook de uit te voeren werkzaamheden staan niet van tevoren vast.

Afhankelijk van talenten, ervaringen, fysieke en psychische conditie wordt een taak gecreŽerd en toebedeeld.
De cliŽnt is dan ook medewerker.
Al naar gelang zijn prestatie wordt een nieuwe en iets moeilijker taak afgesproken. Als het werk niet echt soepel kan worden uitgevoerd, wordt in overleg een eenvoudiger taak afgesproken.
Dit kan alleen na een vraaggesprek over de reden van het minder goed functioneren. Hindernissen dienen dan te worden opgeruimd: in huis of door externe hulp.
Vroeg of laat komt er een werksoort aan de orde die een bijzondere belangstelling van de cliŽnt opeist.
De taak kan dan na enige tijd worden verruimd. Zodoende komt er meer zicht op dit nieuwe vakgebied.

Uiteindelijk gaat, in verreweg de meeste gevallen, een cliŽnt er op vooruit, zodanig dat er na verloop van tijd een moment komt dat de beschikbare leerwerkplekken niet meer als interessant en leerzaam worden beschouwd.

Hij neemt dan afscheid van de NCR Leerwerkplaats en gaat vol goede moed richting opleiding of betaald werk.

De ervaring leert dat de trajecttijd van de cliŽnten varieert van Ĺ - 1Ĺ jaar.
Kosten per cliŽnt: € 75,-- per maand.
Na ťťn jaar kost zo'n werkplek slechts € 900,00.

Op dinsdagavond 27 september werd dit plan gepresenteerd op de "Innovatieparade" die door de Gemeente Rotterdam in het kader van het subsidieproject CityLab010 2016 2e ronde werd georganiseerd.
Het plan genoot belangstelling van andere subsidiezoekers en van enkele  organisatie-experts, die voor dit plan toch geen rol konden spelen.

Nu alleen nog een advies van een CityLab010-medewerker en dan de subsidieaanvraag indienen.
HVDW

 

Wat er zoal wel en niet gebeurde in september

 

Agenda

In de maand september hebben we er 3 medewerkers bij gekregen.
Daarnaast verlieten 3 medewerkers de leerwerkplaats.
Het NCR Leerwerkplaats telde aan het einde van de maand juni 21 medewerkers.
- - - - -
Op het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de subsidieaanvraag in het kader van CityLab010 van 2015 is nog niet behandeld door de Algemene Bezwaarschriftencommissie
- - - - -
De subsidieaanvraag in het kader van CityLab010 2016 is door het gemeentelijk bureau subsidies afgewezen. Er is voldoende reden om voor deze beslissing een oordeel van de Algemene Bezwaarschriftencommissie te vragen. We wachten af.

De activiteitenagenda voor de tweede helft van 2016 is vastgesteld en op de website te raadplegen.
Lees verder
 
12 oktober

Inloopavond
Kom naar de Natuurstudio

Op een inloopavond maakt je kennis met andere natuurliefhebbers en met de mogelijkheden van de Natuurstudio, Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam.
Vanaf 19.00 uur kan je een plantje of beestje meebrengen.

Eigen materiaal onderzoeken is altijd interessanter.
Met extra aandacht voor paddestoelen.
Lees verder
 
Internetwinkel
Unieke artikelen voor jezelf of als cadeau
In de internetwinkel vind je materialen en gereedschappen (UtensiliŽn) voor je eigen natuuronderzoek en allerlei andere artikelen zoals een origineel kunstwerk van Annet

lees verder
18 oktober Workshop Modelhuisjes knutselen
Knutsel je eigen droomhuis
Knutsel op 3 dinsdagavonden je eigen droomhuis in de schaal 1:87 (H0) met aangeleverde bouwval en verbouwingsmaterialen voor je eigen modelspoorbaan of voor die van een ander of zomaar voor jezelf. CreŽer ťťn of meer leuke huisjes of plaats ze in een boeiend diorama.
Plaats nieuwe muren, ramen of deuren. Vervang de schoorsteen of monteer een koekoek. Richt een tuin in, plaats hekjes en plant een boom. Verf ramen en deuren en hang de vlag uit. Alles kan in de wereld van H0.
Voor meer info ...
lees verder
24 oktober

Cursus Natuurplezier met Spinnen onder de loep
vinden, prepareren en determineren

De cursus duurt 4 maandagavonden en 3 zondagmiddagen. Natuurliefhebbers raken vertrouwd met de methoden van verzamelen, determineren, prepareren en bewaren van Spinnen .
Bestemd voor iedere natuurliefhebber die kennis wil maken met de Nederlandse Spinnenfauna en met de methoden om ze te herkennen.
Ook als je geen voorkennis hebt, kan je gewoon meedoen! Nieuwsgierigheid is wel van belang.
Voor meer info over tijden, locaties en prijs ...
lees verder
29 oktober

Natuurexpeditie
Naar de natuur van Rotterdam en omgeving

Op een Natuurexpeditie gaat naar stad en land van Rotterdam. Je bent in de gelegenheid oog in oog te staan met een dier en kan je van dichtbij bekijken hoe een wilde plant eruit ziet en waar hij leeft.
We letten op alle organismen, met extra aandacht voor Spinnen.
Vertrek om 10.00 uur vanaf de Natuurstudio. ... Lees verder

Vrijwillig meewerken
administratief of technisch

In de Leerwerkplaats van het NCR is nog behoefte aan hulp van mensen die zich willen inzetten voor de completering van het Natuurinformatiesysteem. Belangeloos meewerken voor 4, 8 of meer daguren per week. Eenvoudig werk of juist een meer gecompliceerde opdracht naar keuze.
Dat kan o.a. zijn:
- Het bijhouden van het boekenbestand
- Webpagina's invullen met voorbewerkte informatie
Meer vacatures kan je vinden...
Lees verder

Alle werkplekken zijn ook geschikt verklaard voor werkzaamheden in het kader van de "tegenprestatie".
Vrienden van het NatuurCentruM RotterdaM
Ondersteuning van hobby en werk voor iedereen

Het NatuurCentruM RotterdaM is er om natuurliefhebbers van alle leeftijden in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen aan zelf verzamelde voorwerpen uit de natuur. Deze onderzoeken kunnen meestal niet tijdens een natuurexpeditie in het veld gedaan worden, zij vereisen de gereedschappen en materialen die in de Natuurstudio klaar liggen.
De Natuurstudio is als zelfstudiecentrum en onderzoekslaboratorium uniek in de wereld van natuur en milieu.
Het kost een bijzondere inspanning om alles permanent en zo volledig mogelijk paraat te hebben voor de nieuwsgierige en leergierige natuurliefhebber.
Het scheppen van werkervaringsplaatsen is hieraan dienstig en eveneens een nuttige maatschappelijke functie.
Het kost ook geld om de voorzieningen te kunnen blijven onderhouden.
Ondersteun onze inspanningen door Vriend te worden!
Voor meer info over hoe je ons kan steunen en vriend worden. 

lees verder

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM | Tel: 06-17859440
E-mail:
nieuwsbrief@natuurcentrum-rotterdam.nl | Website: Natuurcentrum Rotterdam
Facebook: ncr natuurcentrum rotterdam

Natuurstudio, Leerwerkplaats, Atelier, Textiel, RailHuisLock en Winkel: Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam

NatuurCentruM RotterdaM