Nieuwsbrief
 NatuurCentruM RotterdaM
Centrum voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden van natuurliefhebbers en anderen  augustus 2016
 
NCR WIL VERDER WERKEN CURSUS MICROSCOPIE WINKEL ADV1 WINKEL ADV2 VACATURES
AGENDA ZOMERPAUZE CURSUS PADDESTOELEN INLOOPAVOND ../8 INLOOPAVOND 14/9 VRIENDEN
WAT ER GEBEURDE WORKSHOP MODELHUISJES NATUUREXPEDITIE 27/8 NATUUREXPEDITIE 24/9 COLOFON
NCR wil na de zomerpauze verder werken
aan
meer mogelijkheden voor zelfontplooiing

Het bestuur van de Stichting Natuurcentrum Rotterdam gunt iedereen een prettige vakantieperiode.
Wie ingeschreven staat als werkzoekende en toch niet in staat blijkt aan het werk te kunnen blijft met een bijstandsuitkering achter de geraniums zitten. Het ontvangen vakantiegeld wordt dankbaar in de put van de schuldsanering gestort en alles blijft zoals het was. De mogelijkheden tot zelfontplooiing blijven beperkt tot het kokkerellen in de buurt of het aanvegen van de straat.

Bewoners laten samenwerken in de wijk is de beste vorm van zelfontwikkeling die de Gemeente Rotterdam zijn bewoners aan te bieden heeft. Samen werken aan onderhoud en projecten waar de gemeente geen geld meer aan wil besteden.
Samen met de allochtone buurman, dat wel natuurlijk. Daar is geld voor beschikbaar.
Zelfontplooiing van de individuele Rotterdammer is echter voor het gemeentebestuur geen punt van aandacht.

Het is de conclusie van de vele contacten met de diverse gelederen van het gemeentelijk apparaat waar geen gehoor de gewone reactie is, en als je al over zelfontplooiing kan beginnen wordt dat gepareerd met vragen over hoe en wanneer de doelgroep aan betaald werk kan komen.

Zelfontplooiing kan worden opgevat als die activiteiten die een mens onderneemt om een doel van voldoening te bereiken. Voldoening over het bereikte doel motiveert tot het aanpakken van een volgend project met het doel daar wederom, en zo mogelijk meer, voldoening uit te halen.
Zo ontstaat een zelfonderhoudend proces van actie en reactie.

Wie op zo'n manier bezig kan blijven weet niet wat geraniums zijn en al helemaal niet wat het is om erachter te moeten zitten.
Een belangrijke basisvoorwaarde voor al die activiteiten is de gelegenheid die aanwezig moet zijn om dit proces te laten voortgaan. Helemaal op de manier zoals alles in de natuur functioneert. In biologische kring wordt daarom vaak gezegd: Alles is overal, maar het milieu selecteert.

Achter de Geraniums, starend naar stapel onbetaalbare rekeningen, heerst een milieu dat geen kansen biedt.
Ook werkzaamheden als papiertjes prikken of schoffelen zijn activiteiten die een milieu creŽren dat eerder afstompt dan inspireert.

Het aantal geraniumspotters wordt met de dag groter. Kenden we in 2015 "nog maar" 38000 werkzoekenden zonder volwaardig inkomen, in 2016 kan je er al 39000 tellen.
En dat ondanks de veelvoud aan gemeentelijke projecten en maatregelen die de cijfers van uitkeringstrekkers en werklozen naar beneden moeten krijgen.

Daarom blijft het NCR van mening dat niet de cijfers doorslaggevend moeten zijn maar de vooruitzichten van mensen die boven, op of onder de armoedegrens leven.
Gebleken is dat werken bij het NCR in dit opzicht dienstig is bij het terugwinnen van zelfrespect, motivatie en inspiratie.
Jonge en oude geraniumspotters kunnen dan afrekenen met hun kopzorgen, nieuwe vaardigheden opdoen en na verloop van tijd met een heldere kop het NCR verlaten.
Op weg naar een volwaardig betaalde baan.
Op weg naar een werk- en leefmilieu waar vakantietijd voor een mens noodzakelijk wordt geacht en die nieuwe  inspiratie oplevert, zoals dat ooit bedoeld was.

De capaciteit van het NCR moet daarom flink uitgebreid worden van 10 naar wel 50 vrijwilligerswerkplekken voor 100 medewerkers p.w.
Kosten per dag € 60,00 of € 1,20 per werkplek/dag.
Wie maakt het mogelijk?

 

Wat er zoal gebeurde in juli

 

Agenda

In de maand juli hebben we er 3 medewerkers bij gekregen.
Daarnaast verlieten 3 medewerkers de leerwerkplaats.
Het Natuurcentrum telde aan het einde van de maand juni 21 medewerkers.
- - - - -
Op het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de subsidieaanvraag in het kader van CityLab010 van 2015 is nog geen antwoord ontvangen.
Uitstellen lijkt het motto.

De activiteitenagenda voor de tweede helft van 2016 is vastgesteld en op de website te raadplegen.
Lees verder
1 tot 22 augustus

Zomerpauze

Voor medewerkers en bezoekers gaat  m.i.v. maandag 1 augustus de zomerpauze in.
De NCR Natuurstudio, de NCR Leerwerkplaats,  het NCR Atelier en de NCR Winkel zijn dan gesloten tot maandag 22 augustus. Dan gaat alles weer open en is iedereen weer welkom.
augustus

Inloopavond
Kom naar de Natuurstudio

  Internetwinkel
Unieke artikelen voor cadeau of voor jezelf
In de maand augustus is geen Inloopavond gepland.

Na 22 augustus kunt u weer op elke woensdagavonden terecht met uw natuurvragen.

Lees verder

In de internetwinkel vind je materialen en gereedschappen (UtensiliŽn) voor je eigen natuuronderzoek en allerlei andere artikelen zoals een origineel schilderij van Esmija ... lees verder
27 augustus

Natuurexpeditie
Naar de natuur van Rotterdam en omgeving

Deze Natuurexpeditie gaat naar stad en land van Rotterdam. Je bent in de gelegenheid oog in oog te staan met een dier en kan je van dichtbij bekijken hoe een wilde plant eruit ziet en waar hij leeft. We letten op alle organismen, met extra aandacht voor bodemdiertjes .
Vertrek om 10.00 uur vanaf de Natuurstudio.

Lees verder

29 augustus Cursus Microscopie
Werken met de Microscoop voor natuurliefhebbers
De cursus is opgezet om natuurliefhebbers vertrouwd te maken met verschillende microscooptypen en vaardigheid te verschaffen bij het maken van preparaten.
Voor iedereen die een microscoop bezit en er onvoldoende mee kan werken en voor hen die een microscoop willen gaan gebruiken bij het onderzoek van zeer kleine organismen.
  Geen voorkennis,
ook u kan meedoen!
Voor meer info ...
lees verder
1 september Cursus Beginnen met de naaimachine
Maken van eenvoudig naaiwerk en verstelwerk
De cursus van 7 middagen is opgezet om mensen vertrouwd te maken met verschillende naaimachinetypen en vaardigheid te verschaffen bij het maken van eenvoudige werkstukken.
Voor iedereen die een
naaimachine bezit en er onvoldoende mee kan werken en voor hen die een naaimachine willen gaan gebruiken bij het herstellen van huishoud textiel.
  Geen voorkennis,
ook u kan meedoen!
Voor meer info ...
lees verder
6 september Workshop Modelhuisjes knutselen
Knutsel je eigen droomhuis
Knutsel op 3 dinsdagavonden je eigen droomhuis in de schaal 1:87 (H0) met aangeleverde bouwval en verbouwingsmaterialen voor je eigen modelspoorbaan of voor die van een ander of zomaar voor jezelf. CreŽer ťťn of meer leuke huisjes of plaats ze in een boeiend diorama.
Plaats nieuwe muren, ramen of deuren. Vervang de schoorsteen of monteer een koekoek. Richt een tuin in, plaats hekjes en plant een boom. Verf ramen en deuren en hang de vlag uit. Alles kan in de wereld van H0.
Voor meer info ...
lees verder
14 september

Inloopavond
Kom naar de Natuurstudio

Op een inloopavond maakt je kennis met andere natuurliefhebbers en met de mogelijkheden van de Natuurstudio, Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam.


Vanaf 19.00 uur kan je een plantje of beestje meebrengen.

Eigen materiaal onderzoeken is altijd interessanter.
Met extra aandacht voor paddestoelen.

Lees verder

 
Internetwinkel
Unieke artikelen voor cadeau of voor jezelf
In de internetwinkel vind je materialen en gereedschappen (UtensiliŽn) voor je eigen natuuronderzoek en allerlei andere artikelen zoals een origineel schilderij van Esmija

lees verder

24 september

Natuurexpeditie
Naar de natuur van Rotterdam en omgeving

Op een Natuurexpeditie gaat naar stad en land van Rotterdam. Je bent in de gelegenheid oog in oog te staan met een dier en kan je van dichtbij bekijken hoe een wilde plant eruit ziet en waar hij leeft.
We letten op alle organismen, met extra aandacht voor Paddestoelen.
Vertrek om 10.00 uur vanaf de Natuurstudio. ... Lees verder
26 september Cursus Natuurplezier met Paddestoelen
verzamelen, prepareren en determineren

De cursus duurt
3 zondagmiddagen en
4 maandagavonden en
maakt natuurliefhebbers vertrouwd met de methoden van verzamelen, prepareren, determineren en bewaren van Paddestoelen.

Voor iedere natuurliefhebber die kennis wil maken met de Nederlandse Paddestoelen en met de methoden om ze te herkennen.
Ook als je geen voorkennis hebt, kan je gewoon meedoen!
Voor meer info over tijden, locaties en prijs

lees verder

Vrijwillig meewerken
administratief of technisch

In de Leerwerkplaats van het NCR is nog behoefte aan hulp van mensen die zich willen inzetten voor de completering van het Natuurinformatiesysteem. Belangeloos meewerken voor 4, 8 of meer daguren per week. Eenvoudig werk of juist een meer gecompliceerde opdracht naar keuze.
Dat kan o.a. zijn:
- Het bijhouden van het boekenbestand
- Webpagina's invullen met voorbewerkte informatie
Meer vacatures kan je vinden...
Lees verder

Alle werkplekken zijn ook geschikt verklaard voor werkzaamheden in het kader van de "tegenprestatie".
Vrienden van het NatuurCentruM RotterdaM
Ondersteuning van hobby en werk voor iedereen

Het NatuurCentruM RotterdaM is er om natuurliefhebbers van alle leeftijden in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen aan zelf verzamelde voorwerpen uit de natuur. Deze onderzoeken kunnen meestal niet tijdens een natuurexpeditie in het veld gedaan worden, zij vereisen de gereedschappen en materialen die in de Natuurstudio klaar liggen.
De Natuurstudio is als zelfstudiecentrum en onderzoekslaboratorium uniek in de wereld van natuur en milieu.
Het kost een bijzondere inspanning om alles permanent en zo volledig mogelijk paraat te hebben voor de nieuwsgierige en leergierige natuurliefhebber.
Het scheppen van werkervaringsplaatsen is hieraan dienstig en eveneens een nuttige maatschappelijke functie.
Het kost ook geld om de voorzieningen te kunnen blijven onderhouden.
Ondersteun onze inspanningen door Vriend te worden!
Voor meer info over hoe je ons kan steunen en vriend worden. 

lees verder

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM | Tel: 06-17859440
E-mail:
nieuwsbrief@natuurcentrum-rotterdam.nl | Website: Natuurcentrum Rotterdam
Facebook: ncr natuurcentrum rotterdam

Natuurstudio, Leerwerkplaats, Atelier, Textiel, RailHuisLock en Winkel: Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam

NatuurCentruM RotterdaM