Nieuwsbrief
 
NatuurCentruM RotterdaM
Centrum voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden van natuurliefhebbers  december 2015
 
Sinterklaas kapoentje
Gooi wat in mijn schoentje

Jammer,
dat het Natuurcentrum niet de hulp van Sinterklaas kan inroepen om in deze donkere wintermaanden de kachel te laten branden.
Het Natuurcentrum kan zeker wel enige pegels in zijn schoen gebruiken.
Het mogen natuurlijk ook Euro's zijn.
Kom,
wees voor eenmaal Sinterklaas en stort een handvol pecunia
 in de schoen van het NCR: NL87 INGB 0006 5605 04

 

Wat er zoal gebeurde

In de maand oktober hebben we er vier medewerkers bij gekregen en twee hebben afscheid genomen omdat zij ander werk gingen doen.

In het kader van de gemeentelijke actie CityLab010 hebben we een subsidieaanvraag ingediend voor het plan BIJWERKEN van lichaam en geest om weer mee te kunnen doen.
In het kort gaat het om de volgende punten:
= Werkzoekenden verbeteren zich mentaal en maatschappelijk
= 80x uitdagende werkervaringsplaatsen per week
= 11x verschillende vakrichtingen
= 6x ingerichte werkruimten
= 300 m2 gebouw
= € 40.000,-- kosten per jaar, vooral huur
= € 5.000,-- eigen verdiensten per jaar
= € 35.000,-- tekort / subsidieaanvraag
= Het mag ook een oude school zijn

Als inleiding op het plan zou op een netwerkbijeenkomst op 10 oktober tegenover de wethouder een elevator pitch afgestoken kunnen worden.
Helaas kwam op het laatste moment het bericht dat wij niet mochten pitchen omdat het vol zou zijn.

In de maand november hebben we tot het verschijnen van deze nieuwsbrief er 3 medewerkers bij gekregen.
Daarnaast kregen er twee een betaalde baan en één ging op zoek naar ander vrijwilligerswerk.
Het Natuurcentrum telt nu 21 medewerkers.

November is de maand waarin de uitslag op de aanvraag voor een boekjaarsubsidie van de gemeente Rotterdam wordt verwacht.
Het project SAMEN ONDERWEG was in mei 2015 ingediend en gaat over de volgende hoofdpunten:

= Het doel is om mensen, die hulp nodig hebben de mogelijkheid te bieden een stap omhoog te doen op de participatieladder.

= Het doel is tevens om mensen, die hulp nodig hebben bij het vinden van een baan, werkervaring te laten opdoen zodat zij in staat zijn om b.v. een leerwerktraject te gaan volgen.

- 60 medewerkers per week

- 30 werkplekken

- 125 m2 werkruimte

- € 13.700,-- exploitatiekosten p.j.

- €   3.700,-- eigen inkomsten

- € 10.000,-- tekort / subsidieaanvraag

 
Workshop Modelhuisjes knutselen
Knutsel je eigen droomhuis
Knutsel op 3 dinsdagavonden je eigen droomhuis in de schaal 1 : 87 (H0) met aangeleverde bouwval en verbouwingsmaterialen voor je eigen modelspoorbaan of voor die van een ander of zomaar voor jezelf.
Creëer één of meer leuke huisjes of plaats ze in een boeiend diorama.
Plaats nieuwe muren, ramen of deuren. 
Vervang de schoorsteen of monteer een koekoek. 
Richt een tuin in, plaats hekjes en plant een boom. 
Verf ramen en deuren en hang de vlag uit. 
Alles kan in de wereld van H0.
aanvang van de workshop:
1 december Voor meer info... lees verder
 

Inloopavond
Kom naar de Natuurstudio

  Internetwinkel
unieke artikelen
Op een inloopavond maakt je kennis met andere natuurliefhebbers en met de mogelijkheden van de Natuurstudio, Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam.
Vanaf 19.00 uur kan je een plantje of beestje meebrengen. Eigen materiaal onderzoeken is altijd interessanter.
De volgende inloopavond is
2 december
met extra aandacht voor Naaldbomen
In de internetwinkel vind u materialen en gereedschappen (Utensiliën) voor uw eigen natuuronderzoek en allerlei andere artikelen.
Voor info hoe u deze artikelen kan aanschaffen ...
lees verder
 

Vrijwillig meewerken
administratief of technisch

In de Leerwerkplaats van het Natuurcentrum is nog behoefte aan hulp van mensen die zich willen inzetten voor de completering van het Natuurinformatiesysteem.
Belangeloos meewerken voor 4, 8 of meer daguren per week.
Eenvoudig werk of juist een meer gecompliceerde opdracht naar keuze.
Dat kan o.a. zijn:
- Engelse of Duitse teksten vertalen
- Het bijhouden van het boekenbestand
- Webpagina's invullen met voorbewerkte informatie

Meer vacatures kan je vinden...

Lees verder
 
Vriend worden van het NatuurCentruM RotterdaM
Ondersteun hobby en werk voor iedereen

Het NatuurCentruM RotterdaM is er om natuurliefhebbers van alle leeftijden in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen aan zelf verzamelde voorwerpen uit de natuur.
Deze onderzoeken kunnen meestal niet tijdens een natuurexpeditie in het veld gedaan worden, zij vereisen de gereedschappen en materialen die in de Natuurstudio klaar liggen.
De Natuurstudio is als zelfstudiecentrum en onderzoekslaboratorium uniek in de wereld van natuur en milieu.

Het kost een bijzondere inspanning om alles permanent en zo volledig mogelijk paraat te hebben voor de nieuwsgierige en leergierige natuurliefhebber.
Het kost ook geld om de voorzieningen te kunnen onderhouden.

Ondersteun onze inspanningen door Vriend te worden!
Voor meer info hoe u ons kan steunen en vriend worden...
lees verder

 
Bezoek onze crowdfunding pagina Vooruitwerken

Op The Crowdfunding Network site 4just1.com vind je informatie over ons project Vooruitwerken.
Met jou bijdrage kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kiezen uit een breed scala aan werkzaamheden die zij voor het Natuurcentrum kunnen doen.
Door dit werk kunnen zij zich verder ontwikkelen en een stap hoger op de maatschappelijke ladder komen.
Bij voorbaat dank!

 
StichtinG NatuurCentruM RotterdaM | 06-17859440 |
Email:
nieuwsbrief@natuurcentrum-rotterdam.nl | Website: Natuurcentrum
Natuurstudio: Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam | Facebook:
ncr natuurcentrum rotterdam

NatuurCentruM RotterdaM