werk in uitvoering
 
NatuurCentruM RotterdaM
NATUURSTUDIO
NATUURSTUDIE
OECOLOGIESTUDIE
 
 
   
 
Oecologie
van de lage landen
 
- NatuurCentruM RotterdaM -
 
KENMERKEN INFORMATIE LITERATUUR WEBLINKS
       
HYDROBIOLOGIE MOERASBIOLOGIE TERRABIOLOGIE AEROBIOLOGIE
WATEREN
ZOETE
BRAKKE
ZOUTE
MOERASSEN
ZOETWATERMOERAS
BRAKWATERMOERAS
ZOUTWATERMOERAS
TERREINEN
LAND
SCHORREN / KWELDERS
ZOUTVLAKTEN
.
.
.
.
WATEREN MOERASGEBIEDEN NATUURTERREINEN NATUURBEHEER
    ZUUR BASISCH
Cursussen
WERKEN MET DE MICROSCOOP VOOR NATUURLIEFHEBBERS
NATUURPLEZIER MET WATERBEESTJES VERZAMELEN, PREPAREREN EN DETERMINEREN
Workshops
.

/\
NaaR
BoVeN


Oecologie
Kenmerken

Oecologie is de biologische wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van:
- de relaties tussen organismen,
- de relaties tussen organismen en hun omgeving en
- de aanpassingen van die organismen aan deze omgeving.

.

/\
NaaR
BoVeN


Oecologie
Informatie

De aarde
lithosfeer
hydrosfeer
atmosfeer

biosfeer
de abiotische factoren
de biotische factoren
de levende organismen

zoutwater; zee
zoetwater; meer, plas, ven, sloot, beek, rivier
moeras
land

fysisch-geografische regio's

bentos
plankton
nekton

.

/\
NaaR
BoVeN


Oecologie
Literatuur

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Oecologie
Weblinks

  • .

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/OECOLOGIE.htm

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBWEBREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 20 oktober 2017

Titel
OECOLOGIE VAN DE LAGE LANDEN

Beschrijving

Trefwoorden