NCR SECTIE
NCR LEERWERKPLAATS

voor activering, zelfontplooiing en het opdoen van werkervaring
.
NCR SECTIES
 

 
.
- NatuurCentruM RotterdaM -
.
LEERWERKPLAATS VRIJWILLIGERSWERK STAGEPLAATSEN
LWP IMPRESSIE PRESTATIE010 DAGBESTEDING
LWP AFDELINGEN WERKERVARINGSPLAATSEN VACATUREBANKEN
LWP VACATURES ACTIVITEITENBEGELEIDING INFO VOOR VERWIJZERS

.

Leerwerkplaats

En van de secties van het NatuurCentruM RotterdaM is de Leerwerkplaats.
De werkplaats is open tijdens kantooruren en is ingericht om alle werkzaamheden te laten verrichten die t.b.v. het natuuronderzoek en de Natuurstudio van nut zijn.
Ten dienste van de diverse werkzaamheden staan gereedschappen ter beschikking: computers printer, scanners, internet, audiovisuele bronnen, documentatiesysteem, handgereedschappen, houtbewerkingmachines, metaalbewerkingmachines, elektronische meetapparatuur, e.d.
De Leerwerkplaats is gevestigd aan de Dirk Smitsstraat 76 te Rotterdam. Email:

leerwerkplaats@natuurcentrum-rotterdam.nl

Vrijwilligerswerk

Al het werk bij het NatuurCentruM RotterdaM betreft steeds onbetaalde functies.
Speciale beroepskwaliteiten zijn niet vereist. Iedereen, ook zonder ervaring, kan zich aanmelden.
Medewerkers zijn o.a.: vrijwilligers of mensen van wie een tegenprestatie / prestatie010 wordt verwacht.
De werkzaamheden zijn legio, zowel administratief als technisch. Hiervoor zijn vacatures gepubliceerd.
De werktijden zijn van 9.00 tot 13.00 uur & van 13.00 tot 17.00 uur.

Alle medewerkers zijn WA verzekerd.
Vergoeding van reiskosten is helaas niet mogelijk.
 

Prestatie010

De werkzoekende aan wie aangezegd is om 20 uren of minder prestatie010 te verrichten kan ook bij de NCR LEERWERKPLAATS van het NatuurCentruM RotterdaM terecht.
Bij aanname wordt een overeenkomst afgegeven die aan de uitkerende instantie kan worden overhandigd.

Wie een bijstandsuitkering heeft aangevraagd en gekregen dient eerst zelf vrijwilligerswerk te zoeken en een overeenkomst  in te leveren.
Lukt dat niet, dan zal de gemeente Rotterdam een werk-betrekking opleggen zoals papiertjes prikken, washandjes vouwen e.d.
Werkervaringsplaatsen

Wie werkervaring wil opdoen kan dat bij uitstek terecht bij de NCR LEERWERKPLAATS.
Het werk bestaat in de eerste plaats uit werken met de computer. Kennis van de computer is niet gevraagd. 
Verder is er eenvoudig technisch werk te doen. Hiervoor is enige doe-het-zelf-ervaring wl gevraagd.
De medewerkers krijgen voor de werkzaamheden die van ze wordt gevraagd steeds voldoende instructie om de taak te kunnen volbrengen.
Lees verder ..
 Activiteitenbegeleiding

De Stichting Natuurcentrum Rotterdam is een dienstverlenende organisatie en heeft ervaring en gelegenheid om mensen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en hen de noodzakelijke routines zoals dagritme en werkdiscipline te helpen opdoen of terug te vinden.
Hiervoor kan bijzondere begeleiding worden geboden.
Lees verder ..
Dagbesteding

De NCR LEERWERKPLAATS biedt mogelijkheden tot dagbesteding.
Het resultaatgebied waarop begeleiding kan worden geboden behelst ‘arbeidsmatige dagbesteding’.
Lees verder ..

Stageplaatsen

Het is mogelijk een stageplaats te betrekken voor de vakken: Archief, Bibliotheek, Informatica, typografie.
Lees verder ..
Vacatures

De Leerwerkplaats van het NatuurCentruM RotterdaM heeft werk in soorten en maten, kantoorwerk en technisch werk, eenvoudig en gecompliceerd werk.
Op de pagina
VACATURES staan de beschikbare functies te lezen.
Staat uw werksoort er niet bij, neem dan contact op.
Mogelijk is er een nieuwe functie bij te maken.
Vrijwilligersvacaturebanken

Marktplaats
Vacatures

 

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL

/LEERWERKPLAATS.htm

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBREDACTIE

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 13-01-2023

Titel
Website NatuurCentruM RotterdaM | Leerwerkplaats voor vrijwilligerswerk en revitalisering en tegenprestatie

Beschrijving
NatuurCentruM, RotterdaM, Leerwerkplaats, vrijwilligerswerk, revitalisering, tegenprestatie, onbetaald, werk, werkzaamheden, vacatures, vrijwilligersvacatures, Activiteitenbegeleiding, werkervaringsplaatsen, werken, stage, stageplaats, Rotterdam,

Trefwoorden
NatuurCentruM, RotterdaM, Leerwerkplaats, vrijwilligerswerk, revitalisering, tegenprestatie, onbetaald, werk, werkzaamheden, vacatures, vrijwilligersvacatures, Activiteitenbegeleiding, werkervaringsplaatsen, werken, stage, stageplaats, Rotterdam,