werk in uitvoering

NATUURSTUDIE
 

Biota
Eukaryota

INDELING 2005
Bomen en struiken
Determineertabellen
- NatuurCentruM RotterdaM -
SYSTEEMOVERZICHT   LITERATUUR WEBLINKS
  SYNONIEMEN    
DETERMINEERTABEL KENMERKEN   KWEKEN

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Bomen en struiken /\
NaaR
BoVeN
Determineertabel
 
  Vraag Ga naar
Volgnr. Taxon Vervolgtabel
1 a Determineren naar diverse kenmerken . . Bomen- & Struikentabel
b Determineren naar de kiemplanten . . Kiemplantentabel
c Determineren naar de knoppen . . Knoppentabel
d Determineren naar het bladeren . . Bladerentabel
e Determineren naar de bloemen . . Bloementabel
f Determineren naar de vruchten . . Vruchtentabel
g Determineren naar het hout . . Houttabel

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/BOMEN EN STRUIKENTABELLEN.htm

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 09 februari 2019

Titel
BOMEN EN STRUIKENTABELLEN

Beschrijving

Trefwoorden