werk in uitvoering
  NATUURSTUDIE
BEESTJESSTUDIE
.
  EUKARYOTA
ANIMALIA
VERTEBRATA
 
   
 

Reptilia

Reptielen
 
- NatuurCentruM RotterdaM -
 
SYSTEEMOVERZICHT SYNONIEMEN KENMERKEN WAARNEMINGEN SITEARTIKELEN
DETERMINEERTABELLEN NAAMLIJSTEN AFBEELDINGEN INVENTARISATIES LITERATUUR
BIJZONDERHEDEN COLLECTIES BIOLOGIE VERSPREIDING WEBLINKS
         
Cursussen
CURSUS WEGWIJS IN DE NATUUR

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Reptilia
SYSTEEMOVERZICHT

De 7 Nederlandse soorten:

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Verspreiding
Srt.nr. Soort Auteur Rot. Ned. Vla. Wal. Eur.
Hagedissen
  Anguis fragilis   Hazelworm          
  Lacerta agilis   Zandhagedis          
  Lacerta vivipara   Zie Zootoca vivipara          
  Zootoca vivipara   Levendbarende hagedis          
  Podarcis muralis   Muurhagedis          
Slangen
  Coronella austriaca   Gladde slang          
  Natrix natrix   Ringslang          
  Vipera berus   Adder          
.
Reptielen
Hazelworm
Anguis fragilis
De Hazelworm is een pootloze hagedis die vaak ten onrechte voor een slang wordt aangezien.
De Hazelworm heeft een voorkeur voor bossen, bosranden, houtwallen, heide en weg- en spoorbermen.
Hazelwormen zijn vaak lastig te vinden omdat ze weinig op open plekjes zonnen.
In de maand mei bestaat er de grootste kans dat men ze zonnend kan aantreffen.
De rest van het jaar verschuilen ze zich vaak in bladlagen, onder heidestruiken of ondergronds.
De Hazelworm is een zeldzame Rode Lijst soort (status=kwetsbaar) en staat vermeld als beschermde soort in Conventie van Bern, maar heeft geen speciale status in de Europese Habitatrichtlijn.
Zandhagedis
Lacerta agilis
De Zandhagedis komt in Nederland voornamelijk voor op de heideterreinen op hogere zandgronden in het oosten, zuiden en midden van ons land en in de duinen ten noorden van Zeeland.
Het is een vrij robuust gebouwde hagedis.
Zeer opvallend zijn met name de groene flanken van de mannetjes in het voorjaar.
Voor het leggen van eieren kiezen de vrouwtjes zonnige, onbegroeide zandige plekken. De eitjes worden op 5 tot 20 cm diepte ingegraven. De warmte van de zon zorgt dan voor verdere ontwikkeling van de eieren.
De Zandhagedis is een zeldzame Rode Lijst soort (status=kwetsbaar) en staat vermeld als streng beschermd in de Europese Habitatrichtlijn.
In de Conventie van Bern is de soort strikt beschermd.'
Levendbarende hagedis
Zootoca vivipara
(voorheen Lacerta vivipara)
De Levendbarende hagedis leeft bij voorkeur op enigszins vochtige heide of heide met vennen en in structuurrijke weg- en spoorbermen en ruigten.
In Zeeland en op Terschelling komt de soort ook voor in de duinen.
Deze soort legt geen eieren maar brengt haar jongen levend ter wereld. De vrouwtjes broeden de eieren als het ware uit in het moederlichaam.
De mannetjes van deze hagedis hebben een oranje buik en een licht zwarte buikpigmentering. Vrouwtjes zijn op hun buik ongepigmenteerd en gelig.
Hoewel de soort is achteruitgegaan, is de Levendbarende hagedis volgens de normen van de Rode Lijst nog niet bedreigd. Daarmee is dit het enige reptiel dat nog niet op de Rode Lijst is beland. Deze hagedis staat vermeld als beschermde soort in Conventie van Bern, maar heeft geen speciale status in de Europese Habitatrichtlijn.
Muurhagedis
Podarcis muralis
De Muurhagedis komt in Nederland alleen nog voor op enkele oude vestingwerken in het centrum van de stad Maastricht.
De soort bereikt hier de uiterste noord-westelijke grens van zijn areaal. In BelgiŽ komt de soort nog voor op enkele plaatsen in het Maasdal.
Muurhagedissen komen voor op oude muren, steile, stenige zuidhellingen en rotswanden.
De eieren van de Muurhagedis worden afgezet tussen stenen of in zand.
Na het dieptepunt in de jaren tachtig is de populatie Muurhagedissen weer groeiende. Het gaat echter nog steeds maar om enkele honderden dieren en een kwetsbare, volledig geÔsoleerde populatie.
De Muurhagedis is een zeldzame Rode Lijst soort (status=ernstig bedreigd) en staat vermeld als streng beschermd in de Europese Habitatrichtlijn. In de Conventie van Bern is de soort strikt beschermd.
Gladde slang
Coronella austriaca
De Gladde slang heeft ongekielde schubben en daardoor een glad uiterlijk. De Gladde slang wordt nogal eens verward met de adder maar verschilt daarvan door de ronde pupil, de duidelijk slankere bouw, een hooguit wat vage zigzagtekening en een langere staart. Gladde slangen komen vooral voor in heideterreinnen, hoogvenen en op stuwwallen en zijn in hun verspreiding duidelijk beperkt tot zandgronden. Ze leven voornamelijk van jonge nestmuizen en soms ook hagedissen. De Gladde slang is niet giftig en niet agressief. Gladde slangen zijn levendbarend, ze broeden de eieren uit in het moederlichaam.
De Gladde slang is een zeldzame Rode Lijst soort (status=bedreigd) en staat vermeld als streng beschermd in de Europese Habitatrichtlijn. In de Conventie van Bern is de soort strikt beschermd.
Ringslang
Natrix natrix
De Ringslang is een watergebonden slang met een ronde pupil en twee duidelijke gele en zwarte vlekken achter de kop. Het is de grootste slang in Nederland (tot 1 meter 40), maar ze zijn niet giftig en bijten zelfs niet als ze gevangen worden. Ringslangen leggen hun 20 tot 30 eieren in compost en bladhopen en in mestvaalten. Door het verdwijnen van metsvaalten heeft de soort vaak moeite om nog geschikte eiafzetplekken te vinden. De Ringslang komt voornamelijk voor ten noorden van de grote rivieren.
De Ringslang is een zeldzame Rode Lijst soort (status=kwetsbaar). Deze slang staat vermeld als beschermde soort in Conventie van Bern, maar heeft geen speciale status in de Europese Habitatrichtlijn.
Adder
Vipera berus
De Adder is de enige gifslang in Nederland. Adders komen voor in heide en hoogveengebieden en soms ook op open plekken in bossen.
Adders zijn relatief kleine, zwaar gebouwde slangen met een duidelijke driehoekige zigzagtekening en een verticale pupil. De mannetjes zijn in het algemeen grijs met een sterk contrasterende zwarte rugstreep. Vrouwtjes zijn vaak lichtbruin met een donkerbruine rugstreep (zie foto). Adders zijn niet agressief en niet gevaarlijk, mits ze maar met rust worden gelaten. Een adderbeet is meestal zeer pijnlijk en kan onder andere leiden tot misselijkheid, flauw vallen en sterke zwellingen van gebeten lichaamsdelen. Het toedienen van anti-serum kan in ernstige gevallen nodig zijn, maar is bij minder ernstige beten af te raden vanwege de vele bij-effecten. Adders zijn levendbarend, ze broeden de eieren uit in het moederlichaam.
De Adder is een zeldzame Rode Lijst soort (status=bedreigd). Deze slang staat vermeld als beschermde soort in Conventie van Bern, maar heeft geen speciale status in de Europese Habitatrichtlijn.
.

/\
NaaR
BoVeN


Reptilia
Weblinks

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/REPTILIA.htm

© StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 09 december 2017

TITEL
REPTILIA, REPTIELEN

BESCHRIJVING

TREFWOORDEN