werk in uitvoering
  NATUURSTUDIE

VIJF RIJKEN
ANIMALIA
VERTABRATA

 
   
 
kLASSE
Amphibia

AmfibieŽn
 
NatuurCentruM RotterdaM

Alle soorten zijn beschermd in het kader van de natuurbeschermingswet, wat wil zeggen dat ze niet gevangen, gedood of verstoord mogen worden.

KENMERKEN SYSTEEMOVERZICHT   LITERATUUR WEBLINKS
         
         
         
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Amphibia
SYSTEEMOVERZICHT

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Aantal soorten
Orde Auteur
  Familie Ned. Bel. Eur. Wer.
       
      Salamanders 5      
       
      Padden 5      
       
      Kikkers 6      
Totaal 16     4.500

Salamanders

Vuursalamander, Salamandra salamandra
De vuursalamander is zwart met gele strepen en vlekken. Het is een landsalamander die alleen naar het water gaat om daar larven af te zetten. Als de mannetjes op zoek zijn naar een vrouwtje kunnen ze hoog op de voorpoten staan. De vuursalamander komt voor in bron- en hellingbossen in Zuid-Limburg.
De Vuursalamander is een zeldzame Rode Lijst soort (status=bedreigd) en staat vermeld als beschermde soort in de
Conventie van Bern, maar heeft geen speciale status in de Europese Habitatrichtlijn.

  Salamandra salamandra   Vuursalamander      
  Triturus alpestris   Alpenwatersalamander      
  Triturus cristatus   Kamsalamander      
  Triturus helveticus   Vinpootsalamander      
  Triturus vulgaris   Kleine watersalamander      

Padden

  Alytes obstetricans   Vroedmeesterpad      
  Bombina variegata   Geelbuikvuurpad      
  Pelobates fuscus   Knoflookpad      
  Bufo bufo   Gewone Pad      
  Bufo calamita   Rugstreeppad      

Kikkers

  Hyla arborea   Boomkikker      
  Rana arvalis   Heikikker      
  Rana temporaria   Bruine Kikker      
  Rana lessonae   Poelkikker      
  Rana klepton esculenta   Middelste groene kikker      
  Rana ridibunda   Meerkikker      
..

/\
NaaR
BoVeN


Amphibia
Literatuur

 • AmfibiŽn en Reptielen in Nederland.
  Bergmans. W. en A. Zuiderwijk. 1980.
  NatuurCentruM, Wet. Med. 139: 74 p.

 • Europese amfibieŽn in een oogopslag.
  Ballasina, D., 1984.
  Moussault- Uniboek, Weesp

 • .

.

/\
NaaR
BoVeN


Amphibia
Weblinks

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/AMPHIBIA.htm

© StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2022

Titel
AMPHIBIA, AMFIBIEEN

Beschrijving

Trefwoorden