ZEXP2006
  NATUURSTUDIE
  NATUUREXPEDITIES
 
   
 
Zomer-expeditie 2006
Noorden, Nieuwkoop
(25) 26, 27 augustus 2006
 
- Oproep voor deelname aan de Zomerexpeditie 2006 van de KNNV ROTTERDAM -
 
AANKONDIGING VERSLAG LITERATUUR WEBLINKS
KAART VAN HET GEBIED SOORTENLIJST ZOETWATERLEVEN
  FOTO'S EXPEDITIEREGELS
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2006
Aankondiging

Deze kampeerexpeditie duurt van vrijdagavond tot zondagavond.
De expeditie is geschikt voor beginnende en gevorderde natuurliefhebbers.

Het onderzoekgebied is het oostelijk deel van de Nieuwkoopseplassen.
Het gebied bestaat uit moerasland en water. Het zijn dus voornamelijk de moerasplanten, waterplanten, mossen en waterbeestjes en eencelligen die onze aandacht zullen vragen.

Voor een goede uitkomst van deze expeditie zoeken we in de eerste plaats mensen die de volgende functies willen vervullen:
- Fotograaf (foto's en of video)
- Tekenaar (potlood, inkt of aquarel)
- Registrator (voor het noteren van de waarnemingen)

Onze aandacht zal in ieder geval uitgaan naar de volgende natuuronderwerpen:
-
Wilde flora
- Mossen
- Wieren
-
Insecten
- Zoetwaterdiertjes
-
Eencelligen

Maar andere onderwerpen komen zeker ook in aanmerking zoals:
- Vogels
-
Spinnen
- AmfibieŽn
- . . . ?

Het blijkt het plezierigst werken als ten minste twee deelnemers een bepaald onderwerp onderzoeken, maar wie durft kan ook solitair een onderwerp onder de loep nemen.

Omdat we aan de rand van het onderzoeksgebied bivakkeren kan van 's-ochtends tot aan de nachtrust het gebied uitgeplozen worden. Met de veldstudio onder handbereik waar de verzamelde planten, marine diertjes, spinnen, insecten en wat er nog meer aan leven onze aandacht vraagt, nader bekeken, geprepareerd, gedetermineeerd en geregistreerd kunnen worden.
Zodoende maken we een verslag van de waarnemingen, dat o.a. op deze site te bekijken zal zijn.
We nemen vanzelfsprekend de nodige boeken en instrumentarium mee.

We overnachten in tenten op een rustige camping achter de dijk.
Wie mee wil zorgt het liefst zelf voor een tent en kampeeruitrusting.
Wie zelf geen tent heeft kan bij het bureau een tent lenen.

Kosten per persoon Lid of
Begunstiger
Andere
deelnemer
Verblijf op de camping 2 nachten 24,00 24,00
2x eenvoudige doch voedzame warme maaltijden
inclusief thee en koffie
6,00 6,00
Bijdrage expeditiekosten (o.a. boot) 10,00 10,00
Begunstigerschap lopend kalenderjaar -- 21,50
Totaal 40,-- 61,50

Broodmaaltijden: in principe zelf verzorgen/meebrengen
Reiskosten: voor eigen rekening

Ieder reist in principe op eigen gelegenheid, maar mensen zonder eigen vervoer kunnen meestal wel een afspraak maken om mee te rijden.

Ben je een natuurliefhebber, woon je in de regio Rotterdam en wil je samen met andere natuurliefhebbers een lang weekend het zout water en schorren, strand en duinen onderzoeken en ga je accood met de EXPEDITIEREGELS, geef je dan op bij het BUREAU, o.v.v. het onderwerp dat je zou willlen onderzoeken.
De aanmelding is geldig als ook de giroafrekening van de betreffende overmaking is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op:

Postbank 6875754
BUREAU KNNV ROTTERDAM
Rotterdam
o.v.v. zomerexpeditie 2006

Tevoren contant betalen kan natuurlijk ook.
Na betaling ontvangt u nadere gegevens over benodigdheden, overnachtingsadres e.d.

Alle inlichtingen zijn te verkrijgen bij ons BUREAU.

.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2006
Verslag

Van de dagen die ons ter beschikking stonden was

...

.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2006
Soortenlijsten

Er is naar planten en dieren gezocht, verzameld en gedetermineerd:

Eencelligen Insecten Slakken Vissen
Wieren Hooiwagens Mosselen Amfibieen
  Spinnen Holtedieren Vogels
Zaadplanten Kreeftachtigen Wormen Zoogdieren

Terug naar dit menu via menu


Zoogdieren

Waterrat (vraatsporen)

menu


Vogels

Blauwe reiger

menu


AmphibieŽn

Naam Wetenschappelijke naam  
Groene kikker    
Kleine watersalamander    
Gewone pad    
Bruine kikker    

menu


Vissen


menu


Kreeftachtigen

Vlokreeft

menu


Insecten

.

menu


Spinnen

.

menu


Hooiwagens

.

menu


Holtedieren

Naam Wetenschappelijke naam Datum
Zoetwaterspons Spongilla lacustris 26-08-2006

Mosselen (Tweekleppigen)

Naam Wetenschappelijke naam Datum
Zwanemossel Anodonta cygnea zeilensis  

menu


Eencelligen

Wetenschappelijke Naam Nederlandsenaam Datum
Navicula radiosa    
Phacus longicauda    
Pediastrum boryanum    
Pediastrum duplex    
Tetraedron muticum    
     

menu


Zaadplanten

Naam Wetenschappelijke naam Datum
watermunt Mentha aquatica 26-08-2006
zwarte els Alnus glutinosa 26-08-2006
koninginnekruid Eupatorium cannabinum 26-08-2006
moerasandoorn Stachys palustris 26-08-2006
melkeppe Peusedanum palustre 26-08-2006
witte waterlelie Nymphaea alba 26-08-2006
gele lis Iris pseudacorus 26-08-2006
kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 26-08-2006
pluimzegge Carex paniculata 26-08-2006
riet Phragmites australis 26-08-2006
harig wilgeroosje Epilobium hirsutum 26-08-2006
klein glidkruid Scutellaria minor 26-08-2006
grote kattestaart Lythrum salicaria 26-08-2006
waterzuring Rumex hydrolaphatum 26-08-2006
haagwinde Calystegia sepium 26-08-2006
bitterzoet Solanum dulcamara 26-08-2006
gele plomp Nuphar lutea 26-08-2006
zachte berk Betula pubescens 26-08-2006
wilde braam Rubus fruticosus 26-08-2006
blauwe knoop Succisa pratensis 26-08-2006
kleine lisdodde Typha angustifolia 26-08-2006
zwanebloem Butomus umbellatus 26-08-2006
wolfspoot Lycopus europaeus 26-08-2006
krabbescheer Stratiotes aloides 26-08-2006
moerasspirea Filipendula ulmaria 26-08-2006
wilde gagel Myrica gale 26-08-2006
pijlkruid Sagittaria sagittifolia 26-08-2006
grof hoornblad ceratophyllum demersum 26-08-2006
fijn hoornblad ceratophyllum submersum 26-08-2006
blaasjeskruid (G) Utricularia 26-08-2006
vederkruid (G) Haloragaceae 26-08-2006
gegolfd fonteinkruid Potamogeton gramineus subsp ;ucens 26-08-2006
grote wederik Lysimachia vulgaris 26-08-2006
moerasrolklaver Lotus pedunculatus 26-08-2006
zwarte appelbes Aronia prunifolia  
     

.

menu


.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2006
Literatuur

  • Das leben im wassertropfen

  • .

Zie verder literatuuropgaven bij de diverse plant- en diergroepenpagina's

.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2006
Weblinks

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL

/ZEXP2006.htm

© KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
ZOMEREXPEDITIE 2006 VAN DE KNNV ROTTERDAM, NATUURVERENIGING VOOR NATUURRECREATIE, NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING

Beschrijving
Website KNNV ROTTERDAM | ZOMEREXPEDITIE 2006 is een oproep aan natuutliefhebbers uit de regio Rotterdam met een speciale belangstelling voor het nader onderzoeken van een onderwerp uit de natuur, met name van het zoetwatermilieu en de moerassen van de Nieuwkoopse plassen van 26 - 27 augustus 2006

Trefwoorden
KNNV, ROTTERDAM, natuurstudie, Zomerexpeditie, 2006, excursie, onderzoek, expeditie, natuurexcursies, natuurinventarisaties, natuuronderzoeken, natuurliefhebbers, landschap, mossenonderzoek, spinnenonderzoek, insectenonderzoek, waterbeestjesonderzoek, zoetwaterbeestjes, zoetwaterbeestjesonderzoek, muizenonderzoek, vogelonderzoek, studieweekend, veldbiologie, veldstudie, veldstudio, verzamelexpedities, verzamelexcursies, studie-excursies, natuurkamperen, drasland, wetland, zoetwateroevers, zoetwaterleven, moerasplanten, waterplanten, moerasbos, zompvegetatie, zompplanten, watervogels, water, zoetwater,