ZEXP2004
  NATUURSTUDIE
  NATUUREXPEDITIES
 
   
 
Zomer-expeditie 2004
Westenschouwen, Z.
(26) 27, 28, 29 augustus 2004
 
- Oproep voor deelname aan de Zomerexpeditie 2004 van de KNNV ROTTERDAM -
 
AANKONDIGING VERSLAG LITERATUUR WEBLINKS
KAART VAN HET GEBIED SOORTENLIJST ZOUTWATERLEVEN DUINLEVEN
  FOTO'S EXPEDITIEREGELS
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2004
Aankondiging

Deze kampeerexpeditie duurt van donderdagavond tot zondagavond.
De expeditie is geschikt voor beginnende en gevorderde natuurliefhebbers.

Het onderzoekgebied is de Oosterschelde en de binnen- en buitendijkse gebieden en het strand en de duinen van Westenschouwen.

Op een terrein even achter de oosterscheldedijk slaan we onze tenten op.

Voor een goede uitkomst van deze expeditie zoeken we in de eerste plaats mensen die de volgende functies willen vervullen:
- Fotograaf (foto's en of video)
- Tekenaar (potlood, inkt of aquarel)
- Registrator (voor het noteren van de waarnemingen)

Onze aandacht zal in ieder geval uitgaan naar de volgende natuuronderwerpen:
- Zoutwaterdiertjes
-
Vogels
-
Wilde flora
- Wieren
-
Insecten

Maar andere onderwerpen komen zeker ook in aanmerking zoals:
- Spinnen
-
Mossen
-
Muizen
- . . . ?

Het blijkt het plezierigst werken als ten minste twee deelnemers een bepaald onderwerp onderzoeken, maar wie durft kan ook solitair een onderwerp onder de loep nemen.

Omdat we aan de rand van het onderzoeksgebied bivakkeren kan van 's-ochtends tot aan de nachtrust het gebied uitgeplozen worden. Met de veldstudio onder handbereik waar de verzamelde planten, marine diertjes, spinnen, insecten en wat er nog meer aan leven onze aandacht vraagt, nader bekeken, geprepareerd, gedetermineeerd en geregistreerd kunnen worden.
Zodoende maken we een verslag van de waarnemingen, dat o.a. op deze site te bekijken zal zijn.
We nemen vanzelfsprekend de nodige boeken en instrumentarium mee.

We overnachten in tenten op een rustige camping achter de dijk. Wie mee wil zorgt het liefst zelf voor een tent en kampeeruitrusting.

Kosten per persoon Lid of
Begunstiger
Andere
deelnemer
Verblijf op de camping 3 nachten 36,00 36,00
3x eenvoudige doch voedzame warme maaltijden
inclusief thee en koffie
9,00 9,00
Bijdrage expeditiekosten 5,00 5,00
Begunstigerschap lopend kalenderjaar -- 21,00
Totaal 50,-- 71,00

Wie 2 dagen wil/kan meedoen betaalt 35,00 resp. 56,00 Euro.

Broodmaaltijden: in principe zelf verzorgen/meebrengen
Reiskosten: voor eigen rekening

Ieder reist in principe op eigen gelegenheid, maar mensen zonder eigen vervoer kunnen meestal wel een afspraak maken om mee te rijden.

Ben je een natuurliefhebber, woon je in de regio Rotterdam en wil je samen met andere natuurliefhebbers een lang weekend het zout water en schorren, strand en duinen onderzoeken en ga je accood met de EXPEDITIEREGELS, geef je dan op bij het BUREAU, o.v.v. het onderwerp dat je zou willlen onderzoeken.
De aanmelding is geldig als ook de giroafrekening van de betreffende overmaking is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op:

Postbank 6875754
BUREAU KNNV ROTTERDAM
Rotterdam
o.v.v. zomerexpeditie 2004

Tevoren contant betalen kan natuurlijk ook.
Na betaling ontvangt u nadere gegevens over benodigdheden, overnachtingsadres e.d.

Alle inlichtingen zijn te verkrijgen bij ons BUREAU.

.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2004
Verslag

Van de drie dagen die ons ter beschikking stonden was de vrijdag vrijwel geheel verregend.
Zaterdag was het zomers en zondag was bewolkt.

...

.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2004
Soortenlijsten

Er is naar planten en dieren gezocht, verzameld en gedetermineerd:

Paddestoelen Insecten Slakken  
  Hooiwagens Mosselen Amfibieen
Wieren Spinnen Wormen Vogels
Zaadplanten Kreeftachtigen Holtedieren Zoogdieren

Terug naar dit menu via menu


Zoogdieren

Haas
Konijn

menu


Vogels

Fasant
Zwarte kraai
Ekster
Tapuit
Zilvermeeuw
Visdief
Wilde eend
Boeren zwaluw
Tureluur
Scholekster
Aalscholver
Buizerd
Houtduif
Spreeuw
Blauwe reiger

menu


AmphibieŽn

Gewone pad

menu


Kreeftachtigen

Strandkrab
Zwemkrab

menu


Insecten

.

menu


Spinnen

.

menu


Hooiwagens

.

menu


Slakken

.

menu


Mosselen (Tweekleppigen)

.

menu


Holtedieren

.

menu


Paddestoelen

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Datum
Helmmycena Mycena galericulata 27-08-2004
Straatchampignon Agaricus bitorquis 28-08-2004
Vaalhoed (G) Hebeloma 28-08-2004
Ridderzwam (G) Tricholoma 28-08-2004
Weidekringzwam Marasmius oreades 28-08-2004
Spitse vlekplaat Panaeolus rickenii 28-08-2004
     
     
     
     

menu


Zaadplanten

Naam Wetenschappelijke naam Datum
Hertshoornweegbree Plantago coronopus 27-08-2004
Wilde peen Daucus carota 27-08-2004
Zilverschoon Potentilla anserina 27-08-2004
Jakobskruiskruid Senecio jacobaea 27-08-2004
Vijfvingerkruid Potentolla reptans 27-08-2004
Rode klaver Trifolium pratense 27-08-2004
Witte klaver Trifolium repens 27-08-2004
Gewone Rolklaver Lotus corniculatus 27-08-2004
Duizendblad Achillea millefolium 27-08-2004
Spiesmelde Atriplex prostrata 27-08-2004
Groot Kaasjeskruid Malva sylvestris 27-08-2004
Gewone Bereklauw Heracleum sphondylium 27-08-2004
Vogelwikke Vicia cracca 28-08-2004
Knoopkruid Centaurea jacea 28-08-2004
Smeerwortel Symphytum officinale 28-08-2004
Echt Walstro Galeum verum 28-08-2004
Smalle Weegbree Plantago lanceolata 28-08-2004
Madeliefje Bellis perennis 28-08-2004
Akkerdistel Circeum arvense 28-08-2004
Akkerwinde Convolvulus arvensis 28-08-2004
Paardebloem Taraxacum officinale 28-08-2004
Strandkweek Elymus athericus 28-08-2004
Zeealsum Alsem maritima 28-08-2004
Vijfvingerkruid Potentilla reptans 28-08-2004
Langstelige Olijfwilg Elaeagnus multiflora 28-08-2004
Wilde lijsterbes Sochnus aucuparia 28-08-2004
Gewone Reigersbek Erodium cicutarium 28-08-2004
Kromhals Anchusa arvensis 28-08-2004
Grote Teunisbloem Oenothera erythrosepala 28-08-2004
Gewone Vlier Sambucis nigra 28-08-2004
Bitterzoet Solanum dulcamara 28-08-2004
Muurpeper Sedum acre 28-08-2004
Witte Dovenetel Lamium album 28-08-2004
Zeeraket Cakile maritima 28-08-2004
Gewone Raket Sisymbrium officinale 28-08-2004
Luzerne Medicago sativa 28-08-2004
Knikkende Distel Circium nutans 28-08-2004
Rood Guichelheil Anagallis arvensis arvensis 28-08-2004
Ooievaarsbek (G) Geranium 28-08-2004
Melkdistel (G) Songus 28-08-2004
Blauwe Zeedistel Eryngium maritimum 28-08-2004
Heelblaadjes Pulicaria dysenterica 28-08-2004
Pastinaak Pastinaca sativa 28-08-2004
Hondsroos Rosa canina 28-08-2004
Veenwortel Polygonum amphibium 28-08-2004
Zeegroene Rus Juncus inflexus 28-08-2004
Bijvoet Artemisia vulgaris 28-08-2004
Harig Wilgeroosje Epilobium hirsutum 28-08-2004
Hopklaver Medicago lupulina 28-08-2004
Haagwinde Calystegia sepium 28-08-2004
Glanshaver Arrhenaterum elatius 28-08-2004
Kropaar Dactylis glomerata 28-08-2004
Scherpe boterbloem Ranunculus acris 28-08-2004
Herik Sinapis arvensis 28-08-2004
Brede weegbree Plantago major 28-08-2004
Moerasandoorn Stachys palustris 28-08-2004
Varkensgras Polygonum aviculare 28-08-2004
Hanepoot Echinochloa crus-galli 28-08-2004
Gewone Hoornbloem Cerastium vulgare 28-08-2004
Zandkool (G) Diplotaxis 28-08-2004
Kroontjeskruid Euphorbia helioscopia 28-08-2004
Liggende Klaver Trifolium campestre 28-08-2004
Sikkelklaver Medicago falcata 28-08-2004
Witte honingklaver Melilotus alba 28-08-2004
Melkkruid Glaux maritima 28-08-2004
Gewone zoutmelde Atriplex portulacoides 28-08-2004
Helm Ammophila arenaria 28-08-2004
Duindoorn Hippophae rhamnoides 28-08-2004
Zwarte Els Alnus glutinosa 28-08-2004
Sleedoorn Prunus spinosa 28-08-2004
Gewone es Fraxinus excelsior 28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004
    28-08-2004

.

menu


.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2004
Literatuur

 • Wat vind ik aan het strand

 • Wat vind ik in de duinen

 • Elseviers gids voor de kust

 • Zeeboek

 • Duinen voor de wind.
  Een toekomstvisie op het gebruik en het beheer van de Nederlandse duinen als natuurgebied van internationale betekenis.
  Janssen, M.P.J.M. (red.) (1992).
  Stichting Duinbehoud. Leiden.

 • .

Zie verder literatuuropgaven bij de diverse plant- en diergroepenpagina's

.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2004
Weblinks

Zee, Marien

Duin

 • Stichting Duinbehoud

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL

/ZEXP2004.htm

© KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
ZOMEREXPEDITIE 2004 VAN DE KNNV ROTTERDAM, NATUURVERENIGING VOOR NATUURRECREATIE, NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING

Beschrijving
Website KNNV ROTTERDAM | ZOMEREXPEDITIE 2004 is een oproep aan natuutliefhebbers uit de regio Rotterdam met een speciale belangstelling voor het nader onderzoeken van een onderwerp uit de natuur, met name van het zout- en brakwatermilieu en de duinen van 27 - 29 augustus 2004

Trefwoorden
KNNV, ROTTERDAM, natuurstudie, Zomerexpeditie 2004, natuurexcursies, natuurinventarisaties, natuuronderzoeken, natuurliefhebbers, landschap, mossenonderzoek, spinnenonderzoek, insectenonderzoek, brakwaterbeestjesonderzoek, zoutwaterbeestjesonderzoek, muizenonderzoek, vogelonderzoek, studieweekend, veldbiologie, veldstudie, veldstudio, verzamelexpedities, verzamelexcursies, studie-excursies, natuurkamperen, drasland, wetland, zoutwateroevers, zoutwaterleven, duinplanten, waterplanten, duinbos, zompvegetatie, zompplanten, estuarium, strand, wad, duinvallei, watervogels, zee, zeewater, brakwater, zeebeestjes, littoraal,