werk in uitvoering
  KNNV ROTTERDAM
NATUURSTUDIE
  NATUUREXPEDITIERS
 
.  
 
Zomer-expeditie 2002
Noordeinde, Giethoorn
Laagveenmoeras in de kop van Overijssel
30 augustus t/m 1 september 2002
 
- KNNV ROTTERDAM -
 
AANKONDIGING VERSLAG   LITERATUUR
KAART VAN HET GEBIED SOORTENLIJST   WEBLINKS
  FOTO'S TEKENINGEN EXPEDITIEREGELS
NIVELLERING IN DE LEVENSGEMEENSCHAPPEN VAN HET ZOETE WATER
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2002
Aankondiging

Deze kampeerexpeditie duurt van vrijdagmiddag tot zondagavond.
De expeditie is geschikt voor beginnende en gevorderde natuurliefhebbers.

Het onderzoekgebied is een prachtig moerasgebied in de kop van Overijssel met aangrenzend water, drasland en moerasbos.
Op een kampeerterrein aan de rand van het moeras slaan we onze tenten op.

Voor een goede uitkomst van deze expeditie zoeken we in de eerste plaats mensen die de volgende functies willen vervullen:
- Fotograaf (foto's en of video)
- Tekenaar (potlood, inkt of aquarel)
- Registrator (voor het noteren van de waarnemingen)

Onze aandacht zal in ieder geval uitgaan naar de volgende natuuronderwerpen:
-
Wilde flora
-
Mossen
-
Spinnen
-
Insecten
- Zoetwaterbeestjes

Maar andere onderwerpen komen ook in aanmerking zoals:
- Muizen
-
Vogels
-
Vissen
- . . . ?

Het blijkt het plezierigst werken als ten minste twee deelnemers een bepaald onderwerp onderzoeken, maar wie durft kan ook solitair een onderwerp onder de loep nemen.

Omdat we aan de rand van het onderzoeksgebied bivakkeren kan van 's-ochtends tot aan de nachtrust het gebied uitgeplozen worden. Met de veldstudio onder handbereik waar de verzamelde planten, spinnen, insecten en wat er nog meer aan moerasleven onze aandacht vraagt, nader bekeken, geprepareerd, gedetermineeerd en geregistreerd kunnen worden.
Zodoende maken we een verslag van de waarnemingen, dat o.a. op deze site te bekijken zal zijn.
We nemen vanzelfsprekend de nodige boeken en instrumentarium mee.

We overnachten in tenten op een rustige camping in de omgeving van Giethoorn. Wie mee wil zorgt het liefst zelf voor een tent en kampeeruitrusting.

Kosten per persoon in Euro Lid of
Begunstiger
Andere
deelnemer
Verblijf op de camping 24,00 24,00
3x eenvoudige doch voedzame warme maaltijden
inclusief thee en koffie
9,00 9,00
Bijdrage expeditiekosten 12,00 12,00
Begunstigerschap lopend kalenderjaar -- 20,00
Totaal 45,-- 65,--

Broodmaaltijden: in principe zelf verzorgen/meebrengen
Reiskosten: voor eigen rekening

Ieder reist in principe op eigen gelegenheid, maar mensen zonder eigen vervoer kunnen meestal wel een afspraak maken om mee te rijden.

Bent je een natuurliefhebber, woon je in de regio Rotterdam en wil je samen met andere natuurliefhebbers een weekend de natuur van de kop van Overijssel onderzoeken en ga je accood met de EXPEDITIEREGELS, geef je dan op bij het BUREAU, o.v.v. het onderwerp dat je zou willlen onderzoeken.
De aanmelding is geldig als ook de giroafrekening van de betreffende overmaking is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op:

Postbank 6875754
BUREAU KNNV ROTTERDAM
Rotterdam
o.v.v. zomer-expeditie 2002

Tevoren contant betalen kan natuurlijk ook.
Na betaling ontvangt u nadere gegevens over benodigdheden, overnachtingsadres e.d.

Alle inlichtingen zijn te verkrijgen bij ons BUREAU.

.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2002
Kaart van het gebied

Het te onderzoeken gebied is afgebeeld in het midden van de kaart

.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2002
Verslag

We hadden voor deze expeditie zelf maar een vaartuig geknutseld van waaruit we de waterbeestjes en waterplanten konden vangen en selecteren.

.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2002
Soortenlijsten

Er is naar planten en dieren gezocht, verzameld en gedetermineerd:

Paddestoelen Mossen Varenachtigen Zaadplanten
Insecten Spinnen Slakken   Kreeftachtigen
Vissen Amfibieen Reptielen Vogels Zoogdieren

Zoogdieren
..


Vogels
..


Reptielen
..


Amphibieën
..


Vissen
..


Kreeftachtigen
..


Insecten
..


Spinnen
Verzameld door H. van der Werf
later gedetermineerd door Arnolda Kuipers

Araneus diadematus, Kruisspin
Hygrolycosa rubrofasciata, Trommelwolfspin
Pisaura mirabilis, Kraamwebspin


Slakken
..


Paddestoelen
..


Mossen
..


Zaadplanten
..

.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2002
Literatuur

 • Wat vind ik in sloot en plas

 • Natuur uit het moeras!
  Naar een duurzame ecologische ontwikkeling in laagveenmoerassen.
  Leerdam, A. van en J.G. Vermeer (1992).
  Rijksuniversiteit Utrecht en Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag

 • Atlas van plantengemeenschappen in Nederland.
  Wateren, moerassen en natte heiden.
  Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée en L. van Duuren (2000).
  KNNV Uitgeverij. Utrecht

 • .

.

/\
NaaR
BoVeN


Zomer-expeditie 2002
Weblinks

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/ZEXP2002.htm

© KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
ZOMEREXPEDITIE 2002 VAN DE KNNV ROTTERDAM, NATUURVERENIGING VOOR NATUURRECREATIE, NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING

Beschrijving
Website KNNV ROTTERDAM | ZOMEREXPEDITIE 2002 is een oproep aan natuutliefhebbers uit de regio Rotterdam met een speciale belangstelling voor het nader onderzoeken van een onderwerp uit de natuur, met name van het zoetwatermoeras van 30 augustus tot en met 1 september 2002.

Trefwoorden
KNNV, ROTTERDAM, natuurstudie, Zomerexpeditie 2002, natuurexcursies, natuurinventarisaties, natuuronderzoeken, natuurliefhebbers, landschap, mossenonderzoek, spinnenonderzoek, insectenonderzoek, waterbeestjesonderzoek, muizenonderzoek, vogelonderzoek, studieweekend, veldbiologie, veldstudie, veldstudio, verzamelexpedities, verzamelexcursies, studie-excursies, natuurkamperen, zoetwatermoeras, drasland, wetland, zoetwateroevers, limnologie, waterleven, moerasvegetaties, moerasplanten, waterplanten, moerasbos, zompvegetatie, zompplanten, sloot, plas, watervogels,