WEXP2003
  KNNV ROTTERDAM
NATUURSTUDIE
NATUUREXPEDITIES
   
 
.  
 
Winter-expeditie 2003
T‚rgnon, Belgie
14 maart t/m 16 maart 2003
 
- KNNV ROTTERDAM -
 
AANKONDIGING VERSLAG LITERATUUR WEBLINKS
Kaart van het gebied 1 SOORTENLIJST  
Kaart van het gebied 2 FOTOS  
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Winter-expeditie 2003
Aankondiging

Het weekend duurt van vrijdagavond 20.00 uur tot zondagavond 20.00 u.
De expeditie is geschikt voor beginnende en gevorderde natuurliefhebbers.

Voor een goede uitkomst van deze expeditie zoeken we in de eerste plaats mensen die de volgende functies willen vervullen:
- Fotograaf (foto's en of Video)
- Tekenaar (potlood, inkt of aquarel)
- Registrator (voor het noteren van de waarnemingen)

Het staat nu al vast dat onze aandacht in ieder geval zal uitgaan naar de volgende natuuronderwerpen:

- Mossen (Hieraan voorafgaand organiseren we een Mossencursus)
- Wilde planten
-
Spinnen
-
Gesteenten
-
Vogels

Maar andere onderwerpen komen ook in aanmerking zoals:
- Korstmossen
-
Muizen
-
Insecten
- ? . .

Het blijkt het plezierigst als ten minste twee deelnemers een bepaald onderwerp samen onderzoeken.

Elke ochtend zal een wandeling door het onderzoeksgebied gemaakt worden.
In de middag zijn we terug om tot aan de nachtrust in het huisje de verzamelde mossen, gesteente, spinnen en wat er nog meer onze aandacht vraagt, nader te bekijken, te preparen, te determineren en te registreren.
Zodoende kan eveneens een verslag gemaakt worden van de waarnemingen dat o.a. op deze site te bekijken zal zijn.
We nemen de nodige boeken en instrumentarium mee om daarmee een veldstudio in te richten.

We overnachten in een vakantiehuis dat voorzien is van een keuken, bedden, verwarming en electriciteit. Wie mee wil moet erop rekenen met een of meer andere deelnemers een kamer te delen.

Kosten per persoon Lid of
Begunstiger
Andere
deelnemer
Verblijf in vakantiewoning (2 dagen en nachten) 35,00 35,00
2x eenvoudige doch voedzame warme maaltijden
inclusief thee en koffie
10,00 10,00
Bijdrage expeditiekosten 5,00 5,00
Begunstigerschap lopend kalenderjaar -- 20,00
Totaal 50,-- 70,--

Broodmaaltijden: in principe zelf verzorgen/meebrengen
Reiskosten: voor eigen rekening

Ieder reist in principe op eigen gelegenheid, maar mensen zonder eigen vervoer kunnen meestal wel een afspraak maken om mee te rijden.

Bent je een natuurliefhebber, woon je in de regio Rotterdam en wil je samen met andere natuurliefhebbers een weekend de natuur onderzoeken, geef je dan op bij het BUREAU, o.v.v. het onderwerp dat je zou willlen onderzoeken.
De aanmelding is geldig als ook de giroafrekening van de betreffende overmaking is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op:

Postbank 6875754
BUREAU KNNV ROTTERDAM
Rotterdam
o.v.v. Winter-expeditie 2003

Tevoren contant betalen kan natuurlijk ook.
Na betaling ontvangt u nadere gegevens over benodigdheden, overnachtingsadres e.d.

Alle inlichtingen zijn te verkrijgen bij ons BUREAU.

.

/\
NaaR
BoVeN


Winter-expeditie 2003
Verslag

We hadden het getroffen met het weer! De eerste dag scheen de zon maar de wind was nog koud. De tweede dag scheen de zon ook maar de wind was weg, heerlijk warm voorjaarsweer dus.

Deze expeditie werd uitgevoerd door 8 deeelnemers.

Aan deze werktafels gaan we de vangsten nader onderzoeken
Foto: Peter van der Weg

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Winter-expeditie 2003 /\
NaaR
BoVeN
Soortenlijst

Er is naar planten en dieren gezocht, verzameld en gedetermineerd:

Paddestoelen Mossen Spinnen Vissen
  Zaadplanten Kreeften AmfibieŽn
    Slakken Vogels
    Insecten Zoogdieren

Vogels

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Zwarte kraai  
Boomklever Sitta europea
Boomkruiper Certhia brachydactyla
Zanglijster Turdus philomelos
Buizerd Buteo buteo
Koolmees Parus major
Zwarte mees Parus ater
Merel Turdus merula
Keep Fringilla montifringilla
Grote lijster Turdus viscivorus
Goudhaan Regulus regulus
Heggenmus Prunella modularis
Roodborst Erithacus rubecula
Pimpelmees Parus caeruleus
Vink Fringilla coelebs
Grote zaagbek Mergus merganser
Wilde eend Anas platyrhynchos
Kramsvogel Turdus pilaris
Koperwiek Turdus iliacus
Tjif tjaf  
Groene specht  
Sijsje  
Winterkoning  

Zoogdieren

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam opm
Rosse woelmuis   life trap
Bosmuis   Life trap
Boommarter   Keutel
Das   mestputjes
Eekhoorn   wrn
Ree   wrn

AmphibieŽn

Bruine kikker en kikkerdril


Vissen

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus
Beekprik Lampetra planeri

Insecten

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
   
   

.

  Foto: An

.


Spinnen

Collectienummer Wetenschappelijke naam Nederlandse naam man vrouw
KNNVR CHE221 Clubiona caerulescens Glanzende zakspin 1  
KNNVR CHE210 Coriarachne depressa     1
KNNVR CHE209 Cyclosa conica Kegelspin   1
KNNVR CHE211 Larinioides cornutus     1
KNNVR CHE227 Pardosa agricola Ruigtewolfspin 1 2
KNNVR CHE228 Pardosa paludicola Veenwolfspin   1

.


Kreeftachtigen, Crustacea


Slakken

Tuinslak (leeg huisje).


Paddestoelen

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Tonderzwam Ganoderma (G)
Berkezwam Piptoporus betulinus
Doolhofzwam Daedalea quercina
Roodgerande boomzwam Fomitopsis pinicola
Elfenbankje Trametes versicolor
Tonderzwam Fomes fomentarius
   

Mossen

.

nr. Wet. naam Ned. naam Kapsels Substaat Herbarium KNNVR
1 Schistidium apocarpum Achterlichtmos v op rotsblok ja
2 Metzgeria furcata Bleek boomvorkje   Acer pseudoplatanus nee
3 Tetraphis pallucida Viertandmos   onder jonge beukjes ja
4 Bartramia pomiformis Gewoon appelmos     nee
5 Frullania dilatata Helm-roestmos   Acer pseudoplatanus ja
6 Pogonatum aloides Gewone viltmuts   steile rand hol bospad ja
7 Polytrichum commune Gewoon haarmos   bosgrond onder sparren ja
8 Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos   bosgrond onder sparren nee
9 Hypnum cupressiforme Klauwtjesmos   boomvoet nee
10 Plagiothecium undulatum Gerimpeld platmos   steile kant bospad ja
11 Atrichum undulatum Rimpelmos   op grond, bos nee
12 Pellia radi Gewone pellia     ja
13 Fontinalis squamosa Bronmos - in de Lienne nee
14 Scapania irrigua Zand-schoffelmos   steile rand hol bospad ja
15 Polytrichum Formosum Fraai haarmos   onder sparren, noordhellinkje, halfschaduw ja
16 Campylopus flexuosus Bos-kronkelsteeltje   onder sparren, idem, helling onder jonge beukjes ja
17 Pleurochaete squarrosa Hakig kronkelbladmos   helling onder jonge beukjes ja
18 Lepidozia reptans Neptunusmos   helling onder jonge beukjes ja
           
           

.

  .

Foto: A


Zaadplanten

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Wintereik Quercus petraea
Zwarte els Alnus glutinosa
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus
Gewone es Fraxinus excelsior
Weymouthden Pinus strobus
Gewone taxus Taxus baccata
Douglas spar Pseudotsuga
Fijnspar Picea abies
Zilverspar Abies alba
Grove den Pinus silvestris
Speenkruid Ranunculus ficaria
Kleine maagdenpalm Vinca minor
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia
Knopig helmkruid Scrophularia nodosa
Struikheide Calluna vulgaris
Valse salie Teucrium scorodonia
Amerikaanse eik Quercus rubra
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum
Hazelaar Corylus avellana
Klimop Hedera helix
Gewone braam Rubus fruticosus
Berk (G) Betula
Brem Cytisus scoparius
Japanse lork Larix kaempferi
Beuk Fagus sylvatica
   

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Winter-expeditie 2003
Literatuur

  • De

.

/\
NaaR
BoVeN


Winter-expeditie 2003
Weblinks

  • E

  • .

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/WEXP2003.htm

© KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
WINTEREXPEDITIE 2003, KNNV ROTTERDAM. Oproep aan natuutliefhebbers uit de regio Rotterdam met een speciale belangstelling voor het nader onderzoeken van een onderwerp uit de natuur, met name van een deel van de Ardennen gedurende een weekend in maart 2003

Beschrijving
Website KNNV ROTTERDAM | WINTEREXPEDITIE 2003 is een oproep aan natuutliefhebbers uit de regio Rotterdam met een speciale belangstelling voor het nader onderzoeken van een onderwerp uit de natuur, met name van een deel van de Ardennen gedurende een weekend in maart 2003

Trefwoorden:
KNNV, ROTTERDAM, natuurstudie, Natuurexpeditie, Natuurexpedities, Winterexpeditie, 2003, natuurexcursie, natuurexcursies, natuurinventarisatie, natuuronderzoek, natuurliefhebber, geologie, landschap, geologieonderzoek, mossenonderzoek, spinnenonderzoek, muizenonderzoek, vogelonderzoek, weekend, veldbiologie, veldstudie, veldstudio, verzamelexpeditie, verzamelexcursies, studie-excursies, verslag, mossen, planten, vogels, spinnen, insecten, muizen,