HEXP2003

NATUURSTUDIE   NATUUREXPEDITIES
 
.  
 
Herfst-expeditie 2003
Reppel, Limburg, BelgiŽ
(3) 4 - 5 oktober 2003
 
- KNNV ROTTERDAM
 
AANKONDIGING VERSLAG LITERATUUR WEBLINKS
KAART VAN HET GEBIED SOORTENLIJST    
  FOTO'S   EXPEDITIEREGELS
.
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2003 /\
NaaR
BoVeN
Aankondiging
 

Naar een mooi paddestoelengebied

We verblijven tijdens deze expeditie van vrijdagavond tot zondagavond in een vakantiehuis in de Kempen.
Deze herfst-expeditie is erop gericht om in deze tijd van het jaar de aanwezige natuur op een aantal organismen nader te onderzoeken.
De expeditie is geschikt voor beginnende en gevorderde natuurliefhebbers.

Rond het Kempense dorpje Reppel liggen naaldbossen op zandgrond en loofbossen langs de A beek die veel paddestoelen beloven.

Het staat nu al vast dat onze aandacht in ieder geval zal uitgaan naar:
- paddestoelen
(Zie ook de cursus Paddestoelencursus)

Maar andere onderwerpen komen zeker ook in aanmerking zoals:
- Vruchten & Zaden
-
Spinnen (gaan we zeker iets aan doen)
-
Hooiwagens
-
Muizen (gaan we zeker ook iets aan doen)
- . . . ?

Het is prettig werken als ten minste twee deelnemers elkaar vinden om een onderwerp gazamenlijk te onderzoeken, maar alleen werken is natuurlijk ook mogelijk.

Op zaterdagochtend zal een wandeling door het gebied gemaakt worden. Na de lunch kan dan tot aan de nachtrust in het huisje de verzamelde paddestoelen, vruchten, spinnen en wat er nog meer onze aandacht vraagt, nader te bekijken, te preparen, te determineren en te registreren.
Tijdens de volgende dag kunnen groepjes er opuit gaan om nieuwe waarnemingen te doen.

Met behulp van de determinaties kan een verslag gemaakt worden van de waarnemingen.
We nemen zoals gewoonlijk de nodige boeken en instrumentarium mee.

Kosten per persoon Lid of
Begunstiger
Andere
deelnemer
Verblijf (bedlinnen zelf meenemen) 39,00 39,00
2x eenvoudige doch voedzame warme maaltijden, inclusief koffie en thee 6,00 6,00
Bijdrage expeditiekosten 5,00 5,00
Begunstigerschap lopend kalenderjaar -- 20,50
Totaal 50,-- 70,50

Broodmaaltijden: zelf verzorgen
Reiskosten: voor eigen rekening

Ieder reist in principe op eigen gelegenheid, maar mensen zonder eigen vervoer kunnen meestal wel een afspraken maken om mee te rijden.

Bent u een natuurliefhebber en wilt u samen met andere natuurliefhebbers een weekend de natuur onderzoeken, geef u dan op bij het BUREAU, o.v.v. maximaal twee onderwerp die u zou willlen onderzoeken.
De aanmelding is geldig als ook de giroafrekening van de betreffende overmaking is ontvangen.
U kunt het bedrag overmaken op:

Postbank 6875754
BUREAU KNNV ROTTERDAM
Rotterdam
o.v.v. Herfstexpeditie 200
3

Tevoren contant betalen kan natuurlijk ook.

Daarna ontvangt u gegevens over benodigdheden, overnachtingsadres e.d.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij ons BUREAU.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2003 /\
NaaR
BoVeN
Kaart van het gebied
 
Het te onderzoeken gebied, in het midden van de kaart.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2003 /\
NaaR
BoVeN
Verslag
 

We hadden ...

Het aantal deelnemers was 7.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2003 /\
NaaR
BoVeN
Soortenlijsten
 

Er is naar planten en dieren gezocht, verzameld en gedetermineerd:

Paddestoelen Mossen Insecten Spinnen Amfibieen
  Zaadplanten Duizendpoten Hooiwagens Vogels
        Zoogdieren

Zoogdieren
..

Naam gebied
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
  Eekhoorn (ook vraatsporen)   v  
  Konijn (keutels, holen)   v  
  Ree (sporen, slaapplek)   v  
  Mol (hopen en gangen)   v  

Vogels
Door Bert van Zanen

Naam Gebied
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
  Kuifmees   v  
  Staartmees   v  
  Koolmees   v  
  Goudhaantje   v  
  Vink   v  
  Zwarte kraai v v  
  Buizerd v v  
  Houtduif v v  

AmphibieŽn
Door Hans van der Werf

Gewone pad
Bruine kikker


Duizendpoten
Door

1 soort nader te determineren
..


Insecten
Door Bert van Zanen

Diverse soorten nader te determineren
..

Naam gebied
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
         
         
         
         

Spinnen
Door Arnolda Kuipers

Naam gebied
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
Araneus diadematus Kruisspin     v
Corrhotus xanthogramma - v    
Clubiona subsultans Dennezakspin   v  
Lepthyphantes nebulosus Kielpalp-bodemwevertje      
Neriene furtiva Steppe hangmatspin      
Neriene peltata Struikhangmatspin      
Neriene peltata Struikhangmatspin      
Nuctenea umbratica Platte wielwebspin   v  
Pardosa agricola Ruigtewolfspin      
Pholcus phalangioides Grote trilspin v    
Tegenaria saeva Blackwalls huisspin     v
Zygiella stroemi Boomsectorspin      

Hooiwagens

Diverse soorten nader te determineren

Naam gebied
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
         
         

Paddestoelen
Door: Arnoud Reinders, Anneke Koster, Hans van der Werf

37 soorten

Naam gebied
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
Psilosybe fasciculata Gewone zwavelkop v v  
Typhula phacorrhiza Linzeknotsje v    
Calycella citrina Geel schijfzwammetje v    
Meripilus giganteus Reuzezwam v    
Langermannia gigantea Reuzenbovist v    
Agaricus edulis Straatchampignon v    
Hygrophoropsis aurantiaca Valse cantharel v v  
Myxarium nucleatum Klontjestrilzwam v    
Xylaria hypoxylon Geweizwam v    
Tyromyces stipticus Bittere kaaszwam v    
Peziza badius Bruine bekerzwam v    
Amanita muscaria Vliegenzwam v v  
Phallus impudicus Grote stinkzwam v    
Scleroderma citrina Gewone aardappelbovist v v  
Amanita rubescens Parelamaniet v v  
Mycena galericulata Helmmycena v v  
Paxillus involutus Krulzoom v v  
Laetiporus sulphurius Zwavelzwam v    
Pholiota squarrosa Schubbige bundelzwam v    
Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam v v  
Clavulina coralloides Witte koraalzwam v    
Russula ochroleuca Geelwitte russula v    
Merulius tremellosus Spekzwoerdzwam v    
Dacrymyces stillatus Oranje dropzwam v    
Tricholomopsis rutilans Koningsmantel   v  
Nectria cinnabarina Meniezwam   v  
Collyba maculata Roestvlekkenzwam   v  
Tremella mesenterica Gele trilzwam   v  
Psilosybe aeruginosa Kopergroenzwam   v  
Armelaria mellea Honingzwam   v  
Stereum purpureum Paarse korstzwam   v  
Stereum hirsutum Gele korstzwam   v  
Crepidotus variabilis Wit oorzwammetje   v  
Trametes versicolor Gewoon elfenbankje   v  
Bjerkandea adusta Grijze gaatjeszwam   v  
Lactarius necator Zwartgroene melkzwam   v  
Clytocybe gibba Slanke trechterzwam   v  
Leucocoprinus brebissonii (Parasolzwammetje)   v  

Mossen
Door Hans van der Werf

Naam gebied
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
Atrichem undulatum Rimpelmos v    
Rhytidiadelphus squarrosa Weidehaakmos   v  
  Fijn laddermos   v  

Zaadplanten
door Ria Lenferink, Arnolda Kuipers

61 soorten

Naam gebied
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
Erodium cicutarium sps cic. Gewone reigersbek v    
Heracleum spondylium Gewone bereklauw v v  
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek v    
Linaria vulgaris Vlasbekje v    
Convallaria majalis Lelietje van dalen v    
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren v    
Teucrium scorodonia Valse salie v v  
Echinochloa crus-galli Hanepoot v    
Artemisia vulgaris Bijvoet v v  
Erigeron canadensis Canadese fijnstraal v v  
Rumex acetosa Veldzuring v    
Rumex obtusifolius Ridderzuring v v  
Oenothera spec. Teunisbloem v    
Cirsium arvense Akkerdistel v    
Cytisus scoparius Brem v v  
Crepis capillaris Klein streepzaad v    
Viola arvensis Akkerviooltje v    
Campanula rotundifolia Grasklokje v    
Galeopsis tertrahit Gewone hennepnetel v    
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers v v  
Capsella bursa-pastoris Herderstasje v    
Plantago lanceolata Smalle weegbree v    
Taraxacum officinale Paardebloem v v  
Plantago major Grote weegbree v v  
Hypericum perforatum Sint Janskruid v    
Stellaria media Vogelmuur v v  
Polygonum aviculare Varkensgras v v  
Ranunculus repens Kruipende boterbloem v v  
Trifolium repens Witte klaver v v  
Lamium purpureum Paarse dovenetel v v  
Solanum nigrum Zwarte nachtschade v v  
Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid v v  
Digitaria sanguinalis Harig vingergras v    
Achillea millefolium Gewoon duizendblad v v  
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid v    
Lamium album Witte dovenetel   v  
Prunus spinosa Sleedoorn   v  
Corylus avellana Hazelaar   v  
Quercus robur Zomereik   v  
Rubus spec. Braam spec.   v  
Betula pendula Ruwe berk   v  
Sambucus nigra Gewone vlier   v  
Sambucus aucuparia Wilde lijsterbes   v  
Quercus rubra Amerikaanse eik   v  
Fagus sylvatica Beuk   v  
Chelidonium majus Stinkende gouwe   v  
Picea abies Fijnspar   v  
Castanea sativa Tamme kastanje   v  
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes   v  
Hedera helix Klimop   v  
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie   v  
Epipactis helleborine Brede wespenorchis   v  
Pinus sylvestris Grove den   v  
Pinus nigra Corsicaanse den   v  
Polygonum convolvulus Zwaluwtong   v  
Molinea caerulea Pijpestrootje   v  
Hieracium spec. Havikskruid spec.   v  
Matricaria maritima Reukeloze kamille   v  
Ilex aquifolium Hulst   v  
Silene dioica Dagkoekoeksbloem   v  
  Zwarte toorts   v  

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2003 /\
NaaR
BoVeN
Literatuur
 
  • .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2003 /\
NaaR
BoVeN
Weblinks
 

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL

/HEXP2003.htm

© KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
HERFSTEXPEDITIE 2003 MET DE KNNV ROTTERDAM, NATUURVERENIGING VOOR NATUURRECREATIE, NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING

Beschrijving

Trefwoorden