HEXP2002
  KNNV ROTTERDAM
NATUURSTUDIE
  NATUUREXPEDITIERS
 
.  
 
Herfst-expeditie 2002
Maxet, Leveroy, Limburg, Nederland
11 t/m
13 oktober 2002
 
- KNNV ROTTERDAM -
 
AANKONDIGING VERSLAG LITERATUUR WEBLINKS
KAART VAN HET GEBIED SOORTENLIJST    
  TEKENINGEN   EXPEDITIEREGELS
.
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2002 /\
NaaR
BoVeN
Aankondiging
 

Naar een mooi paddestoelengebied

We verblijven dit weekend in een vakantiehuis van vrijdagmiddag 15.00 u. tot zondagavond 22.00 u.
De expeditie is geschikt voor beginnende en gevorderde natuurliefhebbers.

Achter het mooie Limburgse dorpje Leveroy ligt nog een nauwelijks onderzocht stuk loofbos.
Deze herfst-expeditie is erop gericht om in deze tijd van het jaar de aanwezige natuur op een aantal organismen nader te onderzoeken.

Het staat nu al vast dat onze aandacht in ieder geval zal uitgaan naar:
- paddestoelen
(Hieraan voorafgaand organiseren we een Paddestoelencursus)

Maar andere onderwerpen komen zeker ook in aanmerking zoals:
- Vruchten & Zaden
-
Spinnen (gaan we zeker iets aan doen)
- Hooiwagens
-
Muizen (gaan we zeker ook iets aan doen)
- . . . ?

Het is prettig werken als ten minste twee deelnemers elkaar vinden om een onderwerp gazamenlijk te onderzoeken, maar alleen werken is natuurlijk ook mogelijk.

Op vrijdagmiddag zal een wandeling door het gebied gemaakt worden. Na de maaltijd kan dan tot aan de nachtrust in het huisje de verzamelde paddestoelen, vruchten, spinnen en wat er nog meer onze aandacht vraagt, nader te bekijken, te preparen, te determineren en te registreren.
Tijdens de volgende dagen kunnen kleine groepjes er opuit gaan om nieuwe waarnemingen te doen.

Met behulp van de determinaties kan eveneens een verslag gemaakt worden van de waarnemingen.
We nemen zoals gewoonlijk de nodige boeken en instrumentarium mee.

Kosten per persoon Lid of
Begunstiger
Andere
deelnemer
Verblijf (3 dagen en 2 nachten) 39,00 39,00
3x eenvoudige doch voedzame warme maaltijden, inclusief koffie en thee 9,00 9,00
Bijdrage expeditiekosten 7,00 7,00
Begunstigerschap lopend kalenderjaar -- 20,00
Totaal 55,-- 75,--

Broodmaaltijden: zelf verzorgen
Reiskosten: voor eigen rekening

Ieder reist in principe op eigen gelegenheid, maar mensen zonder eigen vervoer kunnen meestal wel een afspraken maken om mee te rijden.

Bent u een natuurliefhebber en wilt u samen met andere natuurliefhebbers een weekend de natuur onderzoeken, geef u dan op bij het BUREAU, o.v.v. maximaal drie onderwerp die u zou willlen onderzoeken.
De aanmelding is geldig als ook de giroafrekening van de betreffende overmaking is ontvangen. U kunt het bedrag overmaken op:

Postbank 6875754
BUREAU KNNV ROTTERDAM
Rotterdam
o.v.v. Herfstexpeditie 2002

Tevoren contant betalen kan natuurlijk ook.

Daarna ontvangt u gegevens over benodigdheden, overnachtingsadres e.d.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij ons BUREAU.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2002 /\
NaaR
BoVeN
Kaart van het gebied
 
De te onderzoeken bosjes liggen ten NO van Leveroy, in het midden van de kaart.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2002 /\
NaaR
BoVeN
Verslag
 

We hadden ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2002 /\
NaaR
BoVeN
Soortenlijsten
 

Er is naar planten en dieren gezocht, verzameld en gedetermineerd:

Paddestoelen Mossen Spinnen
  Zaadplanten Insecten
     

Insecten
..

Naam Bosje
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
         
         
         
         

Spinnen
Door Arnolda Kuipers
16 soorten

Naam Bosje
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
Agroeca brunnea Grote lantaarnspin      
Alopecosa pulverulenta Gewone panterspin      
Araneus diadematus Kruisspin      
Cyclosa conica Kegelspin      
Floronia bucculenta        
Linyphia triangularis Herfsthangmatspin      
Mangora acalypha Driestreepspin      
Nuctenea umbratica Platte wielwebspin      
Pardosa bifasciata        
Philodromus albidus Bleke renspin      
Pholcus phalangioides Grote trilspin      
Tetragnatha extensa        
Tetragnatha montana        
Theridion instabile Moeraskogelspin      
Zora nemoralis Donkere stekelpoot      
Zygiella x-notata Venstersectorspin      

Paddestoelen
..

Naam Bosje
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Mossen
..

Naam Bosje
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Zaadplanten
..

Naam Bosje
Wetenschappelijke Nederlandse 1 2 3
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2002 /\
NaaR
BoVeN
Literatuur
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2002 /\
NaaR
BoVeN
Weblinks
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfst-expeditie 2002 /\
NaaR
BoVeN
Tekeningen
 
   
Ge
Ro
 
 
He

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/HEXP2002.htm

KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
HERFSTEXPEDITIE 2002 MET DE KNNV ROTTERDAM, NATUURVERENIGING VOOR NATUURRECREATIE, NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING

Beschrijving

Trefwoorden