HEXP2001
  NATUURSTUDIE
  NATUUREXPEDITIES
 
.  
 
Herfstexpeditie 2001
De Lutte, Losser, Twente, NL
19 oktober 2001
tot 21 oktober 2001
 
- KNNV ROTTERDAM -
 
AANKONDIGING
Spinnen
SOORTENLIJST
 
Paddestoelen
SOORTENLIJST
TEKENINGEN
Planten
SOORTENLIJST
 
KAART VAN HET GEBIED
FOTO'S
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfstexpeditie 2001 /\
NaaR
BoVeN
Aankondiging
 

Naar een Twents natuurgebied

Het weekend duurt van vrijdagavond 20.00 uur tot zondagavond 20.00 u.
De expeditie is geschikt voor beginnende en gevorderde natuurliefhebbers.

Achter het mooie Twentse dorpje De Lutte ligt nog een nauwelijks onderzocht stuk loofbos.
Deze herfst-expeditie is erop gericht om in deze tijd van het jaar de aanwezige natuur op een aantal organismen nader te onderzoeken.

Het staat nu al vast dat onze aandacht in ieder geval zal uitgaan naar:
- paddestoelen
(Hieraan voorafgaand organiseren we een Paddestoelencursus)

Maar andere onderwerpen komen ook in aanmerking zoals:
- Vruchten & Zaden
-
Spinnen en Spinachtigen
-
Muizen
- .? . .
mits ten minste twee deelnemers gevonden worden die een onderwerp willen onderzoeken.

Op zaterdag en zondag zal een wandeling door het gebied gemaakt worden. In de namiddag zijn we terug om tot aan de nachtrust in het huisje de verzamelde paddestoelen, vruchten, spinnen en wat er nog meer onze aandacht vraagt, nader te bekijken, te preparen, te determineren en te registreren. Zodoende kan eveneens een verslag gemaakt worden van de waarnemingen.
We nemen daarvoor de nodige boeken en instrumentarium mee.

We overnachten op een boerderij met een traditionele Loshoes-inrichting. Het is voorzien van een keuken, bedden, verwarming en electriciteit. De deelnemers zorgen zelf voor een slaapzak.

Kosten per persoon Lid of
Begunstiger
Andere
deelnemer
Verblijf 30,00 30,00
2x eenvoudige doch voedzame warme maaltijden 10,00 10,00
Bijdrage expeditiekosten 10,00 10,00
Begunstigerschap lopend kalenderjaar -- 45,00
Totaal 50,-- 95,--

Broodmaaltijden: zelf verzorgen
Reiskosten: voor eigen rekening

Ieder reist in principe op eigen gelegenheid, maar mensen zonder eigen vervoer kunnen meestal wel een afspraken maken om mee te rijden.

Bent u een natuurliefhebber en wilt u samen met andere natuurliefhebbers een weekend de natuur onderzoeken, geef u dan op bij het BUREAU, o.v.v. maximaal drie onderwerp die u zou willlen onderzoeken.
De aanmelding is geldig als ook de giroafrekening van de betreffende overmaking is ontvangen. U kunt het bedrag overmaken op:

Postbank 6875754
BUREAU KNNV ROTTERDAM
Rotterdam
o.v.v. Herfstexpeditie

Tevoren contant betalen kan natuurlijk ook.

Daarna ontvangt u gegevens over benodigdheden, overnachtingsadres e.d.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij ons BUREAU.

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfstexpeditie 2001 /\
NaaR
BoVeN
Kaart van het gebied
 
Het onderzochte bosje is gelegen ten ZW van Mekkelhorst, aan de westzijde van de Dinkel.
Het strekt zich uit van de "D" van Dinkel tot aan de Kampbrug in het midden van de kaart.
.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfstexpeditie 2001 /\
NaaR
BoVeN
Spinnen Soortenlijst
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bosje Mekkelhorst Boerderij Zanderink
Achaearanea tepidariorum Broeikaskogelspin   1
Amaurobius similis Muurkaardespin   1
Araneus diadematus Kruisspin 1  
Hypsosinga albovittata     2
Labulla thoracica Schaduwhangmatspin   1
Larinioides sclopetarius Brugspin   2
Linyphia triangularis Herfsthangmatspin 3  
Metellina mengei     1
Zygiella montana Bergsectorspin   2
Zygiella x-notata Venstersectorspin 1 2
.
.
.
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfstexpeditie 2001 /\
NaaR
BoVeN
Paddestoelen Tekeningen
 
Gewone aardappelbovist,
Genoderma citrinum,
twee exemplaren aan de voet vergroeid.
Vondst van het onderzoekgebied.

Tekening: Gerda Klein Nagelvoort
Roodporiehoutzwam,

Vondst van het onderzoekgebied.

Tekening: Gerda Klein Nagelvoort
 

Helmmycena, Mycena gelericulata, in drie levensfasen: jong, oud en rijp
Vondsten van het onderzoekgebied.
Tekening: Gerda Klein Nagelvoort

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfstexpeditie 2001 /\
NaaR
BoVeN
Paddestoelen Soortenlijst
 
Wetenschappelijke naam Auteur Nederlandse naam
Amanita citrina   Gele knolamaniet
Amanita rubescens    
Armillaria mellea   Honingzwam
Bjerkandera adusta   Rookzwam
Boletus badius   Kastanjeboleet
Clavulina cinerea    
Clitocybe clavipes    
Collybia butyracea   Botercollybia
Collybia dryophila    
Collybia maculata   Roestvlekkenzwam
Crepidotus variabilis    
Daedalea quercina    
Daedaleopsis confragosa    
Gymnopilus sapineus    
Inonotus radiatus    
Laccaria amethystina   Rode koolzwam
Laccaria laccata   Fopzwam
Lactarius rufus   Rode russula
Lycoperdon perlatum   Parelstuifzwam
Lycoperdon pyriforme   Parelstuifzwam
Merulius tremellosus   Spekzwoerdzwam
Mutinus caninus   Kleine stinkzwam
Mycena galericulata   Helmmycena
Mycena vitilis    
Nectria cinnabarina   Meniezwammetje
Phallus impudicus   Grote stinkzwam
Pluteus cervinus   Gewone hertezwam
Psilocybe fascicularis   Gewone zwavelkop
Russula atropurpurea    
Russula ochroleuca    
Russula parazurea    
Scleroderma areolatum   Kleine aardappelbovist
Scleroderma citrinum   Gewone aardappelbovist
Trametes versicolor   Elfenbankje
Tyromyces subcaesius   Kaaszwam
Xylaria hypoxylon   Geweizwammetje

.

/\
NaaR
BoVeN


 
Herfstexpeditie 2001 /\
NaaR
BoVeN
Planten
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
  Zomereik
  Hazelaar
  Klimop
  Gewone es
  Braam, spec.
  Wilde lijsterbes
  Eenstijlige meidoorn
  Zachte berk
  Beuk
  Aalbes
  Drienerfmuur
  Robertskruid
  Grote weegbree s.l.
  Hulst
  Wilde kardinaalsmuts
  Taxus
  Viooltje, spec.
  Penningkruid
  Geel nagelkruid
  Amerikaans krenteboompje
  Bosandoorn
  Witte klaverzuring
  Hondsdraf
  Sporkehout
  Pitrus
  Grote brandnetel
  Kruipende boterbloem
  Wolfspoot
  wilg, spec.
  Waterpeper
  Bosveldkers
  Kleefkruid
  Gele lis
  Bitterzoet
  Grote wederik
  Blauw glidkruid
  Moerasvergeet-mij-nietje
  Heermoes
  Moeraswalstro
  Zwarte els
  Gele waterkers
  Ridderzuring
  Haagbeuk
  Gewone vlier
  Grote muur
  Hop
  Welriekende salomonszegel
  Gele dovenetel
  Gewone hennepnetel
  Framboos
  Boerenwormkruid
  Canadapopulier
  Kropaar
  Vogelmuur
  Akkerkool
  Vogelkers
  Wilde kamperfoelie
  Grove den
  Bosgierstgras
  Amerikaanse eik
  Sleedoorn
  Dalkruid
  Moerasspirea
  Brem
  noordse esdoorn
  Amerikaanse vogelkers

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/HEXP2001.htm

KNNV ROTTERDAM

Websiteontwerper

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020

Titel
HERFSTEXPEDITIE 2001 van de natuurverenigiog KNNV ROTTERDAM , NATUURVERENIGING VOOR NATUURRECREATIE, NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING

Beschrijving

Trefwoorden