Workshop BD
NatuurCentruM RotterdaM
NATUURSTUDIO
WORKSHOPS
 
 
.  
 
Workshop Natuurplezier met
Bodemdiertjes
verzamelen, prepareren en determineren
Aanvang .. augustus
 
- Oproep voor de workshop bodemdiertjes van de StichtinG NatuurCentruM RotterdaM -
 
    Doe mee,
en leer ook omgaan met
:

Kevers,
Bijen,
Wespen,
Mieren,
Oorwurmen,
Sprinkhanen,
Veenmol,
Wantsen,
Cicaden,
Springstaarten,
Duizendpoten,
Miljoenpoten,
Pseudoschorpioenen,
Hooiwagens,
Spinnen,
Mijten,
Pissebedden,
Ringwormen,
Slakken,
enz.

 
INHOUD VAN DE WORKSHOP TIJDEN KOSTEN
DOEL VOOR U PLAATS AANMELDEN
INSECTEN SPINNEN PISSEBEDDEN SLAKKEN
MILJOENPOTEN HOOIWAGENS   WORMEN
DUIZENDPOTEN PSEUDOSCHORPIOENEN MICROSCOPIE

.

/\
NaaR
BoVeN


Workshop Natuurplezier met bodemdiertjes /\
NaaR
BoVeN
Voor wie?
 

Voor iedere natuurliefhebber die kennis wil maken met de Nederlandse bodemfauna en met de methoden om ze te verzamelen en te herkennen.

Geen voorkennis vereist.
Ook u kan meedoen.


Tijden

4 woensdagavonden van 19.30 - 22.15 uur en
3 zondagmiddag van 14.00 - 16.30 uur.


Data

23, 30 augustus & 6, 13 september 2015


Plaats

Binnen: Natuurstudio, Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam-C.
Buiten: Eschpolder, Schaardijk, Rotterdam


Kosten

Workshopgeld is € 40,--, contant te voldoen op de 1e avond.

Begunstigers van het StichtinG NatuurCentruM RotterdaM en
leden en begunstigers van de NATUURCENTRUM ROTTERDAM betalen € 20,--
Het workshopgeld is inclusief schriftelijk materiaal en andere materialen

Tijdens de workshop zijn (extra) verzamel-, prepareer- en bewaarmaterialen verkrijgbaar.


Informatie/aanmelden

BUREAU NATUURCENTRUM ROTTERDAM, Bergselaan 137 B, 3037 BG Rotterdam
Telefoon
06-17859440
E-mail:
natuurstudio@natuurcentrum-rotterdam.nl


.

/\
NaaR
BoVeN


Workshop Natuurplezier met bodemdiertjes /\
NaaR
BoVeN
Inhoud van de workshop
 

De instructie wordt ondersteund door levende en geprepareede bodemdiertjes, gereedschappen, microscopen, boeken, dia's, video en computer.
Elke avond is er na het instructieve deel gelegenheid om levende of geprepareerde insecten en andere bodemdiertjes met de microscoop te bekijken.

1. Wat zijn bodemdiertjes, hoe waar te nemen
Dia's en video geven een indruk van de diverse groepen bodemdiertjes.
Bodemdiertjesstudie vereist het verzamelen van de diertjes door het gebruik van vangnet, zuiger, insectenpincet, stikpot, azijnether, loep, prepareerdoos, spelden, etiketten, bewaardozen, bewaarbuisjes en collectiepotten.
Na instructie zelf een vangnet, zuiger, stikpot en prepareerdoos maken.
Andere spullen zijn naar behoefte verkrijgbaar.
Het opzetten en uitvoeren van een bodemdiertjes-onderzoek.

2. Vangen en verzamelen in het veld
In de Eschpolder vangpotten plaatsen.
Met eigen vangspullen op zoek naar andere diertjes.

3. Prepareren en etiketteren
De verzamelde en/of zelfgevangen insecten met beschikbaar gestelde insectenspelden leren prepareren in de eigen prepareerdoos sorteren en etiketteren en/of vangsten uit de vangpotten in collectiebuisjes sorteren en etiketteren. Geprepareerde bodemdiertjes bekijken onder de microscoop.

4. Vangen en verzamelen in het veld
In de Eschpolder vangpotten legen in verzamelpotjes.
Met eigen vangspullen op zoek naar andere diertjes.

5. Boeken, determineren en registreren
Na uitleg van de werkwijze zelf bodemdiertjes op naam brengen m.b.v. een geschikte determineertabel en de microscoop. Waarnemingen registreren.

6. Vangen en verzamelen in het veld
In de Eschpolder vangpotten legen in verzamelpotjes.
Met eigen vangspullen op zoek naar andere diertjes.

7. Geprepareerde bodemdiertjes bewaren
Op naam brengen van bodemdiertjes m.b.v. determineertabellen en de microscoop. Geprepareerde en geŽtiketteerde bodemdiertjes op de juiste wijze bewaren.

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/WORKSHOP BODEMDIER.htm

© StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBREDACTIE

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 28-04-2019

Titel
WORKSHOP NATUURPLEZIER MET BODEMDIERTJES VERZAMELEN, PREPAREREN EN DETERMINEREN van de NATUURCENTRUM ROTTERDAM

Beschrijving
Website NATUURCENTRUM ROTTERDAM | Deze pagina geeft informatie over de beginnersworkshop Natuurplezier met bodemdiertjes verzamelen, prepareren en determineren en is bestemd voor natuurliefhebbers van alle leeftijden in de regio van Rotterdam en de omliggende gemeenten.

Trefwoorden
NATUURCENTRUM, ROTTERDAM, Rijnmond, Rotterdam, natuurstudie, beestjesstudie, insectenstudie, insectenliefhebbers, insectenliefhebber, beestjesworkshop, bodemdiertjes, bodemdier, bodemdiertje, bodemfauna, vangpotten, bodemvallen, insectenworkshop, zespotigen, verzamelen, vangen, prepareren, determineren, etiketteren, insectenspelden, insectencollectie, insecten, onderzoek, kevers, bijen, wespen, mieren, sprinkhanen, wantsen, oorwormen, wormen, regenwormen, slakken, naaktslakken, landslakken, huisjesslakken, pissebedden, pseudoschorpioenen, duizendpoten, miljoenpoten, spinnen, hooiwagens, mijten, springstaarten, collectie, verzameling, workshop, macrofauna, beestjes, landdier, landdiertje, landdiertjes, landbeestje, landbeestjes, handvangsten