werk in uitvoering
  NATUURSTUDIE


  .

Determineertabel kiezen

 
.
 
Stam
Heliozoa
Tabel tot de geslachten
WM181
- NatuurCentruM RotterdaM -
 
SYSTEEMOVERZICHT SYNONIEMEN KENMERKEN WAARNEMINGEN SITEARTIKELEN
DETERMINEERTABELLEN NAAMLIJSTEN AFBEELDINGEN INVENTARISATIES LITERATUUR
BIJZONDERHEDEN COLLECTIES BIOLOGIE VERSPREIDING WEBLINKS
         

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


.
Stam Heliozoa /\
NaaR
BoVeN
Tabel tot de geslachten
WM181
Volgnr. Vraag Ga naar
Volgnr. Taxon Vervolgtabel
1 a Amoebe met fijne filopodia, deze al of niet bedekt met korrels en al of niet vertakt en anastomoserend 28    
b Amoebe anders 2    
2 a Amoebe met n of meer flagellen 34    
b Amoebe zonder flagellen of deze tijdelijk afwezig 3    
3 a Amoebe min of meer bolvormig met vele spitse pseudo-podia en subpseudopodia;
plasmalichaam veelal volledig gevuld met voedsel. o.a. draadalgen;
soms een slijmomhulling aanwezig of rondom bedekt met aanklevende bacterin
  Dinamoeba TABEL
b Amoebe anders 4    
4 a Amoebe met meest hyaliene uitstulpingen welke aan de uiteinden rechthoekig van vorm zijn;
deze plasmalobben zijn door diepe insnijdingen van elkaar gescheiden;
teruggetrokken pseudopodia kleven aan het substraat en worden tenslotte draadvormig;
het plasmalichaam kan een zeer dun plasmodium vormen;
geen limaxvorm (limax =naaktslak);
soms bedekt met detritus
  Leptomyxa TABEL
b Amoebe anders 5    
5 a Amoebe een polypodium met echte pseudopodia.
Amoebe hand- of geweivormig
23    
b Amoebe een monopodium al of niet met subpseudopodia 6    
6 a Monopodium in doorsnee afgeplat;
in omtrek ovaal, driehoekig of rechthoekig; met subpseudopodia (soms met een grillig uiterlijk);
sterk afgeplatte soorten al of niet met subpseudopodia;
voortbeweging nooit met erupties
7    
b Monopodium in doorsnee afgeplat;
in omtrek ovaal, driehoekig of rechthoekig; met subpseudopodia (soms met een grillig uiterlijk);
sterk afgeplatte soorten al of niet met subpseudopodia;
voortbeweging nooit met erupties
16    
7 a Amoebe meestal breed ovaal, eivormig, niet slank, soms met enkele subpseudopodia;
grote vormen traag bewegend met fontein-stroming;
lengte meer dan 2 mm.;
gewoonlijk veel kernen en vacuolen; mineraaldeeltjes niet zelden aanwezig
  Pelomyxa TABEL
b Amoebe anders 8    
8 a Amoebe beweegt zich eruptief voort of vormt bij stilstand eruptief lobben van hyaloplasma 9    
b Amoebe nooit eruptief 10    
9 a Amoebe beweegt zich voortdurend eruptief voort, soms schoksgewijs zigzaggend, soms met terugloop van hyaloplasma naar de uroid, maar nooit met collopodium; nooit een polypodium vormend; hyaliene zone gewoonlijk smal   Vahlkampfia TABEL
b Voortbeweging meestal gestaag vloeiend, voortdurend onderbroken door erupties;
monopodium vaak met zeer grote hyaliene zone;
bij aarzeling stroomt hyaloplasma langs de zijkant naar achteren;
uroid veelal met kleverige plasma-draden (collopodium);
polypodium of plasmodium vormend;
gevoelig voor licht
  Rhizamoeba TABEL
10 a Kern met bolvormige centrale nucleolus 11    
b Kern gekorreld of gefragmenteerd 13    
11 a Uroid gewoonlijk met villi;
uroid niet zelden knopvormig; kristallen aanwezig
  Saccamoeba TABEL
b Geen knopvormige uroid met villi;
gewoonlijk geen kristallen
12    
12 a Hyaliene zone afwezig, behalve bij het begin van een nieuwe beweging of uitstulping   Cashia TABEL
b Hyaliene zone meestal aanwezig tijdens de voortbeweging   Hartmannella TABEL
13 a Amoeba alleen bij stilstand onregelmatig van vorm;
voortbewegingsvorm altijd een monopodium;
kern(en) met periferering van nucleoli
  Trichamoeba TABEL
b Amoebe afwisselend een monopodium of een polypodium vormend 14    
14 a Amoebe meerkernig   Chaos TABEL
b Amoebe normaal met n kern 15    
15 a En dominant, leidend pseudopodium aanwezig;
monopodium met zijvleugels, soms met dorsale plooien
  Amoeba TABEL
b Geen dominantie pseudopodia zijn ongeveer gelijk;
het polypodium ziet er vaak handvormig uit; monopodium zonder vleugels
  Polychaos TABEL
16 a Amoebe meestal met vrij gladde omtrek, vaak breed ovaal en sterk afgeplat;
zonder subpseudopodia
17    
b Amoebe met subpseudopodia of onregelmatig van vorm 23    
17 a Plasmalemma lijkt taai en is gewoonlijk geplooid of gekreukeld;
lengte meestal tweemaal de breedte;
hyaliene zone relatief vrij smal
  Thecamoeba TABEL
b Meestal geen plooien of kreukeis of deze slechts tijdelijk langs de zijden aanwezig;
breedte vaak groter of gelijk aan de lengte;
hyaliene zone breed soms tot aan de helft van het plasmalichaam
18    
18 a Voorzijde gewoonlijk met een gladde rand;
geen villi of collopodia;
niet eruptie
19    
b Voorzijde onregelmatig;
uroid vaak met villi of plasmadraden (collopodia); soms eruptief
20    
19 a Zweefvorm dikwijls met lange, spits toelopende pseudopodia;
geen cysten vormend
  Vannella TABEL
b Zweefvorm met korte, stompe pseudopodia of slechts een onregelmatige bol;
wel cysten vormend
  Platyamoeba TABEL
20 a Voorzijde zonder subpseudopodia, wel soms met enkele diepe inkervingen   Flabellula TABEL
b Voorzijde met kleine subpseudopodia, vaak in de vorm van stekels of staafjes   Stachyamoeba TABEL
21 a Subpseudopodia niet vertakt of gevorkt; met afgeronde top of lijnvormig (flagelachtig) 22    
b Subpseudopodia vaak vertakt of gevorkt en spits eindigend;
amoebe grillig van vorm
  Acanthamoeba TABEL
22 a Subpseudopodia meestal even lang als het eigenlijke Plasmalichaam (niet zelden langer en zeer dun en dan gelijkend op een filopodium;
soms langzaam bewegend en zwaaiend
  Vexillifera TABEL
b Subpseudopodia korter dan de amoebe   Mayorella TABEL
23 a Meerdere kernen aanwezig 24    
b Meestal maar n kern aanwezig
(soms 2 tot 4)
26    
24 a Kernen ovoid of afgeplat,
kleine kernen bolvormig;
nuclei gewoonlijk groter dan 15m
  Chaos TABEL
b Kernen bolvormig tot ovoid, niet afgeplat;
gewoonlijk kleiner dan 15 m
25    
25 a Nucleoli in perifere band   Trichamoeba TABEL
b Kernen gewoonlijk met twee tot vijf nucleoli, zelden meer; geen of weinig kristallen   Rhizamoeba TABEL
26 a En dominant, leidend pseudopodium   Amoeba TABEL
b Geen dominant pseudopodium;
polypodium hand- of geweivormig
  Polychaos TABEL
28 a Filopodia zonder korrels.
niet anastomoserend
29    
b Filopodia gekorreld en
wel anastomoserend
32    
29 a Granuloplasma sterk beweeglijk, soms kolkend;
amoebe gewoonlijk roodachtig van kleur;
voedt zich door cellen van algen leeg te zuigen
30    
b Granuloplasma en weinig beweeglijk. wel onderhevig aan vormveranderingen;
meestal kleurloos amoebe ;
voedt zich door prooi te omsluiten
31    
30 a Voortbewegende amoebe vormt aan de voorzijde of rondom een brede hyaliene zoom   Hyalodiscus TABEL
b Voortbewegende amoebe zonder zoom   Vampyrella TABEL
31 a Amoebe gewoonlijk vlak uitgespreid   Leptophrys TABEL
b Amoebe gewoonlijk bolvormig   Nuclearia TABEL
32 a Amoebe met weinig, maar wel lange filopodia;
cel meestal bolvormig
  Gymnophrys TABEL
b Amoebe met veel filopodia 33    
33 a Cytoplasma sterk vormveranderlijk en actief;
veel groene insluitsels en sterk gekorreld
  Penardia TABEL
b Cytoplasma helder en weinig actief;
niet sterk gekorreld en vlak uitgespreid
  Biomyxa TABEL
34 a Twee tot vier flagellen   Vahlkampfidae TABEL
b En flagel 35    
35 a Flagel verbonden met de kern   Mastigamoeba TABEL
b Flagel niet met de kern verbonden   Mastigella TABEL
.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/HELIOZOA DETERMTABEL Ned.FAUNA geslachten.htm

StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

.

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 30 juli 2014

Titel

Beschrijving

Trefwoorden
NatuurCentruM, ROTTERDAM, natuurstudie, determineren, tabel, determineertabel, determinatie, determinatietabel, sleutel, determineersleutel, determinatiesleutel, veelkenmerken, veelkenmerkentabel, wetenschappelijke, naam, latijnse, nederlandse, opzoeken, zoeklijst, herkennen, soort, soorten, vinden, namen,