werk in uitvoering
  NATUURSTUDIE


  .

Determineertabel kiezen

 
.
 
Stam
Heliozoa
Tabel ter bepaling der geslachten
 
- NatuurCentruM RotterdaM -
 
SYSTEMATISCH OVERZICHT SYNONIEMEN KENMERKEN WAARNEMINGEN SITEARTIKELEN
DETERMINEERTABELLEN NAAMLIJSTEN AFBEELDINGEN INVENTARISATIES LITERATUUR
BIJZONDERHEDEN COLLECTIES BIOLOGIE VERSPREIDING WEBLINKS
         

.

.

.

.

.

.

.

.

/\
NaaR
BoVeN


.
Stam Heliozoa /\
NaaR
BoVeN
Tabel ter bepaling der geslachten
 
Volgnr. Vraag Ga naar
Volgnr. Taxon Vervolgtabel
1 a Kern ontbrekend   Protamoeba TABEL
b Kern aanwezig 2    
2 a Plasmalichaam naakt, amoeboÔed veranderlijk 3    
b Plasmalichaam bekleed (schaaltje of mem- braan). 12    
3 a PseudopodiŽn als onregelmatige, breede of smalle uitvloeiingen van het protoplasmalichaam, niet anastomoserend 4    
b PseudopodiŽn (reticulopodiŽn) tot plasmanetten anastomoserend 11    
4 a Plasmalichaam met bakteriŽn en "Glanzkorper", weinig veranderlijk yan vorm, veelkernig.   Pelomyxa TABEL
b Plasmalichaam zonder bacteriŽn en "Glanzkorper", meestal meer veranderlijk van vorm 5    
5 a Plasmalichaam met geesel   Mastigamoeba TABEL
b Plasmalichaam zonder geesel 6    
6 a Plasmalichaam geheel bezet met korte, naald-vormige aanhangsels   Dinamoeba TABEL
b Plasmalichaam zonder zulke aanhangsels 7    
7 a PseudopodiŽn breed of smal, soms toegespitst, maar niet draadvormig, soms geheel ontbrekend 9    
b PseudopodiŽn draadvormig, al of niet vertakt 8    
8 a PseudopodiŽn alzijdig van het bolronde of afgeplatte plasmalichaam uitstralend; dit laatste al of met met een geleiomhuling   Nuclearia TABEL
b PseudopodiŽn alzijdig van het amoebole veranderlijke plasmalichaam uitstralend; kern(en) onduidelijk   Vampyrella TABEL
9 a Plasmalichaam roodachtig gekleurd, zonder pseudopodiŽn, schijfvormig, door golfvormige bewegingen zich verplaatsend, aan de voorzijde met breeden hyalienen zoom   Hyalodiscus TABEL
b Plasmalichaam behoudens opgenomen voedselmassa's kleurloos 10    
10 a PseudopodiŽn meestal toegespitst, met een min of meer breede kegelvormige basis van een min of mer bolrond of schijfvormig, weinig veranderlijk plasmalichaam ontspringend   Dactylosphaerium TABEL
b Plasmalichaam verschillend en veranderlijk van vorm (alleen in rust of samengetrokken toestand min of meer bolrond) ; pseudopodiŽn soms afwezig   Amoeba TABEL
11 a Plasmalichaam min of meer bolvormig of elliptisch, weinig veranderlijk van vorm, met twee breede uitloopers, waarvan weinig vertakte pseudopodiŽn ontspringen, reticulum daardoor weinig ontwikkeld   Gymnophrys TABEL
b Plasmalichaam min of meer plat uitgespreid, zeer beweeglijk en veranderlijk van vorm, met gewoonlijk alzijdige pseudopodiŽnontwikkeling en sterk ontwikkeld reticulum   Leptophrys Biomyxa
Penardia
TABEL
TABEL
TABEL
12 a PseudopodiŽn reticuliform, plasmanetten vormend 13    
b PseudopodiŽn, indien aanwezig, lobo- of filiform, niet anastomoseerend 15    
13 a Membraan euplasmatisch, dun, kleurloos, plastisch, gewoonlijk zonder, soms met enkele xenosomata, zich bij de deeling meedeelend; mondopening zijstandig, veranderlijk van vorm   Lieberkuehnia TABEL
b Membraan (schaal) dikker, al of niet plastisch, geel, bruin of bijna zwart 14    
14 a Membraan (schaal) zonder xenosomen, klein (tot 30 ,,)   Microgromia TABEL
b Membraan (schaal) meest met talrijke xenosomen, groot (meer dan 30 " )   Gromia TABEL
15 a Bekleding van het plasmalichaam (membraan) plastisch, euplŠsmatisch, bij de deeling zich meedeelend 16    
b Bekleeding van het plasmalichaam min of meer stijf (schaal), bij de deeling nieuw gevormd 19    
16 a PseudopodiŽn loboform 17    
b PseudopodiŽn filiform   Pamphagus
Chlamydophrys
Plagiophrys
TABEL
TABEL
TABEL
17 a Membraan fijngestreept-gekarteld, geelachtig, al of niet met geleiachtige omhulling, pseudopodiŽn zelden ontwikkeld, plasmalichaam violet   Amphizonella TABEL
b Membraan al of niet structuurloos, plasmalichaam niet violet 18    
18 a Membraan in omtrek cirkelrond of breed-elliptisch, zwak gewelfd, horlogeglasvormig, geel of lichtbruin, opvouwbaar   Pseudochlamys TABEL
b Membraan kleurloos, napvormig, soms vlak uitgespreid', fijn gestreept. of gestippeld, zeer plastisch   Cochliopodium TABEL
19 a PseudopodiŽn loboform 20    
b PseudopodiŽn filiform 33    
20 a Schaal volkomen -misschien slechts schijnbaar -structuurloos, zonder eenige bedekking met xenosomeri, min of meer afgeplat, kleurloos of iets geelachtig   Hyalosphenia TABEL
b Schaal met duidelijke structuur of structuurloos, maar dan met meer of minder sterke bedekking met xenosomen 21    
21 a Schaal met duidelijke korrel- of facetstructuur waarvan de afzonderlijke, fijne elementen vaak moeilijk te onderscheiden zijn; geen xenosomen 22    
b Schaal bedekt met of opgebouwd uit duidelijk te onderscheiden idio- of xenosomen of beide 23    
22 a Structuur bestaand in een fijne, soms ternauwernood zichtbare stippeling ; schaal van boven gezien cirkelrond, kleurloos of iets geelachtig, mond onderstandig, cirkelrond, bijna zoo wijd als de schaalmiddellijn   Pyxidicula TABEL
b Structuur meestal duidelijk met zeshoekige facetten, soms alleen onregelmatig gekorreld, schaal van boven gezien cirkelrond, breed-elliptisch of onregelmatig, meestal geelachtig of licht- tot donkerbruin, meer of minder gewelfd, mond onderstandig, cirkelrond of onregelmatig, veel kleiner dan de schaalmiddellijn.   Arcella TABEL
23 a Schaal met symmetrie-as, waarin de mond-, opening is gelegen 26    
b Mondopening niet in een symmetrie-as gelegen, schaal tweezijdig symmetrisch of onregelmatig 24    
24 a Schaal met zijdelingsch tubusvormig aanzetstuk, waarin de mondopening, bedekking met idio- of xenosomen   Lesquereusia TABEL
b Schaal zonder tubusvormig aanzetstuk; mond- opening min of meer zij- of onderstandig 25    
25 a Mondopening onderstandig, dwars spleetvormig, met onder- en bovenlip, de laatste met poriŽn, schaal zonder stekels, licht- of donkerbruin, xenosomenbedekking meestal niet dicht, zoodat daartusschen de structuur der chitineuze grond- stof zichtbaar is   Bullinula TABEL
b Mond rond, elliptisch of onregelmatig, onder- of zijstandig, meestal in het fundusdeel een aantal stekels; xenosomenbedekking zeer verschillend, de chitineuze grondstof soms een fijne korrelstructuur vertoonend   Centropyxis TABEL
26 a Schaalbedekking, voorzoover aanwezig, uit xenosomen bestaande (zie echter ook Heleopera) 27    
b schaalbedekking geheel of grootendeels uit idiosomen bestaande 31    
27 a schaal min of meer halfbolvormig met onderstandigen, cirkelronden mond, matig dicht met xenosomen -meest kwartskorrels -bedekt   Phryganella TABEL
b schaal niet halfbolvormig 28    
28 a Schaal min of meer bolvormig, mondopening hoekig, lobbig of rond 29    
b Schaal klok-, beker- of peervormig of onregelmatig 30    
29 a Mondopening onderstandig, soms iets ingestulpt, drie- of vierhoekig met afgeronde hoeken; matig dicht met xenosomen bedekt; plasma- lichaam door een afzonderlijk membraanomgeven   Trigonopyxis TABEL
b Mondopening drie- of vierlobbig; ingestulpt; plasmalichaam niet door een afzonderlijk membraan omgeven, schaal met dichte bedekking van kwartskorrels of DiatomeeŽn-schalen   Difflugia spec. TABEL
30 a Schaalruimte met dwars tusschenschot, al of niet samengedrukt; tusschenschot correspondeerend met een duidelijke insnoering van de buitenzijde der schaal   Pontigulasia TABEL
b Schaalruimte zonder tusschenschot, mond verschillend van vorm, gewoonlijk dichte bedekking met xenosomen   Difflugia TABEL
31 a Mond smal spleetvormig, dikwijls met gekleurden zoom, schaal rood, paars of geel gekleurd, soms kleurloos, met groote, onregelmatige, soms ternauwernood waarneembare plaatjes (idiosomen) fundusdeel gewoonlijk dicht met xenosomen -kwartskorrels- bedekt   Heleopera TABEL
b Mond niet spleetvormig, rond of elliptisch, fundusdeel zonder xenosomen 32    
32 a Schaalplaatjes rond of elliptisch, soms daartusschen enkele staafvormige, meestal met de randen niet over elkaar liggend, soms gemengd met enkele xenosomen   Nebela TABEL
b Schaalplaatjes regelmatig ůf onregelmatig vierkant, niet met de randen over elkaar liggend   Quadrula TABEL
33 a Schaal met twee openingen 34    
b Schaalmet ťťn opening 35    
34 a Plasmabekleeding (membraan) euplasmatisch, plasmalichaam met een of meer gekleurde insluitsels   Diplophrys TABEL
b Plasmabekleeding (schaal) alloplasmatisch, al of niet met xenosomen bedekt   Amphitrema TABEL
35 a PseudopodiŽn ten deele filiform, ten deele breeder, maar niet loboform, met overgangen, schaal chitineus, meer of minder hyalien, zonder of met xenosomen, mond eindstandig,cirkelrond of breed-elliptisch   Cryptodifflugia TABEL
b PseudopodiŽn filiform, meestal vertakt 36    
36 a Schaal halfbolvormig, het plasmalichaam slechts ten deele omhullend   Frenzelina TABEL
b Schaal niet halfbolvormig, het plasmalichaam geheelomhullend 37    
37 a Schaal meer of minder dicht met xenosomen bedekt 38    
b Schaal bedekt met of opgebouwd uit idiosomen, ronde of elliptische, soms hoekige plaatjes 39    
38 a Schaal min of meer plastisch, met korte bor- stelige aanhangsels bedekt   Diaphoropodon TABEL
b Schaal zonder borstelige aanhangsels, meestal niet zeer plastisch   Pseudodifflugia TABEL
39 a Schaal in het halsdeel zijwaarts gebogen, daar- door de mond min of meer zijstandig ; schaalelementen kleine ronde, soms met de randen over elkaar liggende plaatjes, in het laatste geval een zeshoekige regelmatige facetstructuur vormend   Cyphoderia TABEL
b Schaal zonder een zijwaarts gebogen halsdeel, schaalelementen anders 40    
40 a Mond onder- of zijstandig 41    
b Mond eindstandig 42    
41 a Schaalplaatjes cirkelrond of elliptisch, met de randen over elkaar liggend, soms schijnbaar ontbrekend   Trinema TABEL
b Schaalplaatjes cirkelrond of elliptisch, met de randen niet over elkaar liggend, soms schijnbaar onzichtbaar, bovenlip der mondopening soms luifelvormig verlengd   Corythion TABEL
42 a Plasmalichaam met een of twee blauwgroene insluitsels (chromatophoren, symbionten),schaal- facetten langgerekt zeshoekig   Paulinella TABEL
b Plasmalichaam zonder zulke insluitsels 43    
43 a Schaal met halsvormige verlenging, deze van terzijde gezien min of meer wigvormig, soms getand   Sphenoderia TABEL
b Schaal zonder afzonderlijken hals 44    
44 a Schaalmeest bruin gekleurd, mondzoom getand of gekarteld, niet door plaatjes gevormd   Assulina TABEL
b Schaal kleurloos, mondzoom uit plaatjes bestaand 45    
45 a Schaal achterwaarts geleidelijk in een rechten of gebogen stekel uitloopend, schaal en stekels bedekt met kleine, ronde of elliptische plaatjes   Pareuglypha TABEL
b Schaal niet ineen stekel uitloopend plaatjes grooter, breed-elliptisch of eenigszins zeshoekig 46    
46 a Mondplaatjes stijf, gezaagd, gekarteld of met knobbels bezet   Euglypha TABEL
b Mondplaatjes buigzaam, gaafrandig. zonder aanhangsels   Placocista TABEL
.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/HELIOZOA DETERMTABEL GESLACHTEN.htm

© StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 30 juli 2014

Titel

Beschrijving

Trefwoorden
NatuurCentruM, ROTTERDAM, natuurstudie, determineren, tabel, determineertabel, determinatie, determinatietabel, sleutel, determineersleutel, determinatiesleutel, veelkenmerken, veel, kenmerken, veelkenmerkentabel, wetenschappelijke, naam, latijnse, nederlandse, opzoeken, zoeklijst, herkennen, soort, soorten, vinden, namen,