FUNGI
  NATUURSTUDIE
SPOREPLANTENSTUDIE
PADDESTOELENSTUDIE

Het leven op aarde
Zes rijken
-
Biota
Eukaryota
FUNGI

 
 
Orde
Aphyllophorales

Plaatjesloze vlieszwammen
- NatuurCentruM RotterdaM -
SYSTEEMOVERZICHT SYNONIEMEN KENMERKEN WAARNEMINGEN SITEARTIKELEN
DETERMINEERTABELLEN NAAMLIJSTEN AFBEELDINGEN INVENTARISATIES LITERATUUR
BIJZONDERHEDEN COLLECTIES BIOLOGIE VERSPREIDING WEBLINKS
         
.
.
.
.
.

/\
NaaR
BoVeN


 
Orde Aphyllophorales
Aantal Ned. Vla. Wal. Eur. Wer.
families . . . . .
geslachten . . . . .
soorten . . . . .
  /\
NaaR
BoVeN
Systeemoverzicht
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Aantal soorten
Familie Auteur
  Genus Ned. Vla. Wal. Eur. Wer.
...      
  Abortiporus
(= Loweomyces)
Murill Labyrintzwam          
  Albatrellus S.F .Gray Buisjeszwam p.p.          
  Aleurodiscus              
  Amphinema P.Karst. Vlieszwam p.p.          
  Amylocorticium Pouz. Vliesje p.p.          
  Antrodia   Strookzwam          
  Antrodiella Ryv. & Joh. Elfenbankje p.p.          
  Athelia   Vliesje          
  Botryobasidium   Trosvlies          
  Cantharellus   Cantharel          
  Ceraceomyces   Wasvlies          
  Ceriporiopsis   Poria          
  Cerocorticium   Boomkorst          
  Clavaria   Knotszwam          
  Clavariadelphus Donk Knotszwam p.p.          
  Clavulina              
  Clavulinopsis Overeem Knotszwam p.p          
  Confertobasidium Jiilich Matje          
  Coniophora   Kelderzwam          
  Coronicium J.Erikss.& Ryv. Kroonkorstje          
  Corticium   Prachtkorstzwam 2        
  Crustomyces Jiilich Reliëfkorstzwam          
  Dendrothele              
  Dentipellis Donk Stoppelbaardzwam          
  Dichostereum Pilát Wratspoorkorstzwam          
  Diplomitoporus Dom. Poria p.p.          
  Donkioporia Kotl. & Pouz. Poria p.p.          
  Erythricium J. Erikss. & Hjortstam Zalmkorstzwam          
  Fibrodontia Parm. Tandkorstje          
  Fibulomyces Jiilich Vliesje p.p.          
  Galzinia Bourd. Reprosteeltje          
  Ganoderma P.Karst. Tonderzwam p.p.; Lakzwam p.p.          
  Gloeocystidiellum              
  Gomphus Pers. ex. S.F. Gray Knotscantharel          
  Hapalopilus P .Karst. Houtzwam p.p.          
  Hydnellum   Stekelzwam          
  Hymenochaete   Borstelzwam          
                 
                 
                 
       
                 
Totaal          

.

/\
NaaR
BoVeN


Aphyllophorales
Literatuur

 • Houtzwammentabel.
  Jahn, H. 1985
  Jeugdbondsuitgeverij : Utrecht, 1992. - 95. - ISBN 90-5107-020-9

 • Houtzwammentabel.
  P.J. Keizer 1985,
  Stichting Jeugdbondsuitgeverij (JBU). ISBN 9051070209

 • Basidiomyceten-Aphyllophoraceae II.
  Meded. v. d. Ned. Myc. Ver. 22.
  Donk, M.A. 1933
  NMV.

 • Paddestoelen op hout.
  Manfred Enderle en Hans E. Laux 1981,
  Thieme Zutphen. ISBN 900397200 1

 • Pilze die an holz wachsen
  Jahn, H. 1979
  Busse, Herford

 • Pilze an Baumen
  Jahn, H. 1990, 2e druk
  Patzer Verlag, Berlin. ISBN 3-87617-076-1

 • .

.

/\
NaaR
BoVeN


Vragen, correcties, aanvullingen of tips ontvangen wij graag per E-MAIL.

/APHYLLOPHORALES SYSTEEMOVERZICHT.htm

© StichtinG NatuurCentruM RotterdaM

WEBSITEREDACTIE

Voor het laatst bijgewerkt op 09 december 2017

Titel
APHYLLOPHORALES, PLAATJESLOZE VLIESZWAMMEN (GAATJESZWAMMEN)